D10 u Benátek nad Jizerou

Aktuální informace k Pražskému okruhu

Novinky k D0

01. 01. 16

Nové pojetí dálniční sítě

V České republice doposud existovaly dva typy kapacitních pozemních komunikací s nejvyšší povolenou rychlostí zpravidla 130 km/h – dálnice a rychlostní silnice. Oba typy byly označeny odlišnými dopravními značkami (Dálnice a Silnice pro motorová vozidla), avšak z hlediska pravidel silničního provozu tyto dopravní značky znamenaly totéž.

Dne 31. 12. 2015 vstoupilo v platnost takzvané Nové pojetí dálniční sítě. Stěžejní změnou je, že všechny dosavadní rychlostní silnice byly přeřazeny mezi dálnice. Mimo jiné to znamená, že úsek České Budějovice – Rakousko bude dále připravován jako dálnice D3 a úsek Jaroměř – Polsko jako dálnice D11. Dříve mělo jít v souladu s usnesením vlády č. 741 z roku 1999 o rychlostní silnice R3 a R11. Pražský okruh R1 byl přečíslován, nově bude značen jako D0.

Z nově definované dálniční sítě pak budou vyřazeny tyto úseky:

  • Dvory (výjezd 129) – Jenišov (výjezd 131) na R6
  • Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82) na R7
  • Ohrazenice (výjezd 71) – Ohrazenice (výjezd 72) na R10
  • Hodkovická (výjezd 26) – Ohrazenice (výjezd 44) na R35
  • Bystřany (výjezd 1) – Řehlovice (výjezd 7) na R63

Výše uvedené úseky budou označeny dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla. Silnice pro motorová vozidla nejsou obecně časově zpoplatněny.

Jako silnice I. třídy bude dále připravován úsek Ohrazenice (u Turnova) – Plotiště (Hradec Králové) na R35.

Nově byl také o 2,2 km posunut začátek a konec dálnice D8 na hranici hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Definitivní stabilizace staničení se však dálnice D8 dočká až s výstavbou severozápadní části Pražského okruhu.

Tato jednotně značená dálniční síť bude moci být například i na zahraničních mapách zobrazena tak, jak odpovídá kvalitativním parametrům dosavadních rychlostních silnic, které byly v podstatě rovny parametrům dálničním. Délka všech v současnosti plánovaných dálnic dosáhne přibližně 2000 kilometrů.

Dopravní značka Silnice pro motorová vozidla bude navíc uvolněna pro pozemní komunikace, pro které byla původně určena, tedy pro úseky, na kterých je vhodné zakázat provoz nemotorových vozidel. Všechny takto označené úseky budou bez časového zpoplatnění. Případné zpoplatněné úseky by musely být označeny dodatkovou tabulkou S poplatkem, platná vyhláška Ministerstva dopravy však pro letošní rok neobsahuje žádný úsek silnice pro motorová vozidla. Nejvyšší povolená rychlost na směrově rozdělených silnicích pro motorová vozidla činí zpravidla 110 km/h, na směrově nerozdělených silnicích pro motorová vozidla pak 90 km/h.

Náš web již byl v duchu Nového pojetí dálniční sítě aktualizován, a to včetně všech stránek jednotlivých dálničních tahů.

Protože dneškem vstoupila v účinnost nová vyhláška o pravidlech silničního provozu, byla zaktualizována také stránka Dopravní značení, která zobrazuje novou podobu vybraných dopravních značek.

Všem návštěvníkům serveru ceskedalnice.cz přejeme všechno nejlepší do nového roku a mnoho kilometrů bez nehod.

Nejvyšší dovolené rychlosti

19. 09. 10

Otevření jižní části Pražského okruhu

Zítra, 20. září 2010, bude uvedena do provozu 23 kilometrů dlouhá jižní část Pražského okruhu mezi dálnicí D1 u Modletic a již provozovaným úsekem okruhu u Slivence. Tato událost představuje jeden z nejvýznamnějších mezníků při budování dálniční sítě v Česku. Jedná se symbolicky o první velký zprovozňovaný úsek pomyslné druhé poloviny dálniční sítě v republice a je často řazen svým významem ke zprovoznění úplně prvního úseku dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovicemi, na který nová část okruhu také zhruba v jeho polovině navazuje.

Význam jižní části Pražského okruhu ocení řidiči dle předpokladů již po pondělní dvanácté hodině, kdy má začít proces postupného uvádění celého úseku do běžného provozu. Od této chvíle již tranzit z dálnice D1 na dálnici D5, který tvoří nejvýznamnější a nejpočetnější tranzitní dopravní proud v Praze, projede kolem města de facto po dálnici bez jediného semaforu či úrovňového křížení. Při této příležitosti přinášíme našim čtenářům v sekci věnované videím z výstavby nejnovější téměř půlhodinový dokument o výstavbě jižní části Pražského okruhu z dílny CTECHu a Ředitelství silnic a dálnic.

K definitivnímu odlehčení městských ulic od tranzitní dopravy však přeci jen něco zbývá. V roce 2011 dojde k dalšímu odlehčení na severovýchodě hlavního města, do provozu má být uvedena 1. etapa Vysočanské radiály a dle předpokladů doufejme také přestavěná mimoúrovňová křižovatka ulice Kbelské s ulicí Veselskou a Proseckou radiálou (směr D8). Tím bude bezkolizně převedena doprava v této části města. V roce 2012 by pak měla pokračovat výstavba okruhu úsekem 511 mezi dálnicí D1 u Modletic a křižovatkou se Štěrboholskou radiálou u Běchovic, která tak definitivně propojí dvě doposud oddělené již provozované části Pražského okruhu. Městský okruh (tedy především Jižní spojka) tak konečně začne plnohodnotně sloužit svému primárnímu účelu, jímž je realizace dopravních vztahů v rámci hlavního města.

28. 06. 10

Otevírání Pražského okruhu

Ředitelství silnic a dálnic dnes oficiálně oznámilo, že jižní část Pražského okruhu bude uvedena do provozu 20. září 2010. Celková délka nově otevřeného úseku činí 23 km, generální rekonstrukcí prochází i zbývajících 7 km okruhu mezi dálnicemi D1 a D5.

Dva dny před samotným zprovozněním, v sobotu 18. září, bude na estakádě u Lahovic uspořádán den otevřených dveří.

27. 09. 07

V posledních dnech a týdnech jsme ještě za dobrého počasí nasbírali poměrně velké množství snímků dálnic a rychlostních silnic, a to jak z výstavby, tak z provozu. Aktualizace jednotlivých galerií budou probíhat postupně dle časových možností.

Dnes přinášíme následující aktualizace v sekci foto z výstavby:

21. 09. 07

Na stránce o R1 přibyl odkaz na vizualizaci křižovatky Strakonické ulice v Praze (R4) s Pražským okruhem (R1) podle změněného projektu.

07. 08. 07

Byl doplněn historický situační plán dálnice Praha – Brno – Žilina (dnes D1) v úseku Praha – Jihlava a pražského dálničního okruhu (dnes R1) z čtyřicátých let minulého století ve formě interaktivní mapy.

26. 07. 07

Při výstavbě jižní části Pražského okruhu (R1) stále trvá několik problémů a proto začal být termín otevření v závěru roku 2009 nereálný. Konečně to bylo i oficiálně přiznáno a sice po úterním setkání Ministerstva dopravy, ŘSD a Magistrátu Prahy. Oznámen byl nový termín, jaro 2010. Na západní stavbě 514 trvá spor o pozemek, za nejž požaduje majitel přehnané sumy, východní stavba 512 u Jesenice byla v přípravě vždy až poslední a tak výkup pozemků teprve začíná. Dokud není dokončena příprava, jsou sliby pouze politické termíny, které se mohou i nadále měnit.

21. 05. 07

V sekci foto a video přibyly u rychlostní silnice R1 fotografie východní části okruhu.

14. 05. 07

V sekci foto a video přibyly fotogalerie dvou úseků, které jsou v rámci jižní části Pražského okruhu neboli rychlostní silnice R1. Jedná se hlavně o dva dlouhé tunely a velké mostní stavby v okolí Vltavy, které se začaly stavět na konci minulého roku.

25. 05. 06

Dnes došlo k dlouho očekávanému slavnostnímu zahájení výstavby jižní části R1, konkrétně úseku "514 Lahovice – Slivenec". Jedná se o prvních 6 km z celkem 24 km dlouhého úseku Pražského okruhu, který po třech letech výstavby výrazně pomůže dopravě v jižní části Prahy. Cena stavby bude takřka 9 mld. Kč, součástí bude 1,7 km dlouhý tunel, 2 mimoúrovňové křižovatky a nejdelší dálniční estakáda v Česku o délce 2,1 km přes údolí Berounky. K předání staveniště dojde již v polovině května. Navazující stavba "513 Vestec – Lahovice" by se měla začít stavět v druhé polovině roku a poslední stavba "512 D1 – Jesenice – Vestec" v příštím roce. Mezi dálnicemi D1 a D5 by R1 měla být zprovozněna na podzim 2009.

08. 03. 06

Došlo k aktualizaci textů na stránce rychlostní silnice R1.

14. 02. 06

Dnes byla podepsána smlouva na stavbu R1 "513 Vestec – Lahovice". Stalo se tak necelý měsíc po stavbě 514 (viz zpráva z 23. 01. 06). Jedná se o 8,5 km dlouhý úsek za téměř 6 mld. Kč patřící do celkem 24 km dlouhé jižní části Pražského okruhu, která by měla být zprovozněna v roce 2009. Samotná výstavba staveb 513 a 514 by měla začít v tomto roce, poslední stavba "512 D1 – Jesenice – Vestec" v příštím roce.

23. 01. 06

Smlouva na stavbu R1 "514 Lahovice – Slivenec" již byla podepsána. Jedná se o prvních 6 km z celkem 24 km dlouhého úseku jižní části Pražského okruhu. Výběrové řízení bylo řadu měsíců blokováno odvoláním neúspěšných účastníků. Vítěz předložil nejlevnější nabídku ve výši takřka 9 mld. Kč. Pokud nedojde k odvoláním na již podané stavební povolení, může výstavba začít v dubnu 2006. Navazující stavba "513 Vestec – Lahovice" by se měla začít stavět v druhé polovině roku a poslední stavba "512 D1 – Jesenice – Vestec" v příštím roce. Mezi dálnicemi D1 a D5 by R1 měla být zprovozněna v roce 2009.

14. 04. 05

Na úseku rychlostní silnice R6 Praha – Pavlov je již patrná výstavba (viz foto pořízené severně od obce Pavlov). Dlouho očekávané zahájení stavby se ze září 2004 muselo posunout na březen 2005 a to kvůli odvolání na výběrové řízení na zhotovitele. Úsek bude 10,4 km dlouhý a propojí stávající konec R6 u Pavlova s Pražským okruhem (R1) na křižovatce Praha-Řepy a odvede tak silnou dopravu z dnešní silnice I/6, která vede skrz obce Hostivice, Jeneč a Pavlov. Trasa počítá s jedním výjezdem u Jenče, jedenácti mosty v celkové délce 800 m, zakrytou částí pod přistávací dráhou letiště Praha-Ruzyně a dalšími objekty. Cena stavby je 2,9 mld. Kč a doba výstavby pět let. Dřívější zprovoznění stavby než v roce 2010 bude možné pouze za velmi příznivé finanční situace.

28. 12. 04

V sekci foto a video přibyly nové vizualizace úseku Pražského okruhu (R1). Jedná se o stavby 511 "D1 – Běchovice" a 512 a 513 "D1 – Vestec – Lahovice".

20. 12. 04

V sekci foto a video přibyla nová vizualizace úseku Pražského okruhu (R1). Jedná se o stavby 518 a 519 "Ruzyně – Suchdol – Březiněves". Tento 16 km dlouhý úsek, který je klíčový pro lepší dopravní situaci na severu Prahy se má stavět v letech 2006 až 2009.

03. 12. 04

V sekci "mapy" byla mapa prostoru Prahy nahrazena aktuálnější verzí. Mapa zobrazuje oba pražské okruhy neboli rychlostní silnice R1 a MO v širších souvislostech.

16. 11. 04

Došlo k doplnění fotogalerie mapující stavby 516 a 517 na Pražském okruhu R1 o dva letecké záběry, zachycující vedení obou staveb v krajině a současný stav MÚK Řepy.

17. 10. 04

Byla také přidána příloha o soutěži na architektonicko-konstrukční řešení mostu přes Vltavu na Pražském okruhu R1, o kterém jsme zveřejnili přílohu před časem. Máte možnost porovnat také ostatní návrhy, které získaly ocenění poroty.

04. 09. 04

Přibyla také speciální příloha o architektonicky zajímavém mostu přes Vltavu, který je součástí připravovaného úseku 519 Pražského okruhu R1.

24. 08. 04

K dnešnímu dni byla kompletně přepracována stránka o Pražském okruhu (R1). Byly přidány přílohy o jeho severní části, fotografie, informace o jednotlivých úsecích jak v provozu, tak v přípravě nebo například obrázky z vizualizací.

17. 05. 04

V sekci foto a video přibyly nové fotografie západní části Pražského okruhu (R1), rychlostní silnice R7 a z výstavby nejdelšího českého dálničního tunelu Panenská na dálnici D8. V nejbližší době připravíme fotogalerie dálnic D1 a D8 v provozu.

15. 03. 04

Od ledna tohoto roku probíhá stavba průzkumné štoly pro tunel Lochkov (1610m) na trase Pražského okruhu (R1), stavba 514 Lahovice – Slivenec. Dnes proběhlo slavnostní zahájení výstavby. Tomuto ceremoniálnu je věnována tato příloha.


© 2002 – 2021 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 07.12.2015 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.