D6, výjezd Jeneč

Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko

D11
Trasa s popisem

Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko

 • Praha – dálniční křižovatka Horní Počernice R1–D11
  • návaznost
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D7: Slaný – (Chomutov)
     • D8: Lovosice – (Ústí n. L. – Německo)
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
 • Hradec Králové – dálniční křižovatka Sedlice D35–D11
  • návaznost
   • D35: (Mohelnice – Olomouc – Lipník n. B.)
 • Praskačka (km 86) – provizorní napojení na silnici II/333
 • přerušení 68 km (Praskačka  – hranice s Polskem)
 • (Královec/Lubawka – hranice s Polskem)
  • plynulá návaznost
   • polská dálnice (A3/S3: Štětín/Szczecin)
Délka dálnice
 • 154 km (86 km v provozu, 4 km ve výstavbě, 64 km v přípravě)
Nadmořská výška
 • max. 541 m n. m. v km 152
 • min. 192 m n. m. v km 16
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 42,0 tis. aut./24 h (Praha – Jirny, 2012)
 • střed 29,9 tis. aut./24 h (Vrbová Lhota – Kluk, 2012)
 • min. 16,6 tis. aut./24 h (Pravy – Sedlice, 2012)
Kategorie
 • Praha – Jirny: D 34/120 (plánované zkapacitnění na 2 × 3 pruhy)
 • Jirny – Libice: D 26,5/120
 • Libice – Jaroměř: D 27,5/120
 • Jaroměř – Trutnov: R 25,5/120
 • Trutnov – hranice s Polskem: R 21,5/100
Přílohy

Základní informace

První plány dálnice D11 pocházejí z roku 1938, kdy se počítalo s napojením na plánovanou dálnici Vratislav (Wrocław) – Vídeň, celý projekt ovšem zhatila 2. světová válka. Plány z roku 1963 počítaly s koncem D11 na křižovatce s dálnicí D35. V roce 1978 byla zahájena stavba v úseku Praha – Jirny (8,3 km) v šířce 34 m – počítá se totiž s budoucím zkapacitněním na 2 × 3 pruhy. V roce 1984 byl otevřen první úsek po výjezd 18. D11 byla v roce 1985 dovedena do Sadské (výjezd 25) a v roce 1990 byl otevřen úsek do Poděbrad (výjezd 42). V prosinci 2005 byl uveden do provozu úsek z Dobšic (výjezd 50) do Chýště (výjezd 68), ovšem bez přímé návaznosti na hotové úseky a pouze v polovičním profilu. V prosinci 2006 se dálnice D11 otevřela až po výjezd 84 před Hradcem Králové. V prosinci 2008 přibyl na D11 ještě 2,7 km dlouhý úsek v polovičním profilu od Sedlic k provizornímu sjezdu u obce Praskačka. Tím se vyřešil průjezd tranzitní dopravy obcí Libišany. V listopadu 2009 zprovozněná stavba D35 Sedlice – Opatovice, která se na D11 napojuje v MÚK Sedlice, umožnila napojení na silnici I/37 u Opatovic nad Labem a tím přiblížila dálnici D11 zejména Pardubicím.

Od července 2014 je ve výstavbě čtyřkilometrové prodloužení D11 od provizorního sjezdu u Praskačky k nové mimoúrovňové křižovatce Kukleny se silnicí I/11. Zprovozněním této části dojde k dlouho očekávanému plnohodnotnému napojení Hradce Králové na dálnici. Navazující úseky Hradec Králové – Smiřice a Smiřice – Jaroměř by měly být rozestavěny v roce 2016. Od Jaroměře povede D11 dále severním směrem přes Trutnov na polské hranice, kde se napojí na plánovanou polskou dálnici A3 (či rychlostní silnici S3).

Novinky z D11 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

1101

Praha – Jirny: km 0,000 – 8,320 (8,320 km)

Zahájením stavby této části byla v září 1978 zahájena výstavba dálnice D11. Dálnice začíná na MÚK Praha-Horní Počernice s Pražským okruhem R1.

Stavba byla uvedena do provozu 12. 10. 1984 spolu s částí navazující stavby 1102.

Je postavena v kategorii D 34/120 (jedná se však pouze o čtyřpruhovou dálnici s rezevou na 2 × 3 pruhy) a její součástí je MÚK Jirny (km 8) a velká oboustranná odpočívka Horní Počernice.

1102

Jirny – Třebestovice: km 8,320 – 26,700 (18,380 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v březnu 1980 a stavba byla rozdělena do dvou částí:

 • Jirny – Bříství, délky 10,180 km, zprovozněna 12. 10. 1984
 • Bříství – Třebestovice, délky 8,200 km, zprovozněna 19. 10. 1985

Je postavena v kategorii D 26,5/120 a její součástí jsou dvě MÚK – Bříství (km 18) a Sadská (km 25).

1103

Třebestovice – Libice nad Cidlinou: km 26,700 – 42,000 (15,300 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v dubnu 1985 a zprovozněna 2. listopadu 1990.

Stavba zahrnuje také 253 m dlouhý zavěšený most přes Labe o třech polích z předpjatého betonu, nosník je v ose mostu zavěšen na dvou pylonech výšky 28 m, závěsy mají poloharfovité uspořádání.

Stavba je postavena v kategorii D 26,5/120 a její součástí jsou tři MÚK – Vrbová Lhota (km 35), Kluk (km 39) a Libice (km 42), velká oboustranná odpočívka Vrbová Lhota a SSÚD Poříčany.

1104-1

Libice nad Cidlinou – Dobšice: km 42,0 – 51,7 (9,7 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v lednu 2004. Úsek byl zprovozněn 19. prosince 2006, úsek od MÚK Dobšice v km 50,0 – 51,7 byl v polovičním profilu uveden do provozu již 20. prosince 2005.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí MÚK Dobšice (km 50).

1104-2

Dobšice – Chýšť: km 51,7 – 68,0 (16,3 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v srpnu 2004. Úsek byl zprovozněn 20. prosince 2006, v polovičním profilu již 20. prosince 2005.

Úsek obsahuje tři velké mosty. Most Žiželice překračuje inundační údolí řek Mlýnská Cidlina a Cidlina v délce 534,4 m (stavba 1104-2D). Mosty Olešnice a Rakousy délky 240,0 m a 248,9 m (stavba 1104-2E) překračují opět inundační údolí řek Cidlina a Mlýnská Cidlina.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí jsou dvě MÚK – Chlumec nad Cidlinou (km 62) a Chýšť (km 68).

1105-1

Chýšť – Osičky: km 68,0 – 78,9 (10,9 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v červnu 2004.

Úsek byl zprovozněn 20. prosince 2006.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí je MÚK Pravy (km 76) a SSÚD Pravy.

1105-2

Osičky – Hradec Králové: km 78,9 – 90,7 (11,8 km)

Výstavba tohoto úseku byla v lednu 2005 zahájena kvůli majetkoprávním sporům pouze v km 78,9 – 86,3. Po km 83,5 byla dálnice zprovozněna 19. prosince 2006 a ukončena provizorním sjezdem v MÚK Sedlice s dálnicí D35 ve směru na Olomouc. Kilometrové prodloužení v MÚK Sedlice bylo v polovičním profilu zprovozněno 15. prosince 2008, v plném profilu pak 27. listopadu 2009. Dne 15. prosince 2008 přibyl na D11 ještě 1,8 km dlouhý úsek v polovičním profilu od Sedlic k provizornímu sjezdu v km 86,3 u obce Praskačka. Dne 1. listopadu 2011 pak byl tento zatím poslední úsek dálnice D11 otevřen v plném profilu. Pokračování výstavby až k MÚK Kukleny se silnicí I/11, tedy v km 86,3 – 90,7, byla slavnostně zahájeno 22. července 2014 za účasti vládních špiček a to i přesto, že v té době stále nebyla dokončena majetkoprávní vypořádání. Provizorní zprovoznění je naplánováno na srpen 2017, definitivní pak o rok později.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120, součástí úseku je MÚK Sedlice (km 84), MÚK Kukleny (km 90) a oboustranná odpočívka Osice.

1106

Hradec Králové – Smiřice: km 90,760 – 105,980 (15,220 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Plotiště (km 95), Smiřice (km 104)
 • předpokládané zahájení výstavby: 10/2016
 • předpokládané zprovoznění: 04/2020

Jedná se o novostavbu dálnice s 18 mostními objekty včetně dvou velkých mostů přes údolí Trotiny (406,0 m) a Jordánu (202,0 m). Na začátku úseku stavba navazuje na připravovanou stavbu 1105-2 Osičky – Hradec Králové za MÚK Kukleny. Z hlediska výstavby a postupného uvádění do provozu je stavba 1106 rozdělena na dvě etapy. První etapa (stavba 1106-1 v délce 7,640 km) je v km 98,400 provizorně napojena na silnici I/33 a druhá etapa (stavba 1106-2 v délce 7,580 km) je za obcí Smiřice provizorně napojena na stávající silnici I/33 do doby dokončení dálniční stavby 1107 Smiřice – Jaroměř.

Součástí stavby je služební sjezd v km 92,035, 9 dálničních mostů, 10 nadjezdů, 2 MÚK, přeložky silnic a místních komunikací a řada přeložek inženýrských sítí.

Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Stavba byla rozdělena na dvě etapy (od křižovatky Kukleny ke křižovatce Plotiště). Byla dokončena dokumentace pro stavební povolení (DSP) a na jejím základě se zajišťují podklady pro stavební řízení u 1. etapy. Postupně probíhá majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků, které je limitováno finančními prostředky. Na stavbu probíhá aktualizace dokumentace pro stavební povolení (DSP) s cílem zajistit úspory. Jedná se především o prověření potřeb polních cest a jejich přemostění přes dálnici. Dále je prověřována i četnost mimoúrovňových křížení z hlediska současných intenzit dopravy. V rámci těchto úspor již byl zjednodušen návrh křižovatky Plotiště se silnicí R35. Předpoklad dokončení aktualizace DSP je konec roku 2012. Z celkového počtu 462 vlastníků dosud vykoupeny pozemky od 383 vlastníků, nejvíce výkupů je zajištěno na části Hradec Králové – Plotiště. Náklady na stavbu jsou plánovány na 8,066 miliardy korun.

1107

Smiřice – Jaroměř: km 105,980 – 113,370 (7,390 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Jaroměř-jih (km 108), Jaroměř-sever (km 113)
 • předpokládané zahájení výstavby: 10/2016
 • předpokládané zprovoznění: 10/2019

Stavba navazuje na připravovanou dálniční stavbu 1106 Hradec Králové – Smiřice. Konec úseku je za mimoúrovňovou křižovatkou Jaroměř-sever, ve které se z dálnice odpojuje přeložka silnice I/33 Jaroměř – Česká Skalice. Do dálniční stavby je zahrnut nezbytně nutný úsek do místa napojení na stávající silnici I/37. Součástí dálniční stavby je několik malých a jeden velký mostní objekt přes Dolecký a Jezbinský potok (306,8 m).

Územní rozhodnutí bylo získáno v lednu 2006. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a probíhá majetkoprávní příprava. Na stavbu probíhá aktualizace dokumentace pro stavební povolení (DSP) s cílem zajistit úspory. Jedná se především o prověření potřeb polních cest a jejich přemostění přes dálnici. Dále je prověřována i četnost mimoúrovňových křížení z hlediska současných intenzit dopravy. Předpoklad dokončení aktualizace DSP je konec roku 2012. Z celkového počtu 280 vlastníků dosud byly vykoupeny pozemky od 106 vlastníků. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,026 miliardy korun.

1108

Jaroměř – Trutnov: km 113,3 – 133,8 (20,5 km)

Na začátku úseku v km 113,370 stavba navazuje na připravovanou dálniční stavbu 1107 Smiřice – Jaroměř. Konec úseku je v km 133,870. Navazující stavbou je plánovaná kapacitní rychlostní komunikace R11 Trutnov – hranice s Polskem.

Jedná se o novostavbu v kategorii R 25,5/120 v délce 20,5 km, obsahující šest velkých a několik malých mostních objektů, nezbytné odvodnění i přeložky inženýrských sítí. Součástí stavby bude jedna velká oboustranná odpočívka a SSÚD Hajnice v km 128.

V prosinci 2004 byl schválen návrh ÚP VÚC Trutnovsko-Náchodsko se západní variantou R11. Další příprava je v současnosti pozastavena, pokračování závisí na výši finančních prostředků, které budou pro tuto stavbu poskytnuty. Byla zpracována dokumentace EIA.

1109

Trutnov – hranice s Polskem: km 133,8 – 153,9 (21,1 km)

Stavba je plánována jako rychlostní silnice parametru R 21,5/100, navazující v km 138,870 na stavbu 1108 Jaroměř – Trutnov.

Na trase je navrženo 30 mostů, z toho 10 velkých nad 100 m a 2 tunely. Ty jsou navrženy jako dvoutubusové v jednom směru a předpokládá se výstavba dvou oddělených tubusů ve vzdálenosti 21 m.

Proběhla jednání v Polsku na úrovni ministerstva dopravy o propojení D11 (resp. R11) a polské A3 ši S3 v prostoru Královec-Lubawka. V roce 2002 a znovu v roce 2005 bylo při jednáních potvrzeno propojení dvou čtyřpruhových komunikací. Současně byla dohodnuta příprava mezinárodní dohody o propojení obou komunikací.

V prosinci 2004 byl schválen návrh ÚP VÚC Trutnovsko-Náchodsko. Na stavbu je zpracována technická studie a rozpracována dokumentace EIA. Další příprava je v současnosti pozastavena, pokračování závisí na výši finančních prostředků, které budou pro tuto stavbu poskytnuty. Byla zpracována dokumentace EIA.


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 27.12.2015 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.