D0, estakáda u Radotína

Aktuální informace k dálnici D11

Novinky k D11

15. 12. 08

Provizorní sjezd Praskačka

Dnes dojde ke zprovoznění 2,7 km dlouhého úseku Sedlice – Praskačka na dálnici D11. Jedná se ovšem pouze o poloviční profil, který obchází mediálně známou obec Libišany. Ta si vymohla vysoké investice na průtahů obcí a nyní jí končí hygienická výjimka související s hlukovými limity při průjezdu obcí. Možnost využití dálnice D11 pro kamiony mezi Chýští a Sedlicemi (16 km) bude nadále možná až po zprovoznění rychlostní silnice R35 ze Sedlic do Opatovic na silnici I/37 v listopadu příštího roku.

10. 09. 07

Minulý týden došlo k dohodě mezi zástupci ŘSD a majitelkou pozemků potřebných k dokončení zbývajícího 6 km dlouhého úseku dálnice D11 do Hradce Králové zakončeného křižovatkou Kukleny. Vzhledem k charakteru a významu této smlouvy, která může vytvářet problematický precedens pro další budoucí vlastnické spory, si právo rozhodovat o takovéto smlouvě vyhradila vláda a až teprve po případném schválení textu smlouvy vládou může dojít k získání stavebního povolení. Získá-li ŘSD stavební povolení během příštího roku, bude možno dle předpokládaného harmonogramu celou stavbu zprovoznit během druhé poloviny roku 2009. Do konce letošního roku lze v případě kladného rozhodnutí vlády očekávat zahájení archeologického průzkumu na trase dálnice. Investiční náklady na zatím nerozestavěný úsek včetně křižovatky Kukleny jsou pak odhadovány na 1,1 miliardu korun.

13. 06. 07

Nová vizualizace stavby 1106 Hradec Králové – Smiřice na dálnici D11.

20. 01. 07

V sekci mapy došlo dodatečně po zprovoznění nových úseků dálnic D8 a D11 k aktualizaci schématických dálničních map (již s novým značením výjezdů) a automap.

19. 12. 06

Dnes dochází ke slavnostnímu zahájení provozu na novém úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Hradcem Králové. Jedná se o celistvý úsek v délce 42 km, což je po úseku D1 Praha – Mirošovice v roce 1977 a úseku D5 Plzeň – Německo v roce 1997 třetí nejdelší dálniční úsek v kuse v historii. Cena stavby dosáhla 15 miliard korun a obsahuje několik zelených mostů, Středisko správy a údržby dálnic Pravy, čtyři výjezdy a jednu zatím nedokončenou dálniční křižovatku u obce Sedlice u Hradce Králové. Jedná se o křižovatku D11-R35 (v budoucnu směr Pardubice a Olomouc), kde bude dálnice dočasně končit (viz mapa). Postup uvádění dálnice do provozu pro veřejnost dnes a zítra je zde. Stránka o dálnici D11 byla aktualizována, k dispozici budou brzy i mapy a fotografie.

13. 12. 06

Nové informace jsou i ohledně otevírání nových 42 km dálnice D11. Zde je podrobný popis, který ukazuje, že pro veřejnost bude dálnice plně sloužit až v podvečer dne 20. prosince 2006.

29. 11. 06

Fotogalerie výstavby dálnice D11 mezi Poděbrady a Hradcem Králové byla aktualizována. Byly přidány nové letecké i pozemní fotografie, mapujících závěrečné fáze výstavby. Jde o poslední aktualizaci před uvedením stavby do provozu za necelý měsíc. Uvedenou fotogalerii naleznete v sekci foto a video.

14. 11. 06

Zprovoznění dálnice D11 od Chýště po provizorní sjezd (viz mapa) u Hradce Králové (km 68 – 84) v prosinci 2006 již nic nebrání. Stanovisko krajských hygieniků z Pardubic na průjezd vozidel z dálnice přes obec Libišany se po včerejší veřejné informaci o jejich záporném pohledu změnilo dnes na kladný. Dálnice i sjezd využívající trasy budoucí rychlostní silnice R35 tak může být uveden do provozu.

30. 10. 06

Debata, která následovala po vstupu Česka do Evropské unie, kdy vzrostla intenzita kamionové dopravy skokově asi o 25 %, nyní přechází k realizaci definitivních opatření. V příštím roce by měla být rozšířena vybraná odpočívadla na dálnicích D1, D5 a D11. Dále má na dálnici D1 vzniknout první tzv. truck centrum, společnost ÖMV se totiž zavázala vybudovat toto zařízení na Stránecké Zhoři do konce roku 2009.

13. 07. 06

Díky známým problémům s pozemky na dálnici D11 těsně u Hradce Králové byly hledány různé varianty provizorního sjezdu z dálnice na místní komunikace. Poslední varianta sjezdu u Praskačky a trase do krajského města přes Plačice po silnici II/333 se nakonec nejspíš realizovat nebude. Mohou za to komplikace při vyjednávání s krajským úřadem v Hradci Králové. Nejpravděpodobnější varianta znázorněná na této mapě počítá s využitím pozemků pod budoucí rychlostní silnicí R35 (v budoucnosti směr Olomouc) u obce Libišany rovněž na silnici II/333. Tato varianta již byla projednána s krajským úřadem v Pardubicích. Realizace provizoria začne v září, zprovoznění dálnice D11 je plánováno na prosinec 2006. Dálnice D11 by tak končila v km 84 (namísto km 90). Spor o pozemky stále není vyřešen. Tato trasa nebude průjezdná kamionům, těm bude dálnice sloužit pouze po Chýšť (km 68).

10. 06. 06

V sekci foto a video přibylo 24 nových fotografií výstavby dálnice D11, úseku Poděbrady – Hradec Králové. Za pozornost stojí velké rozdíly v rozpracovanosti stavby – někde je již dokončený povrch, zábradlí na mostech a instalovaná svodidla, někde je pouze připraveno dálniční těleso.

20. 12. 05

Dnes v odpoledních hodinách došlo k otevření části dálnice D11 v polovičním profilu mezi Žehuní a Chýští, viz plánek. Jedná se o polovinu dálnice, která je v provizorním stavu otevírána jako obchvat Chlumce n. C., kde je dopravní situace na silnici I/11 dlouhodobě neúnosná, a jako spojnice továrny TPCA u Kolína východním směrem. Plnohodnotná dálnice mezi Poděbrady a Hradcem Králové bude v provozu v závěru příštího roku.

Zároveň s tímto zprovozněním byla doplněna a aktualizována stránka o dálnici D11 a rozrostla se fotogalerie výstavby úseku od Poděbrad k Hradci Králové o dalších 12 snímků, včetně fotografií polovičního profilu.

15. 12. 05

Na stránce dálnice D11 přibyla mapa této dálnice na území Královehradeckého kraje.

18. 08. 05

Na stránkách dálnic D5, D8 a D11 přibyly v tabulce "jednotlivé úseky" u provozovaných částí dálnic texty s podrobnou historií a popisem jednotlivých staveb. Spolu s dřívějším doplněním dálnic D1 a D2 jsou na těchto stránkách popsány všechny jednotlivé úseky celé provozované dálniční sítě.

Na stránce dálnice D5 byla změněna příloha o navazující německé dálnici A6, která obsahuje fotografie, nová data a termíny.

03. 08. 05

Dnes byla doplněna očekávaná fotogalerie výstavby dálnice D11 v úseku od Poděbrad až k Hradci Králové. Na celkem 40 fotografiích máte možnost představit si budoucí dálnici, práce na mnoha místech viditelně pokročily. Letecké fotografie jsme dostali k dispozici od zhotovitelských firem.

01. 08. 05

V sekci foto a video přibyly nové fotografie (např.):

  • 15 nových fotografií dálnice D1 v provozu
  • 9 nových fotografií dálnice D11 v provozu
28. 06. 05

Díky právě dokončeným studiím o zprovozňování dálnice D11 lze již téměř s jistotou potvrdit informace o otevření části dálnice v polovičním profilu koncem tohoto roku a další skutečnosti o situaci v roce 2006.
Jeden pás dálnice bude již v prosinci 2005 zprovozněn mezi výjezdy Dobšice a Chýšť (16 km, viz plánek). Tím vznikne obchvat Chlumce n. C., neboli nejkritičtějšího místa na stávající silnici I/11 (dopravní značení povede tranzit Praha – Hradec Králové na obchvat Chlumec n. C. – Levín – Chýšť – Nové Město a opačně) a díky silnici II/328 napojení Kolína a okolí včetně průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.
Nových celistvých 44 km plnohodnotné dálnice D11 od současného konce u Poděbrad před Hradec Králové v ceně cca 15 mld. Kč bude zprovozněno v závěru roku 2006. V závislosti na aktuální situaci mohou být některé stavby připojeny k polovičnímu profilu s předstihem. Jediný úsek, který nebude v roce 2006 otevřen jsou poslední 4 km těsně před Hradcem Králové, jejichž realizovatelnost je vzhledem ke stále vypořádaným majetkoprávním vztahům do tohoto termínu již vyloučena. Proto bude nutné vybudovat provizorní sjezd z nové D11 na stávající komunikace. Jedním z možných dočasných řešení bude objízdná trasa od obce Praskačka na silnici II/333 přes obec Plačice. Ideálním řešením by byla rychlostní silnice R35 v úseku Sedlice (D11) – Opatovice n. L. (I/37). Tento úsek ani poslední 4 km D11 však ještě bohužel nejsou ve výstavbě.

24. 04. 05

V sekci foto a video došlo k doplnění nových fotografií výstavby dálnice D11 za Poděbrady (stavba 1104-I) a letecké záběry dálnice D5 u Plzně.

03. 01. 05

V sekci mapy byla aktualizována automapa dálnice D11. Je zachycen současný stav zprovozněného úseku Praha – Poděbrady a také v současnosti budované úseky z Poděbrad do Hradce Králové a plánované pokračování dále směrem na Trutnov (až k Jaroměři).

15. 10. 04

V těchto dnech se předávají staveniště dalších dílčích úseků mezi Poděbrady a Hradcem Králové (48,3 km) dálnice D11, konkrétně stavby 1104-A a 1105-IIA (zde zatím pro archeologický průzkum). Jedná se o klíčové úseky na začátku a konci celého úseku.

23. 08. 04

Počátkem měsíce byla na stavbě "1104/II Dobšice – Chýšť" na dálnici D11 zahájena výstavba dalších dílčích částí. Jedná se o mosty Olešnice a Rakousy a hlavní trasu v km 62,1 – 68,0. Na přelomu srpna a září by se měl začít stavět i most Žiželice.

13. 08. 04

Vzhledem k dlouho očekávanému startu další výstavby dálnice D11 přinášíme v sekci foto a video fotogalerie stavebních prací na úseku 1104 "Libice nad Cidlinou – Dobšice" (zatím stavbu mostů přes tratě ČD) a 1105-1 "Chýšť – Osičky", která je již značně rozestavěna.

Dálnice D11 končí v km 41,8 u Poděbrad. Stavba 1104 (do Chýště k silnici I/36 na Pardubice) by měla být zprovozněna v polovičním profilu (jeden jízdní pás – jako u východní části plzeňského obchvatu) v roce 2005, celý profil obou úseků 1104 a 1105 po Hradec Králové v délce 48,3 km by měl být zprovozněn v roce 2006.

25. 06. 04

Na všechny úseky hlavní trasy dálnice D11, dílčí stavby 1104 (Libice nad Cidlinou – Chýšť), podalo Ředitelství silnic a dálnic během dubna a května 2004 žádosti o stavební povolení, na jeden z nich (hlavní trasa v km 62,1 – 68,0 vč. MÚK Chýšť – křižovatka se silnicí I/36) již stavební povolení získalo. Výstavba by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku.

10. 02. 04

Stránky dálnic D5 a D11 byly aktualizovány a ve spolupráci s ŘSD rozšířeny o podrobnou tabulku "jednotlivé stavby". Narozdíl od základní tabulky a textu jsou tyto informace již více odbornější. Postupně takto budou zpodrobněny všechny stránky jednotlivých dálnic ale i vybraných rychlostních silnic.

U D11 navíc přibyla nová mapa vedení této dálnice, která znázorňuje jednotlivé stavby (1101 – 1109).

20. 01. 04

Dnes byla za účasti mistrů dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu slavnostně zahájena další výstavba dálnice D11. Pokračuje se se stavbou 1104 Libice nad Cidlinou – Chýšť, přičemž vlastní staveniště předalo ŘSD již 11. 12. 2003. Tento úsek je 26 km dlouhý a navazuje na 42. km D11 u Poděbrad, kam byla dálnice přivedena již v roce 1990. V první etapě se začíná na stavbě 1104/IB, kdy dochází k přemostění tratí ČD mostními objekty. Předpoklad zprovoznění stavby 1104 se plánuje na rok 2005, dočasně ovšem pouze v polovičním profilu.

Výstavbu dalších úseků D11 až po Hradec Králové (trasa od Poděbrad měří 48,3 km) brzdí i pomalý výkup pozemků, je jich zatím vykoupeno zhruba 80%. Zde leží například pozemek, který vlastní 67 ekologických aktivistů. V současné době probíhá vyvlastňovací řízení a termín zahájení stavby 1105 záleží i na jeho výsledku. Dálnice D11 by měla být až do Hradce Králové dovedena v roce 2006. Od Jaroměře se uvažuje rychlostní silnice až na polské hranice.

01. 01. 04

V roce 2004 budou ve stavbě úseky na všech českých dálnicích, kromě již dostavěné D2. Stavba tedy bude probíhat na D1, D3, D5, D8, D11 a D47. Ve stavbě budou i některé rychlostní silnice.


© 2002 – 2021 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 13.03.2009 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.