D35, výjezd Velký Újezd

Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín

D48
Trasa s popisem

Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín

 • Bělotín – dálniční křižovatka D1–D48
  • návaznost
   • D1: Lipník n. B. – (Přerov) – Hulín – Vyškov – Brno – Praha
   • D1: Ostrava – Polsko
 • Bělotín – výjezd 3 Bělotín-východ
 • přerušení 26 km (Bělotín-východ – Příbor-západ, pouze čtyřpruhová silnice I/48)
 • Příbor – výjezd 30 Příbor-západ
 • Příbor (km 31) – provizorní napojení na čtyřpruhovou silnici I/48
 • přerušení 6 km (Příbor – Rychaltice, pouze čtyřpruhová silnice I/48)
 • Rychaltice – výjezd 38 Rychaltice
 • Frýdek-Místek (km 44) – provizorní napojení na silnici I/48
 • přerušení 9 km (obchvat Frýdku-Místku)
 • Frýdek-Místek – (dálniční křižovatka D56–D48)
  • návaznost
   • (D56: Ostrava)
 • konec přerušení (obchvat Frýdku-Místku)
 • Frýdek-Místek – výjezd 46 Frýdek
 • Český Těšín – výjezd 70 Žukov
  • plynulá návaznost
   • čtyřpruhová silnice I/48: Polsko
Délka dálnice
 • 70 km (31 km v provozu, 1 km v provozu jako silnice pro motorová vozidla, 38 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy
 • plánovaná max. 25 tis. aut./24 h
 • max. 19 tis. aut./24 h u Příbora(2010)
 • střed. 15 tis. aut./24 h (2010)
 • min. 9 tis. aut./24 h MÚK s I/11(2010)
Kategorie
 • Bělotín, přivaděč: R 24,5/100
 • Bělotín, obchvat: R 22,5/100
 • Bělotín – Rybí: R 25,5/120, R 25,5/100
 • Rybí – Frýdek-Místek: R 25,5/120
 • Frýdek-Místek, obchvat: R 25,5/120
 • Frýdek-Místek – Žukov: R 22,5/100

Základní informace

Tato dálnice v budoucnu mezi křižovatkou s dálnicí D1 u Bělotína a Českým Těšínem nahradí stávající silnici I/48, která je významnou regionální trasou s nemalým podílem dálkové přepravy (do Polska a dále na východ přes hraniční přechod Chotěbuz). Technický stav a šířkové parametry stávající silnice I/48 jsou pro dnešní dopravní požadavky již nevyhovující. Část od Bělotína po Rychaltice je v parametru čtyřpruhu bez středního dělicího pásu, což mělo za následek sérii tragických nehod. Situace byla vyřešena v letech 2002 – 2003 osazením lanových svodidel. Ta byla motoristy přijata rozpačitě, ale statistiky nehodovosti potvrzují, že jejich realizace měla smysl.

Za výjezdem Žukov (km 70) na trasu dálnice D48 plynule navazuje čtyřpruhová silnice I/48, tvořící obchvat Českého Těšína. Obchvat byl zprovozněn v rámci tří staveb v období let 1997 – 2007. Hraniční most v Chotěbuzi mezi Českem a Polskem byl zprovozněn v roce 1991 jako dvoupruhová silnice. Na silnici I/48 navazuje polská rychlostní silnice S1 směr Katowice.

Vedle dálnice D2 (Brno – Bratislava) a plánované dálnice D49 (Zlín – Púchov) tvoří D48 také část třetího kapacitního spojení mezi ČR s Slovenskem. Spolu se silnicemi I/68 a I/11 tvoří dopravní vazbu mezi Frýdkem-Místkem a slovenskou Žilinou. Silnice I/11 je postupně modernizována a silnice I/68 bude v brzké době kompletně přestavěna na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici. V rámci stavby Tošanovice – Žukov byla D48 v místě budoucí křižovatky se čtyřpruhovou I/68 postavena již včetně odbočovacích a připojovacích pruhů.

V současnosti jsou v provozu dva ucelené úseky D48. První, měřící tři kilometry, propojuje stávající čtyřpruhovou silnici I/48 s dálnicí D1 a zároveň vytváří obchvat Bělotína. Zprovozněn byl v letech 2007 a 2008. Druhý, 20 km dlouhý, provozovaný úsek spojuje Frýdek-Místek s Českým Těšínem, kde na dálnici D48 plynule navazuje čtyřpruhová silnice I/48. Byl zprovozněn v letech 1995 – 2007. V roce 2011 byl také zprovozněn 1,5 km dlouhý úsek u Příboru, jenž byl vybudován v rámci výstavby obchvatu Příboru. Tento úsek je označen jako silnice pro motorová vozidla.

Výstavba zbývající části mezi Bělotínem a Frýdkem-Místkem je rozdělena na tři samostatné stavby, přičemž další dva úseky jsou součástí staveb přilehlých silnic I. třídy a dva mosty na stávající silnici I/48 jsou již postaveny tak, že se beze změny stanou součástí D48. Návaznost jednotlivých úseků je následující (uvedené délky se vztahují k D48):

 • Stavba D48 Bělotín, přivaděč (1,6 km). Úsek byl zprovozněn 25. 11. 2008.
 • Stavba D48 Bělotín, obchvat 1,6 km). Úsek byl zprovozněn 2. 8. 2007.
 • Stavba D48 Bělotín – Rybí (část, 5,0 km). Úsek mezi obchvatem Bělotína a MÚK Dub.
 • Stavba I/35 Palačov – Lešná (3,7 km). Úsek mezi MÚK Dub a MÚK Palačov. Stavba zahrnuje i novou MÚK s přeloženou čtyřpruhovou silnicí I/35.
 • Stavba D48 Bělotín – Rybí (část, 8,2 km). Úsek mezi MÚK Palačov a estakádou v Novém Jičíně.
 • Estakáda Nový Jičín (376 m). Původní most z roku 1980 byl v letech 2005 – 2007 zrekonstruován. Byl mírně rozšířen a do středu bylo umístěno betonové svodidlo. Estakáda tak má v každém směru dva pruhy oddělené od protisměru. Jedná se o konečný stav, D48 zde bude bez odstavných pruhů.
 • Stavba D48 Bělotín – Rybí (část, 3,8 km). Úsek mezi estakádou v Novém Jičíně a křižovatkou silnic I/48 a II/482.
 • Stavba D48 Rybí – Rychaltice (část, 5,6 km). Úsek mezi křižovatkou silnic I/48 a II/482 a MÚK Příbor-západ.
 • Stavba I/58 Příbor – obchvat (1,5 km). Jedná se o MÚK Příbor-západ a rekonstrukci části silnice I/48 na parametry dálnice. Uvedeno do provozu 24. 11. 2011.
 • Stavba D48 Rybí – Rychaltice (část, 6 km). Úsek mezi MÚK Příbor-západ a Rychalticemi.
 • Rychaltice, přemostění (109 m). V roce 2000 byl v rámci stavby Rychaltice MÚK postaven most přes řeku Ondřejnici a silnici II/486 v kategorii R 22,5. Jedná se o konečný stav, most nebude přestavěn.
 • Stavba D48 Rychaltice – Frýdek-Místek (7,1 km).

Zřejmě nepalčivějším problémem D48 je stále oddalovaná stavba obchvatu Frýdku-Místku, kde se zahájení výstavby neustále opožďuje, a to i z důvodu nutné sanace skládky v trase obchvatu.

Novinky z D48 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Bělotín, přivaděč

 • délka: 1,600 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zahájení výstavby: 26. 11. 2004
 • zprovoznění: 25. 11. 2008

Přivaděč je součástí stavby 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín dálnice D1.

Bělotín, obchvat

 • délka: 1,559 km
 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Bělotín (km 2), Bělotín-východ (km 3)
 • zahájení výstavby: 12. 5. 2004
 • zprovoznění: 2. 8. 2007

Součástí stavby je také přeložka silnice I/47 v délce 900 m a 580 m dlouhá estakáda přes rybník a železniční trať.

Bělotín – Rybí

 • délka: 17,355 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Dub (km 8), Starý Jičín (km 17), Nový Jičín-západ (km 21), Nový Jičín-východ (km 22)
 • předpokládané zahájení výstavby: 06/2017
 • předpokládané zprovoznění: 01/2022

Součástí stavby je 15 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 9,755 km. Jedná se o přestavbu stávající směrově nerozdělené silnice postavené v kategorii S 15/100 na dálnici. Budou zrušeny MÚK Lučice, Polom-západ, Polom-východ a křižovatka Rybí. Úsek dálnice D48 Dub – Palačov v délce 3,695 km je součástí připravované stavby silnice I/35 Lešná – Palačov.

Bylo vydáno územní rozhodnutí, na část Bělotín – estakáda Nový Jičín nabylo právní moci. Je dokončována dokumentace pro stavební povolení. Je vykoupeno 84 % potřebných pozemků. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,632 miliardy korun.

I/35 Lešná – Palačov

 • délka: 3,695 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Palačov (km 11)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2018
 • předpokládané zprovoznění: 2021

Stavba přeložky silnice I/35 Lešná – Palačov, která přispěje k lepšímu napojení Valašského Meziříčí a Vsetína na dálniční síť, zahrnuje i přeložku dálnice D48 v úseku od MÚK Dub za současnou MÚK Palačov.

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byl vybrán zhotovitel dokumentace pro stavební povolení. V roce 2016 budou zahájeny výkupy pozemků. Náklady na stavbu včetně přeložky silnice I/35 jsou plánovány na 3,164 miliardy korun.

Rybí – Rychaltice

 • délka: 11,528 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Příbor-východ (km 33)
 • předpokládané zahájení výstavby: 07/2016
 • předpokládané zprovoznění: 04/2020

Součástí stavby je 24 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 14,049 km. Jedná se o přestavbu stávající směrově nerozdělené silnice postavené v kategorii S 15/100, resp. S 16,5/100 na dálnici. Vozovka D48 je navržena s cementobetonovým krytem. Budou zrušeny MÚK Libhošť, Borovec, Příbor-sever a Hájov, MÚK Příbor-východ bude přestavěna. V rámci stavby silnice I/58 Příbor – obchvat byla postavena 1,447 km dlouhá část dálnice D48 včetně nové MÚK Příbor-západ.

Na stavbu byla vydána všechna stavební povolení. Jsou vykoupeny všechny potřebné pozemky. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,903 miliardy korun.

I/58 Příbor – obchvat

 • délka: 1,447 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Příbor-západ (km 30)
 • zahájení výstavby: únor 2009
 • zprovoznění: 24. 11. 2011

Stavba byla provedena jako součást stavby silnice I/58 Příbor – obchvat. V rámci stavby byla postavena nová MÚK Příbor-západ s I/58 a přebudován směrově nedělený úsek silnice I/48 (kategorie S 15/100) na směrově dělenou komunikaci. Vozovka je s cementobetonovým krytem. Úsek je označen jako silnice pro motorová vozidla, s rychlostí omezenou na 100 km/h.

Rychaltice – Frýdek-Místek

 • délka: 7,137 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Rychaltice (km 38)
 • zahájení výstavby: 8. 10. 2009
 • zprovoznění: 13. 12. 2012

Součástí stavby je také přesypaný tunel délky 160 m a doprovodná komunikace délky 3,089 km, vozovka D48 je s cementobetonovým krytem.

Stavba byla zprovozněna 13. 12. 2012, v místě MÚK Rychaltice je však i nadále nedokončená, vzhledem k vedeným vyvlastňovacím řízením k pozemkům potřebným pro stavbu. Chybí tak dokončit zhruba 180 m plného profilu a připojovací pruh směr Frýdek-Místek. V současně době je doprava vedena v provizorním uspořádání 1+1 po stávajícím tělese silnice. Dokončení MÚK se předpokládá v roce 2016.

Frýdek-Místek, obchvat

 • délka: 8,566 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Frýdek-Místek-západ (km 45), Frýdek-Místek-jih (km 48), Frýdek-Místek-východ (km 52)
 • předpokládané zahájení výstavby: 07/2016
 • předpokládané zprovoznění: 01/2020

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva živostního prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Na podstatnou část stavby bylo vydáno stavební povolení, realizovány již byly některé objekty stavby. Dokončuje se majetkoprávní příprava, chybí vypořádat jeden pozemek. Termín zahájení stavby je závislý na sanaci staré ekologické zátěže společnosti Válcovny plechu, a.s. Frýdek-Místek, skládka Skatulův hliník. Předpokládané náklady na stavbu činí 3,862 miliardy korun.

Frýdek-Místek – Dobrá

 • délka: 5,623 km
 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Frýdek (km 52), Dobrá (km 54)
 • zahájení výstavby: 25. 6. 2002
 • zprovoznění: 26. 10. 2004

V rámci stavby Frýdek-Místek, obchvat bude tato stavba doplněna o rozštěpnou křižovatku.

Dobrá – Tošanovice

 • délka: 6,880 km
 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Tošanovice (km 62)
 • zahájení výstavby: 20. 5. 2004
 • zprovoznění: 31. 10. 2006

Na stavbě byl realizován cementobetonový povrch.

Na stavbě je plánována výstavba MÚK Nošovice (km 57). Jedná se o výstavbu mimoúrovňové křižovatky, připojující strategickou průmyslovou zónu Nošovice na D48. Délka úpravy větví křižovatky v kategorii S 9,5/50 činí 1,130 km. Náklady na výstavbu budou cca 377 milionů korun, realizace se předpokládá od června 2009 do srpna 2010. Na stavbu byla dokončena dokumentace pro stavební povolení. Dodatečně byl uplatněn požadavek Ministerstva životního prostředí na posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). ŘSD ČR bylo připraveno zahájit stavbu již ve 2. pololetí roku 2007, avšak nutnost provedení celého procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí, který pro přístupové komunikace při projednávání průmyslové zóny Nošovice nebyl proveden, zahájení realizace zdrží. Pozemky potřebné pro realizaci stavby zajišťuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. U některých pozemků je předpoklad vedení vyvlastňovacího řízení, což vyvolává zdržení realizace dotčených objektů. V současné době je, po doplnění dokumentace, prováděno posouzení dokumentace EIA.

Tošanovice – Žukov

 • délka: 7,850 km
 • kategorie: R 22,5/100
 • zahájení výstavby: 4. 4. 2005
 • zprovoznění: 29. 11. 2007

Součástí stavby je také estakáda přes řeku Stonávku o 13 polích a délce 728 m. Na stavbě byl realizován cementobetonový povrch.

Český Těšín – Žukov III. stavba

 • délka: 1,200 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • výjezdy: Český Těšín (km 70)
 • zahájení výstavby: červen 2004
 • zprovoznění: 29. 11. 2007

Úsek není součástí dálnice D48.

Český Těšín – Žukov II. stavba

 • délka: 1,740 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • výjezdy: Český Těšín (km 71), Český Těšín
 • zahájení výstavby: 20. 9. 2001
 • zprovoznění: 31. 7. 2004

Úsek není součástí dálnice D48.

Český Těšín – Žukov I. stavba

 • délka: 2,200 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • výjezdy: Český Těšín
 • zahájení výstavby: listopad 1995
 • zprovoznění: 17. 10. 1997

Úsek není součástí dálnice D48.


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 24.12.2015 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.