D8, most přes Mordovu rokli

Hulín – Zlín – Slovensko

D49
Trasa s popisem

Hulín – Zlín – Slovensko

 • Hulín – dálniční křižovatka Hulín D1–D55–(D49)
  • návaznost
   • D1: Vyškov – Brno – Praha
   • D1: (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
   • D55: (Břeclav)
   • (D55: Přerov – Olomouc)
 • (Střelná/Lysá pod Makytou – hranice se Slovenskem)
  • plynulá návaznost
   • slovenská rychlostní silnice (R6: Púchov – slovenská dálnice D1)
Délka dálnice
 • 59 km v přípravě
Mapy
Video
Intenzita dopravy
 • plánovaná střed. 15 tis. aut./24 h
Kategorie
 • Hulín – Fryšták: R 24,5/120
 • Fryšták – hranice se Slovenskem: R 25,5/100, R 25,5/80
Přílohy

Základní informace

Historie dálnice D49 sahá pouze do roku 1996, kdy byla změněna trasa pokračování dálnice D1 od Vyškova. Podle plánů nepovede dálnice D1 dál na Slovensko (jak bylo rozhodnuto ještě za Československa), ale bude pokračovat směrem na Ostravu a Polsko. Druhé dálniční spojení se Slovenskem (první je D2) se ale nezavrhlo. Plánovaná část trasy D1 na Slovensko bude od budoucí hulínské křižovatky (u Kroměříže) nahrazena dálnicí D49. Ta se stane významnou trasou na území východní Moravy a na hranicích bude navazovat na 19 km dlouhou slovenskou rychlostní silnici R6. Ta se bude u Púchova napojovat na slovenskou dálnici D1 a tak bude zabezpečeno spojení s Tatrami a Košicemi. Dohoda o tomto propojení mezi vládami České republiky a Slovenské republiky byla na úrovni ministrů obou zemí podepsána dne 20. září 2004 ve Zlíně.

Koncem září 2008 byla slavnostně zahájena výstavba prvního úseku (práce na hlavní trase se ještě nerozeběhly), který spolu s další kratší navazující částí po svém zprovoznění výrazně zlepší napojení Zlína a okolí na českou dálniční síť.

Novinky z D49 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

4901

Hulín – Fryšták

 • délka: 16,423 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • výjezdy: Třebětice, Holešov
 • zahájení výstavby: 30. 9. 2008
 • předpokládané zprovoznění: 08/2019

První stavba dálnice D49 umožní po svém zprovoznění spolu s navazující stavbou 4902.1 lepší napojení Zlína na dálniční síť a vyvedení podstatné části dopravy z přetížených úseků silnic I/49 a I/55 a ostatních silnic II. třídy v jejím okolí. Stavba zahrnuje 30 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 8,320 km.

Na stavbu bylo vydáno kladné hodnocení k posouzení vlivů na životní prostředí a územní rozhodnutí. Bylo vydáno stavební povolení na přivaděč Holešov a hlavní trasu v km 5,400 – 10,900, soudním rozhodnutím bylo povolení zrušeno. Následně bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu v km 0,877 (přímo navazuje na dokončenou část trasy v MÚK Hulín) – 5,400. Stavba byla zahájena v září 2008. V červenci 2010 byla stavba rozhodnutím Ministerstva dopravy zastavena, nyní je ve stavu konzervace. Jsou vykoupeny veškeré nutné pozemky jako předpoklad pro vydání stavebního povolení a řeší se jen menší podíloví vlastníci, kde je třeba většinou vyvlastňovat. Byla provedena aktualizace dokumentace pro stavební povolení, aktualizace hlukové studie a měření. Znovuzahájení stavby je naplánováno na začátek roku 2016. Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,960 miliardy korun.

4902.1

Fryšták – Lípa, 1. etapa

 • délka: 1,700 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Fryšták
 • předpokládané zahájení výstavby: nelze určit

Stavba, zahrnující rovněž 3,375 km dlouhý přivaděč Fryšták – Zlín, protínající trasu R49 v MÚK Fryšták, vytvoří společně se stavbou 4901 souvislý kapacitní tah od Zlína k dálnici D1. Přivaděč Fryšťák – Zlín je v úseku Fryšták – MÚK Fryšták plánován v kategorii S 11,5/80 a v úseku MÚK Fryšták – Zlín v polovičním profilu kategorie S 24,5/80.

Dle souhlasného stanoviska MŽP je doporučená varianta realizace přivaděče jako dvoupruhu s rezervou na čtyřpruh. Toto řešení bylo projednáno i se Zlínským krajem, který s ním souhlasil. Dne 2. 1. 2012 byla prodloužena platnost stanoviska MŽP. Byla přepracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá hledaní jednoduššího a levnějšího řešení přivaděče a křižovatek.

4902.2

Fryšták – Lípa, 2. etapa

 • délka: 13,500 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lípa
 • předpokládané zahájení výstavby: nelze určit

Stavba umožňuje obejítí města Zlína a napojení na I/49 až za obcí Lípa.

Dne 29. 11. 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Na základě Zjišťovacího řízení byla zpracována jedna dokumentace EIA pro úsek 4902.2 – 4905 Fryšták – st. hranice, která byla vrácena k přepracování a zároveň v ní bylo doporučeno zpracovat samostatnou dokumentaci EIA pro tuto stavbu. Dne 22. 12. 2010 byla zveřejněna dokumentace EIA ve dvou variantách, lišících se polohou MÚK Lípa. Dne 28. listopadu 2011 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP.

4903 – 4905 Lípa – hranice se Slovenskem

 • 4903 Lípa – Pozděchov (12,5 km)
 • 4904 Pozděchov – Horní Lideč (9,1 km)
 • 4905 Horní Lideč – hranice se Slovenskem (5,5 km)

Příprava tří zbývajících staveb je na úrovni vyhledávací studie, která byla podkladem k vymezení koridoru pro umístění dálnice D49 v územních plánech velkého územního celku (ÚP VÚC) Zlínské aglomerace a Beskydy. V roce 2006 byl zahájen proces EIA, na konci roku MŽP ČR vydalo závěry zjišťovacího řízení. Dne 29. 7. 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA pro celý úsek Fryšták – státní hranice, která byla následně vrácena k novému přepracování. Dne 14. 4. 2012 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA.

V září 2004 byla dokončena studie proveditelnosti a účelnosti. Na jejím základě byla uzavřena mezivládní dohoda o propojení dálnice D49 na české straně se slovenskou rychlostní silnicí R6 na Púchov na společné hranici v oblasti obce Střelná.

Je také možné, že se tyto úseky budou stavět pouze v polovičním profilu. To závisí na finančních možnostech státu, případně na možnosti financování soukromým kapitálem (model PPP).

V úseku stavby "4903 Lípa – Pozděchov" jsou navrženy 3 tunelové stavby v k. ú. Bratřejov a Pozděchov, předpokládané délky 233, 371 a 485 m. Z důvodu podélného sklonu nivelety budou pravé tunelové trouby třípruhové (rozšířené o přídavný stoupací pruh) a levé tunelové trouby, budované v místě klesání, dvoupruhové. Na stavbě "4904 Pozděchov – Horní Lideč" jsou předpokládány dvě tunelové stavby v k. ú. Lačnov délky 457 a 276 m rovněž tří- a dvoupruhové. Počet a délka tunelů se může změnit na základě výsledné doporučené varianty z procesu EIA.

Na trase R49 jsou plánovány odpočívky, jejichž přesné umístění není zatím definováno. O údržbu se budou starat dvě Střediska správy a údržby dálnice, a to ve Fryštáku a v Horní Lidči.


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 18.12.2015 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.