D1, Antošovický most u Ostravy

Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko

D52
Trasa s popisem

Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko

 • (Brno – dálniční křižovatka Troubsko D1–D43–D52)
  • návaznost
   • D1: Praha
   • D1: Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Ostrava – Polsko
   • (D43: Moravská Třebová)
 • přerušení 12 km (Troubsko – Rajhrad)
 • Rajhrad – výjezd 10 Rajhrad
 • Pohořelice – výjezd 26 Pohořelice-jih
 • přerušení 22 km (Pohořelice – hranice s Rakouskem)
 • (Mikulov/Drasenhofen – hranice s Rakouskem)
  • plynulá návaznost
   • rakouská dálnice (A5: Vídeň/Wien)
Délka dálnice
 • 51 km (17 km v provozu, 34 km v přípravě)
  Pozn.: Bude následovat úprava celkové délky dálnice v závislosti na vyřešení otázky trasy úseků Troubsko – Rajhrad a Pohořelice – hranice s Rakouskem.
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy
 • max. 42 tis. aut./24 h u Brna (2005)
 • střed 18 tis. aut./24 h (2005)
Kategorie
 • Troubsko – Rajhrad: R 25,5/120
 • Rajhrad – hranice s Rakouskem: R 26,5/120
Přílohy

Základní informace

Stavba dálnice D52 byla schválena v roce 1987, ovšem dalo by se říci, že historie D52 sahá až do dubna roku 1939 (stavba D1 začala o měsíc později). Tehdy se totiž začalo s výstavbou tzv. "německé dálnice", která měla spojovat Vídeň a Wroclav a malá část z této trasy byla použita později při výstavbě D52-

Úplně první část této silnice byla postavena z dnešního pohledu ještě před vlastním rozhodnutím o výstavbě. Jedná se o úsek jižně od dálnice D1, který byl postaven v 70. letech a slouží jako jižní brněnská výpadovka. Není označen dálnice, povolena je rychlost pouze 80 km/h. V současnosti se hovoří o tom, že by tento úsek nebyl vůbec zahrnut do trasy dálnice, která začíná až u Rajhradu, protože její severní úsek k D1 by mohl vést v nové trase směrem k obcím Želešice a Nebovidy na novou dálniční křižovatku Troubsko (D1–D52). O tomto úseku D52 se dočtete podrobněji níže.

Reálná výstavba D52 začala v roce 1992 stavbou Rajhrad – Pohořelice o délce 16,540 km, který byl otevřen v roce 1997. Součástí stavby byla i přeložka silnice I/53.

Konečná trasa úseku Pohořelice – hranice s Rakouskem byla ve vyhledávací studii z roku 2001 vybírána z pěti variant. V roce 2003 byla zpracována dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA), poté se řešily odborné posudky na tuto dokumentaci dvou variant a v červnu 2005 z nich vzešla vítězná varianta. Jedná se o variantu "1x", která zhruba kopíruje stávající silnici I/52, druhá možnost, která vedla západně kolem nádrží vodního díla Nové Mlýny, byla zamítnuta. Obě varianty se lišily délkově zhruba o 1,5 km.

V příloze jsou zachyceny všechny varianty vedení trasy v tomto úseku.

Na hraničním přechodu Mikulov/Drasenhofen bude v budoucnu na D52 navazovat rakouská dálnice A5 (tzv. Nordautobahn), která povede až na připravovaný vídeňský okruh S1. Stavba od Vídně (Eibesbrunn) do Schricku již byla zahájena. Předběžný termín dokončení stavby je rok 2010. Pro úseky Schrick – Poysbrunn a Poysbrunn – státní hranice nyní probíhá řízení EIA. V roce 2010 má být zahájena výstavba.

23. ledna 2009 byla podepsána mezivládní dohoda o propojení české dálnice D52 s rakouskou dálnicí A5 na hraničním přechodu Mikulov – Drasenhofen.

Novinky z D52 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Troubsko – Rajhrad

Tento záměr tzv. "jihozápadní tangenty" Brna je sledován dlouhodobě v územních plánech města Brna i Brněnské aglomerace. Zatím zcela předběžnou mapku celého prostoru najdete zde. V roce 2003 byla zadána vyhledávací studie na úsek mezi novou dálniční křižovatkou u Troubska (D1 km 188,5) a Rajhradem. Výsledkem jsou dvě varianty (z nichž jedna má ještě podvarianty) a jsou v kategorii R 25,5/120. V plánech je v tomto prostoru několik tunelových staveb např. v délce 1 090 nebo 492 m. Všechno jsou to ale zatím pouze neoficiální spekulace, protože s výběrem výsledné varianty se počká až na tvorbu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Zmínit je též třeba ještě krátkou spojku D52 – D2 v úseku Rajhrad – Blučina, která pomůže přetížené D1.

Modřice – Rajhrad

 • délka: 3,500 km
 • kategorie: MST 33, R 24,5/120
 • výjezdy: Modřice-sever (km 6), Modřice-jih (km 7), Popovice (km 9), Rajhrad (km 10)
 • zprovoznění: 1977

Úsek byl jako silnice 1. třídy zprovozněn již v roce 1977. Od roku 1997 do 31. 12. 2011 byl označen jako rychlostní silnice. V současné době není označen jako dálnice.

Rajhrad – Pohořelice

 • délka: 16,540 km
 • kategorie: R 26,5/120
 • výjezdy: Bratčice (km 17), Pohořelice-sever (km 23), Pohořelice-jih (km 26)
 • zahájení výstavby: 1992
 • zprovoznění: 1997

Úsek zahrnuje stavby Rajhrad – Pohořelice a Pohořelice-obchvat. V prosinci 1996 byla zprovozněna stavba Pohořelice-obchvat a pravý jízdní pás stavby Rajhrad – Pohořelice. Levý jízdní pás byl zprovozněn v roce 1997. Stavba zahrnuje také cca 2 km dlouhou přeložku silnice I/53, tvořící jižní obchvat Pohořelic.

5204

Pohořelice – Ivaň

 • délka: 6,510 km
 • kategorie: R 26,5/120
 • výjezdy: Ivaň
 • předpokládané zahájení výstavby: nelze určit

Stavba začíná na obchvatu Pohořelic v křižovatce stávající R52 se silnicí I/53 ve směru na Znojmo, tj. v místě, kde stávající R52 od Brna končí a přechází do dvoupruhového obousměrně pojížděného uspořádání. Konec úseku je jižně od stávající úrovňové křižovatky silnice I/52 se silnicí III/41621 Pasohlávky – Ivaň, kde navazuje na následující stavbu 5205 Ivaň – Perná.

Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka, SSÚD (středisko správy a údržby dálnice) Pohořelice a velká oboustranná odpočívka u Nové Vsi.

Na stavbu byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Dne 10. 5. 2007 byla podána na stavební úřad v Mikulově žádost o vydání územního rozhodnutí. Dne 18. 7. 2007 bylo řízení stavebním úřadem přerušeno a byla stanovena lhůta pro odstranění nedostatků (doplnění žádosti) do 30. 4. 2008. Vzhledem k tomu, že doposud nebyla vydána všechna požadovaná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, byla podána žádost o prodloužení lhůty k doplnění žádosti.Lhůta k doložení podkladů byla prodloužena do 31. 10. 2008. Územní řízení bylo 7. 12. 2009 přerušeno do 31. 12. 2010. 30. 6. 2010 bylo na tuto část vydáno územní rozhodnutí, které Krajský úřad 23. 5.2011 zrušil a věc vrátil k novému projednání. 31. 10. 2012 bylo vydáno nové rozhodnutí, které Krajský úřad na základě podaných odvolání zrušil a věc vrátil k novému projednání.

Dne 19. 3. 2010 byla podána žádost o územní rozhodnutí na 2. část (km 19,2 – 23,0). Ústní projednání se uskutečnilo 22. 7. 2010. Dne 29. 11. 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, které Krajský úřad 11. 7. 2011 zrušil a věc vrátil k novému projednání.

5205

Ivaň – Perná

 • délka: 7,635 km
 • kategorie: R 26,5/120
 • výjezdy: Horní Věstonice
 • předpokládané zahájení výstavby: nelze určit

Stavba navazuje na předcházející úsek 5204 v oblasti jižně od stávající úrovňové křižovatky silnice I/52 se silnicí III/41621 Pasohlávky – Ivaň, překonává estakádou horní (Mušovskou) nádrž vodního díla Nové Mlýny a pokračuje dále až po stávající úrovnovou křižovatku zvanou "Spálená Hospoda", ve které se napojuje silnice II/420 na stávající I/52. Jižně od této křižovatky stavba 5205 končí.

Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka. Na stavbu byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a probíhá inženýrská činnost k získání územní rozhodnutí. Předpokládaný termín vydání územního rozhodnutí je v roce 2011.

5206

Perná – hranice s Rakouskem

 • délka: 8,398 km
 • kategorie: R 26,5/120
 • výjezdy: Mikulov-sever, Mikulov-jih
 • předpokládané zahájení výstavby: nelze určit

Stavba navazuje na předcházející úsek 5205 v oblasti jižně od stávající úrovňové křižovatky, ve které se napojuje silnice II/420 na stávající I/52. Závěrečný úsek stavby opouští stávající silnici I/52 v prostoru Anenského vrchu a směřuje západním obchvatem Mikulova do prostoru celniště hraničního přechodu Mikulov/Drasenhofen, kde navazuje na stávající I/52 a současně se napojuje na připravovanou rakouskou dálnici A5.

Součástí stavby jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. Na stavbu byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Dne 25. 2. 2010 bylo zahájeno územní řízení a 22. 11. 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí.18. 6. 2012 Krajský úřad Jihomoravského kraje část věc vrátil k novému projednání.


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 02.01.2016 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.