D1, Antošovický most u Ostravy

Praha – Karlovy Vary – Cheb – Německo

D6
Trasa s popisem

Praha – Karlovy Vary – Cheb – Německo

 • Praha – dálniční křižovatka Řepy D0–D6
  • návaznost
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D7: Slaný – (Chomutov)
     • D8: Lovosice – (Ústí n. L. – Německo)
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • Nové Strašecí – výjezd 32 Nové Strašecí
 • přerušení 48 km (Nové Strašecí – Lubenec)
 • Lubenec (km 80) – provizorní napojení na silnici I/6
 • Bošov – výjezd 83 Bošov
 • přerušení 39 km (Bošov – Jenišov)
 • Jenišov – výjezd 131 Jenišov
 • Cheb – výjezd 169 Cheb-sever
 • přerušení 9 km (Cheb-sever – hranice s Německem)
 • (Pomezí nad Ohří/Schirnding – hranice s Německem)
  • plynulá návaznost
   • německá silnice B303: A93 Marktredwitz
Délka dálnice
 • 168 km (76 km v provozu, 8 km v provozu jako čtyřpruhová I/6, 84 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 24,9 tis. aut./24 h (Praha – Jeneč, 2012)
 • min. 9,1 tis. aut./24 h (Březová – Tisová, 2012)
Kategorie
 • Praha – Pavlov: R 24,5/120
 • Pavlov – Nové Strašecí: R 24,5/100
 • Nové Strašecí – Bošov: R 25,5/100
 • Bošov – Olšová Vrata: R 21,5/100
 • Olšová Vrata – Karlovy Vary: R 21,5/100, S 22,5/80
 • Karlovy Vary-průtah: MS 20/60
 • Karlovy Vary-západ: MS 20/60, R 24,5/90, R 24,5/100
 • Jenišov – hranice s Německem: R 24,5/100
Přílohy

Základní informace

Z celé délky budoucí D6 jsou v provozu pouze tři úseky. V letech 1985 a 1986 byly zprovozněny úseky Kačice – Nové Strašecí a Kamenné Žehrovice – Kačice, k nimž v roce 1994 přibyla stavba Velká Dobrá – Kamenné Žehrovice a postupně v letech 2001 a 2002 stavba Pavlov – Velká Dobrá. Vznikl tak souvislý úsek Pavlov – Nové Strašecí, který byl v roce 2008 propojen s Pražským okruhem důležitou stavbou Praha – Pavlov. Výsledná délka celého úseku Praha – Nové Strašecí je 32,3 km.

V listopadu 2015 byl na trase mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary zprovozněn krátký úsek Lubenec – Bošov, měřicí čtyři kilometry.

V listopadu 2006 byl zprovozněn v polovičním a v říjnu 2007 pak v celém profilu 5,5 km dlouhý západní průtah Karlovými Vary, který navazuje na již v letech 1991 až 1993 zprovozněný východní průtah městem. Průtah však není dálnicí, jde o čtyřpruhovou silnici I. třídy. Na průtah Karlovými Vary navazuje 38 km dlouhý souvislý úsek Jenišov – Cheb, zprovozněný postupně v letech 1999 – 2012.

Od západního konce chebského obchvatu až do Německa byla D6 mezi lety 1993 – 1997 postavena s prostřední částí v polovičním profilu. S pokračováním na německé straně v podobě čtyřpruhové komunikace B303 se vzhledem k možnému poškození životního prostředí a vysokým investičním nákladům nepočítá, namísto toho bude silnice pouze rozšířena na vybraných místech.

Nejblíže k zahájení výstavby mají v současnosti stavby, navazující na provozovaný úsek Praha – Nové Strašecí. Jde o stavby Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov, obchvat. K realizaci spěje i stavba Lubenec, obchvat, I. etapa, která na západním konci naváže na již zprovozněný úsek Lubenec – Bošov.

Novinky z D6 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Praha – Pavlov

 • délka: 10,430 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • výjezdy: Hostivice (km 3), Jeneč (km 7)
 • zahájení výstavby: 21. 7. 2005
 • zprovoznění: 19. 12. 2008

V km 3,3 byl 1. 9. 2014 uveden do provozu nový výjezd Hostivice, který byl ve výstavbě od 17. 10. 2013.

Pavlov – Velká Dobrá

 • délka: 5,700 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Unhošť (km 12)
 • zahájení výstavby: květen 1999

Stavba byla rozdělena na dvě části:

 • Pavlov – Pletený Újezd, délky 2,900 km, zprovozněna v polovičním profilu v červnu 2001 a v celém profilu 1. 6. 2002
 • Pletený Újezd – Velká Dobrá, délky 2,800 km, zprovozněna v polovičním profilu na podzim 2000 a v celém profilu 20. 6. 2001

Velká Dobrá – Kamenné Žehrovice

 • délka: 6,400 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Velká Dobrá (km 16)
 • zahájení výstavby: listopad 1992
 • zprovoznění: 5. 10. 1994

Kamenné Žehrovice – Kačice

 • délka: 3,300 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: v polovičním profilu 1985, v celém profilu 1986

Kačice – Nové Strašecí

 • délka: 6,500 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Tuchlovice (km 25), Nové Strašecí (km 32)
 • zprovoznění: v polovičním profilu 1984, v celém profilu 1985

Nové Strašecí – Řevničov: km 32,000 – 37,550 (5,550 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 10/2016
 • předpokládané zprovoznění: 09/2019

Součástí stavby je 5 mostů a doprovodná komunikace délky 2,868 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení včetně její aktualizace. Probíhá příprava podkladů potřebných pro zahájení stavebního řízení. Jsou vykupovány pozemky dotčené stavbou – vypořádáno je cca 59 % vlastníků pozemků. Dne 24. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Probíhá výběrové řízení na zpracování zadávací dokumentace stavby. Náklady na stavbu jsou plánovány na 905 milionů korun.

Řevničov, obchvat: km 37,550 – 41,750 (4,200 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Řevničov (km 38)
 • předpokládané zahájení výstavby: 10/2016
 • předpokládané zprovoznění: 09/2019

Součástí stavby je 7 mostů a přeložky ostatních silnic včetně silnice I/16 v celkové délce 5,481 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Jsou vykupovány pozemky dotčené stavbou – vypořádáno je cca 84 % vlastníků pozemků. Dne 24. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Probíhá výběrové řízení na zpracování zadávací dokumentace stavby. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,287 miliardy korun.

Krupá, přeložka: km 41,750 – 48,200 (6,450 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Krupá (km 43)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2021
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 5 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 5,114 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a její aktualizace. Jsou vykupovány pozemky dotčené stavbou – vypořádáno je cca 27 % vlastníků pozemků. Dne 24. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,249 miliardy korun.

Hořesedly, přeložka: km 48,200 – 57,400 (9,200 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Kněževes (km 51)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2021
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 13 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 5,130 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení pro I. (obchvat obce) i II. etapu (část spojená s obchvatem Hořoviček). Probíhá inženýrská činnost k získání podkladů nutných ke stavebnímu povolení a jsou vykupovány pozemky dotčené stavbou – vypořádáno je cca 37 % vlastníků pozemků. Dne 24. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,859 miliardy korun.

Hořovičky, obchvat: km 57,400 – 62,594 (5,194 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Jesenice (km 62)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Součástí stavby je 9 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 8,747 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení pro I. (obchvat obce) i II. etapu (část spojená s obchvatem Hořesedel). Probíhá inženýrská činnost k získání podkladů nutných ke stavebnímu povolení a jsou vykupovány pozemky dotčené stavbou – vypořádáno je cca 28 % vlastníků pozemků. Dne 24. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,173 miliardy korun.

Petrohrad (křižovatka s I/27) – Lubenec: km 62,594 – 71,360 (8,766 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Černčice (km 68)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 10 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 7,437 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Úsek bude sloučen s II. etapou obchvatu Lubence. Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení a jsou vykupovány pozemky dotčené stavbou – vypořádáno je cca 10 % vlastníků pozemků. Dne 24. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,547 miliardy korun.

Lubenec, obchvat, II. etapa: km 71,360 – 74,700 (3,340 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení.

Lubenec, obchvat, I. etapa: km 74,700 – 79,560 (4,860 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lubenec (km 77)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2017
 • předpokládané zprovoznění: 2019

Součástí stavby je 7 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 4,863 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy. Inženýrská činnost k získání podkladů ke stavebnímu povolení je téměř dokončena. Je vykoupeno 92 % potřebných pozemků. Dne 30. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,486 miliardy korun.

Lubenec – Bošov: km 79,560 – 83,680 (4,120 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Bošov (km 83)
 • zahájení výstavby: 14. 5. 2010
 • zprovoznění: 10. 11. 2015

Součástí stavby jsou 3 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 2,884 km.

Bošov – Knínice: km 83,680 – 91,580 (7,900 km)

 • kategorie: R 21,5/100
 • výjezdy: Knínice (km 90)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2022
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Součástí stavby je 6 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 3,200 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Na základě závěrů centrální komise Ministerstva dopravy bude stavba dále připravována v kategorii R 21,5/100. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení. Dne 30. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,817 miliardy korun.

Knínice – Žalmanov: km 91,580 – 98,530 (6,950 km)

 • kategorie: R 21,5/100
 • výjezdy: Bochov (km 98)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2027
 • předpokládané zprovoznění: 2029

Součástí stavby je 9 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 4,346 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. V červenci 2012 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Na základě závěrů centrální komise Ministerstva dopravy bude stavba dále připravována v kategorii R 21,5/100. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení. Dne 30. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,504 miliardy korun.

Žalmanov – Olšová Vrata: km 98,530 – 105,871 (7,341 km)

 • kategorie: R 21,5/100
 • výjezdy: Žalmanov (km 103)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Součástí stavby je 7 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 5,538 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Na základě závěrů centrální komise Ministerstva dopravy bude stavba dále připravována v kategorii R 21,5/100. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 30. 9. 2015 byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,498 miliardy korun.

Olšová Vrata – Karlovy Vary: km 105,871 – 113,892 (8,021 km)

 • kategorie: R 21,5/100 a S 22,5/80
 • výjezdy: Olšová Vrata (km 108), Drahovice (2×)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2025
 • předpokládané zprovoznění: 2028

Součástí stavby je 13 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 6,959 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Na základě závěrů centrální komise Ministerstva dopravy bude stavba dále připravována v kategoriích R 21,5/100. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele aktualizace dokumentace pro stavební povolení. V prosinci 2015 bude podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,549 miliardy korun.

Karlovy Vary-průtah, 1. etapa

 • délka: 3,730 km
 • kategorie: MS 20/60
 • výjezdy: Karlovy Vary-východ (km 123), Karlovy Vary-Rybáře (km 125)
 • zahájení výstavby: září 1990
 • zprovoznění: 1992

Stavba řeší převedení dopravy východní a střední částí Karlových Varů. Součástí stavby je 8 mostů včetně mostu přes Ohři délky 263 m. Úsek není označen jako dálnice.

Stavba byla rozdělena na dvě části:

 • Karlovy Vary-východ, délky 2,900 km
 • Karlovy Vary-západ, 1. stavba, délky 0,830 km

Karlovy Vary-západ, 2. stavba

 • délka: 5,183 km
 • kategorie: MS 20/60 (1,5 km), R 24,5/90 (1,9 km), R 24,5/100 (1,8 km)
 • výjezdy: Karlovy Vary-Rybáře (km 126), Karlovy Vary-Zlatý Kopeček (km 127), Dvory (km 129), Jenišov (km 131)
 • zahájení výstavby: 14. 9. 2004
 • zprovoznění: 28. 11. 2006 v polovičním, 26. 10. 2007 v celém profilu

Jedná se závěrečnou stavbu průtahu Karlovými Vary, jejíž součástí je 16 mostů, z nichž nejvýznamnější jsou dvě estakády délky 477 a 523 m a železniční most na trati Cheb – Chomutov.

Úsek není označen jako dálnice.

Jenišov – Nové Sedlo

 • délka: 4,437 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Nové Sedlo (km 136)
 • zahájení výstavby: 19. 2. 2008

Součástí stavby je 8 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 0,827 km. Stavba západně navazuje na již provozovaný průtah Karlovými Vary.

Stavba byla rozdělena na dvě části:

 • Jenišov – Hory, zprovozněna 19. 6. 2010
 • Hory – Nové Sedlo, zprovozněna 21. 8. 2010

Nové Sedlo – Sokolov

 • délka: 7,482 km
 • kategorie: R 24,5/100, R 17,5/80
 • výjezdy: Těšovice (km 142), Sokolov (km 143)
 • zahájení výstavby: 23. 4. 2009
 • zprovoznění: 17. 4. 2012

Součástí stavby je 10 mostů a odpočívka. Technicky nejsložitější bylo nahrazení stávající dvoupruhové mostovky z předpjatého betonu u 296 metrů dlouhého obloukového mostu přes řeku Ohři ocelovou čtyřpruhovou o šířce 17,45 m (kategorie R 17,5/80) se zachováním spodní stavby mostu. Levá polovina úseku byla zprovozněna v předstihu 10. 7. 2011.

Sokolov – Tisová

 • délka: 5,394 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Březová (km 146), Tisová (km 149)
 • zahájení výstavby: 6. 10. 2008
 • zprovoznění: 3. 4. 2011

Součástí stavby je 6 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 5,627 km. Bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí, územní rozhodnutí a všechna stavební povolení. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,458 milardy korun.

Tisová – Kamenný Dvůr

 • délka: 7,540 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Kynšperk nad Ohří (km 156)
 • zahájení výstavby: 4. 8. 2006
 • zprovoznění: v polovičním profilu 5. 11. 2009, v celém profilu 10. 7. 2010

Součástí stavby je 8 mostů o celkové délce 1,999 km a přeložky ostatních silnic v délce 3,280 km. Stavba východně navazuje na již provozovaný úsek u Chebu. Zajímavostí je zprovoznění v polovičním profilu, kdy tento byl využit pouze pro směr Karlovy Vary – Cheb, doprava v opačném směru využívala objízdnou trasu.

Kamenný Dvůr – křižovatka Y

 • délka: 4,434 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Odrava (km 160)
 • zahájení výstavby: březen 2001
 • zprovoznění: 22. 11. 2003

Cheb, obchvat, 2. stavba

 • délka: 7,053 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Jesenice (km 162), Cheb-východ (km 164)
 • zahájení výstavby: duben 1997
 • zprovoznění: 30. 10. 1999

Stavba zahrnuje i 525 m dlouhé přemostění řeky Ohře a železniční trati.

Cheb, obchvat, 1. stavba

 • délka: 8,900 km
 • kategorie: S 11,5/100 a R 24,5/100
 • výjezdy: Cheb-sever (km 169), Klest, Pomezí nad Ohří
 • zahájení výstavby: listopad 1993
 • zprovoznění: 30. 9. 1996

Převážná část stavby (6,033 km) je vybudována ve dvoupruhové kategorii S 11,5/100, zbylá část (2,867 km) pak ve čtyřpruhové kategorii R 24,5/100 a zahrnuje i 309 m dlouhý most přes vodní nádrž Skalka. Úsek není označen jako silnice pro motorová vozidla.


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 24.12.2015 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.