D4, výjezd Mníšek pod Brdy

Praha – Slaný – Chomutov

D7
Trasa s popisem

Praha – Slaný – Chomutov

 • Praha – (dálniční křižovatka Ruzyně D0–D7)
  • návaznost (dočasně plynulá)
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D8: Lovosice – (Ústí n. L. – Německo)
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení 2 km (Ruzyně – Letiště; čtyřpruhová silnice I/7 zde není dálnicí)
 • Praha – výjezd 2 Letiště
 • Slaný – výjezd 18 Knovíz
 • přerušení 43 km (Knovíz – Bitozeves)
 • Bitozeves – výjezd 60 Bitozeves
 • Chomutov – výjezd 78 Spořice
  • plynulá návaznost
   • čtyřpruhová silnice I/7: Německo
Délka dálnice
 • 78 km (35 km v provozu, 4 km v provozu jako čtyřpruhová silnice I/7, 39 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 36,6 tis. aut./24 h (Letiště – Kněževes, 2012)
 • min. 6,6 tis. aut./24 h (Bitozeves – Žiželice, 2012)
Kategorie
 • Praha – Makotřasy: S 22/100
 • Makotřasy – Brandýsek: S 24,5/100
 • Brandýsek – Slaný: R 24,5/100
 • Slaný – Chomutov: R 25,5/100

Základní informace

První kilometry této čtyřpruhové silnice v Praze nejsou plnohodnotnou dálnicí, protože zde nesplňuje nutné parametry, a tak Prahu a její mezinárodní letiště spojuje pouze I/7, v budoucnu by mělo při výstavbě severozápadní části Pražského okruhu dojít k přestavbě na dálnici. Skutečná D7 tedy začíná až za křižovatkou Letiště a v současnosti spojuje Prahu a Slaný. Prvních 6 km do Makotřas bylo postaveno na začátku 60. let, výstavba úseku do Buštěhradu proběhla v druhé polovině 70. let, stavba úseku Buštěhrad – Slaný proběhla v 80. letech.

V roce 2008 byla zahájena postupná přestavba stávající silnice I/7 na dálnici D7 v kategorii R 25,5/100 od Slaného po Chomutov. Na silnici I/7 byly v minulosti vybudovány v polovičním profilu obchvaty Kutrovic, Třebíze, Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt. Prvními zprovozněnými stavbami v úseku Slaný – Chomutov se v říjnu 2009 staly stavby MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany a MÚK Vysočany. V listopadu 2009 byl zprovozněn obchvat Sulce, který však není označen jako dálnice. V prosinci 2013 byla uvedena do provozu koncová část celé D7, a to stavby MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice a MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice.

Kvůli složitému horskému terénu v úseku od Chomutova po Horu Svatého Šebestiána a neúměrně vysokým nákladům na vybudování dálnice zde byla přeložka silnice I/7 vybudována v minulých letech jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5/70 se stoupacími a klesacími pruhy.

V souvislosti s tzv. Novým pojetím dálniční sítě nebude od 1. 1. 2016 jako dálnice označen úsek Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82), půjde o čtyřpruhovou silnici I. třídy. V roce 2016 by měla být zahájena stavba Postoloprty – MÚK Bitozeves, který na západním konci naváže na provozovaný úsek Bitozeves – Chomutov.

Novinky z D7 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Ruzyně – Makotřasy

 • délka: 6,000 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Letiště (km 2), Kněževes (km 3), Středokluky (km 5)
 • zprovoznění: 1962

Makotřasy – Buštěhrad

 • délka: 1,500 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Buštěhrad (km 7)
 • zprovoznění: 1979

Buštěhrad – Stehelčeves

 • délka: 3,400 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Bouchalka (km 9)
 • zprovoznění: 1982

Stehelčeves – Brandýsek

 • délka: 3,000 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zprovoznění: 1984

Brandýsek – Knovíz

 • délka: 1,700 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1985

Knovíz – MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,880 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1986

MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,650 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Knovíz (km 18)
 • zprovoznění: 1989

Slaný – hranice Středočeského kraje, zkapacitnění: km 17,810 – 34,464 (16,654 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Kvíc (km 21), Slaný-západ (km 24), Kutrovice (km 28), Hořešovice (km 32)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 13 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 8,309 km. Jedná se o dostavbu druhého jízdního pásu ke stávající silnici I/7, jež tvoří poloviční profil budoucí dálnice. Trasa silnice I/7 bude opuštěna pouze v obchvatu obce Lotouš. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá příprava podkladů pro územní řízení. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v roce 2016. Dne 4. 9. 2014 rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy na základě výsledků technicko-ekonomické studie úseku Slaný – Bitozeves, že další výstavba tohoto úseku bude sledována v kategorii R 25,5/100. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,889 miliardy korun.

Panenský Týnec, zkapacitnění: km 34,464 – 37,922 (3,458 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Panenský Týnec (km 37)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2016
 • předpokládané zprovoznění: 2018

Součástí stavby jsou 4 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 0,180 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Dne 4. 9. 2014 rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy na základě výsledků technicko-ekonomické studie Slaný – Bitozeves, že další výstavba tohoto úseku bude sledována v kategorii R 25,5/100. Je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Náklady na stavbu jsou plánovány na 530 milionů korun.

Sulec, obchvat: km 37,922 – 40,442 (2,520 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • zahájení výstavby: 9. 6. 2008
 • zprovoznění: 18. 11. 2009

Součástí stavby jsou 2 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 0,232 km. Stavba není označena dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla.

Chlumčany, zkapacitnění: km 40,442 – 44,882 (4,440 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Smolnice (km 41), Louny-východ (km 45)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2018
 • předpokládané zprovoznění: 2020

Součástí stavby je 8 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 0,914 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byl dokončen geologický průzkum pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Dne 4. 9. 2014 rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy na základě výsledků technicko-ekonomické studie úseku Slaný – Bitozeves, že další výstavba tohoto úseku bude sledována v kategorii R 25,5/100. Připravuje se zhotovení dokumentace pro stavební povolení. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,713 miliardy korun.

Louny, zkapacitnění obchvatu: km 44,882 – 51,012 (6,130 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Louny-západ (km 49)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2017
 • předpokládané zprovoznění: 2019

Součástí stavby jsou 4 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 0,745 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byl dokončen geologický průzkum pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení, vzhledem k navýšení stavebních nákladů však bude aktualizována. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2016. Dne 4. 9. 2014 rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy na základě výsledků technicko-ekonomické studie úseku Slaný – Bitozeves, že další výstavba tohoto úseku bude sledována v kategorii R 25,5/100. Náklady na stavbu jsou plánovány na 959 milionů korun.

Postoloprty, zkapacitnění obchvatu: km 51,012 – 55,860 (4,848 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Březno (km 52)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Součástí stavby je 12 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 1,500 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. V prosinci 2013 nabyl účinnosti územní plán města Postoloprty, ve kterém je rozšíření stávající silnice I/7 navrženo vpravo přes prostor provozních objektů fotbalového hřiště. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, bude jí však třeba aktualizovat. Dne 4. 9. 2014 rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy na základě výsledků technicko-ekonomické studie úseku Slaný – Bitozeves, že další výstavba tohoto úseku bude sledována v kategorii R 25,5/100. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,174 miliardy korun.

Postoloprty – MÚK Bitozeves: km 55,860 – 59,660 (3,770 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Postoloprty-západ (km 56)
 • předpokládané zahájení výstavby: 04/2016
 • předpokládané zprovoznění: 10/2017

Součástí stavby jsou 2 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 6,947 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Pro komplikace v majetkoprávním vypořádání byla stavba rozdělena na dvě etapy. Stavební povolení na I. etapu (úsek MÚK Postoloprty-západ – odbočka ze silnice II/607 na Seménkovice) bylo vydáno 16. 12. 2011. Dokončují se vyvlastňovací řízení na 2. etapu. V dubnu 2010 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a s vítězem byla podepsána smlouva. Jednání o převzetí nadjezdu polní cesty nad D7 s obcemi a s firmami, které obhospodařují pozemky, byla neúspěšná. Most bude proto ze stavby vypuštěn a nahrazen novou polní cestu souběžnou s D7. Tato úprava vyvolala změnu územního rozhodnutí. V roce 2013 byl vysoutěžen zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 4. 9. 2014 rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy na základě výsledků technicko-ekonomické studie úseku Slaný – Bitozeves, že další výstavba tohoto úseku bude sledována v kategorii R 25,5/100. Dokončuje se majektoprávní příprava stavby. Náklady na stavbu jsou plánovány na 349 milionů korun.

MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany: km 59,660 – 65,409 (5,779 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Bitozeves (km 60)
 • zahájení výstavby: 11. 4. 2008
 • zprovoznění: 2. 10. 2009

Součástí stavby jsou přeložky ostatních silnic v délce 4,795 km (zahrnující doprovodnou komunikaci).

MÚK Vysočany: km 65,409 – 65,937 (0,528 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Žiželice (km 66)
 • zahájení výstavby: 17. 3. 2008
 • zprovoznění: 2. 10. 2009

Součástí stavby je 1 most a přeložky ostatních silnic v délce 2,105 km (zahrnující přeložku silnice I/27 v délce 1,400 km a doprovodnou komunikaci).

MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice: km 65,937 – 75,381 (9,444 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lažany (km 70), Droužkovice (km 75)
 • zahájení výstavby: 27. 4. 2010
 • zprovoznění: 20. 12. 2013

Součástí stavby je 11 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 4,855 km.

MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice: km 75,381 – 81,772 (6,391 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Spořice (km 78), Chomutov (km 82)
 • zahájení výstavby: 27. 4. 2010
 • zprovoznění: 20. 12. 2013

Součástí stavby je 9 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 1,400 km (včetně přivaděče o délce 0,740 km).

Úsek Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82) není označen jako dálnice, jde o čtyřpruhovou silnici I. třídy.


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 24.12.2015 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.