D8, tunel Libouchec

Přehled aktuálních informací nejen z tohoto webu. K dispozici je i rozsáhlý archiv od roku 2002 a novinky tříděné podle příslušného tahu

Novinky

01. 01. 16

Nové pojetí dálniční sítě

V České republice doposud existovaly dva typy kapacitních pozemních komunikací s nejvyšší povolenou rychlostí zpravidla 130 km/h – dálnice a rychlostní silnice. Oba typy byly označeny odlišnými dopravními značkami (Dálnice a Silnice pro motorová vozidla), avšak z hlediska pravidel silničního provozu tyto dopravní značky znamenaly totéž.

Dne 31. 12. 2015 vstoupilo v platnost takzvané Nové pojetí dálniční sítě. Stěžejní změnou je, že všechny dosavadní rychlostní silnice byly přeřazeny mezi dálnice. Mimo jiné to znamená, že úsek České Budějovice – Rakousko bude dále připravován jako dálnice D3 a úsek Jaroměř – Polsko jako dálnice D11. Dříve mělo jít v souladu s usnesením vlády č. 741 z roku 1999 o rychlostní silnice R3 a R11. Pražský okruh R1 byl přečíslován, nově bude značen jako D0.

Z nově definované dálniční sítě pak budou vyřazeny tyto úseky:

  • Dvory (výjezd 129) – Jenišov (výjezd 131) na R6
  • Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82) na R7
  • Ohrazenice (výjezd 71) – Ohrazenice (výjezd 72) na R10
  • Hodkovická (výjezd 26) – Ohrazenice (výjezd 44) na R35
  • Bystřany (výjezd 1) – Řehlovice (výjezd 7) na R63

Výše uvedené úseky budou označeny dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla. Silnice pro motorová vozidla nejsou obecně časově zpoplatněny.

Jako silnice I. třídy bude dále připravován úsek Ohrazenice (u Turnova) – Plotiště (Hradec Králové) na R35.

Nově byl také o 2,2 km posunut začátek a konec dálnice D8 na hranici hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Definitivní stabilizace staničení se však dálnice D8 dočká až s výstavbou severozápadní části Pražského okruhu.

Tato jednotně značená dálniční síť bude moci být například i na zahraničních mapách zobrazena tak, jak odpovídá kvalitativním parametrům dosavadních rychlostních silnic, které byly v podstatě rovny parametrům dálničním. Délka všech v současnosti plánovaných dálnic dosáhne přibližně 2000 kilometrů.

Dopravní značka Silnice pro motorová vozidla bude navíc uvolněna pro pozemní komunikace, pro které byla původně určena, tedy pro úseky, na kterých je vhodné zakázat provoz nemotorových vozidel. Všechny takto označené úseky budou bez časového zpoplatnění. Případné zpoplatněné úseky by musely být označeny dodatkovou tabulkou S poplatkem, platná vyhláška Ministerstva dopravy však pro letošní rok neobsahuje žádný úsek silnice pro motorová vozidla. Nejvyšší povolená rychlost na směrově rozdělených silnicích pro motorová vozidla činí zpravidla 110 km/h, na směrově nerozdělených silnicích pro motorová vozidla pak 90 km/h.

Náš web již byl v duchu Nového pojetí dálniční sítě aktualizován, a to včetně všech stránek jednotlivých dálničních tahů.

Protože dneškem vstoupila v účinnost nová vyhláška o pravidlech silničního provozu, byla zaktualizována také stránka Dopravní značení, která zobrazuje novou podobu vybraných dopravních značek.

Všem návštěvníkům serveru ceskedalnice.cz přejeme všechno nejlepší do nového roku a mnoho kilometrů bez nehod.

Nejvyšší dovolené rychlosti

25. 11. 15

Dálniční známky 2016

V sekci pro řidiče naleznete aktualizovanou stránku o dálničních známkách, které budou v prodeji od 1. prosince 2015. Ceny známek se nemění.

Od 31. prosince 2015 bude díky vládou schválenému tzv. Novému pojetí dálniční sítě většina dosavadních rychlostních silnic označena jako dálnice (stejného čísla jako doposud, ovšem s výjimkou Pražského okruhu R1, který bude nově označen jako D0). Tuto změnu odráží také nová vyhláška, upravující ve dvou různých přílohách zpoplatněné úseky před a po přeznačení rychlostních silnic na dálnice. Do 31. prosince 2015 jsou díky tomu zachovány zpoplatněné úseky tak, jak byly stanoveny po většinu tohoto roku.

O Novém pojetí dálniční sítě bude pojednávat některá z příštích novinek.

V duchu Nového pojetí dálniční sítě bude v průběhu prosince toho roku upraven i web ceskedalnice.cz. Předem se Vám omlouváme za úpravami způsobené občasné výpadky funkčnosti, které bohužel nejsme schopni zcela vyloučit. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o zaslání zjevných chyb, které na těchto stránkách můžete objevit, na e-mail info@ceskedalnice.cz. Děkujeme.

10. 11. 15

Zprovozněn úsek Lubenec – Bošov na R6

Slavnostního zprovoznění se dnes dočkala 4,120 km dlouhá stavba Lubenec – Bošov na rychlostní silnici R6. Úsek v kategorii R 25,5/100 zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Bošov. Jeho výstavba byla zahájena již 14. 5. 2010, avšak již v srpnu téhož roku byla pozastavena. Obnovena byla až v září 2013. Nejvyšší povolená rychlost je 130 km/h a užití nepodléhá časovému zpoplatnění.

22. 09. 15

Zahájena výstavba dálnice D3 mezi Bošilcem a Ševětínem

Dnes byla zahájena výstavba dalšího úseku dálnice D3 na jihu Čech, a to 8,137 km dlouhé stavby 0309/I Bošilec – Ševětín. Na jaře příštího roku by měla být zahájena i stavba 0309/II Ševětín – Borek v délce 10,680 km, čímž by byl rozestavěn celý úsek mezi Veselím na Lužnicí a Úsilným u Českých Budějovic. Uvádění úseků do provozu se předpokládá v letech 2018 – 2020.

22. 09. 15

Zprovozněn tunelový komplex Blanka

Dne 19. září 2015 byl po osmi letech výstavby zprovozněn tunelový komplex Blanka. Soustava tří tunelů – Brusnice, Dejvice a Bubeneč – o celkové délce 5,5 km se nachází mezi mimoúrovňovými křižovatkami Malovanka a Pelc-Tyrolka. Před MÚK Malovanka navazuje na již dokončenou část Městského okruhu a Patočkovu ulici. Na významné městské komunikace tunely napojují i další mimoúrovňové křižovatky – Prašný most a Letná (U Vorlíků). U trojského vyústění Bubenečského tunelu se nachází mimoúrovňové napojení nového Trojského mostu. Celkové náklady na stavbu přesáhnou 43 miliard korun.

Vytvoření kapacitního spojení k mimoúrovňové křižovatce Pelc-Tyrolka zřejmě přinese snížení intenzity dopravy na povrchových komunikacích, například v ulici Milady Horákové a na Severojižní magistrále, na druhou stranu ale také zvýší tlak na výstavbu východní části Městského okruhu. Navazující komunikace, ulice Povltavská a Čuprova, jsou až k MÚK Balabenka pouze dvoupruhové. Navrhované "dočasné" řešení pomocí tzv. Průmyslového polookruhu (ulic Kbelská a Průmyslová) jen zhorší neúnosnou situaci v ulici V Holešovičkách. V nedohlednu je i výstavba tzv. Libeňské spojky, která by kapacitně propojila Městský okruh (ulici Čuprovu) s Proseckou radiálou (ulicí Libereckou).

14. 07. 15

Rozestavěna D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou

Dlouho očekávaná stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou na dálnici D1 byla dnes slavnostně zahájena. Úsek bude po dokončení dlouhý 14,3 km, součástí stavby je také oboustranná odpočívka a mimoúrovňová křižovatka s rychlostní silnicí R35. Vysoutěžená cena stavby, tedy 2,7 miliardy korun, je výrazně nižší, než cena předpokládaná, která činila téměř pět miliard korun. Zprovoznění je předpokládáno v srpnu roku 2018.

Kapacitní spojení dnes zahájené stavby s již provozovaným úsekem Praha – Říkovice by měla zajistit desetikilometrová stavba 0136 Říkovice – Přerov. Právě tato stavba bude klíčová pro řešení dopravní situace v Přerově. Její zahájení se prozatím předpokládá v září 2017. Zprovozněna by měla být v říjnu 2021.

07. 04. 15

Zahájena výstavba dalších úseků D3 a R4

Ve středu 1. dubna 2015 byla slavnostně zahájena dlouho očekávaná stavba Skalka – II/118 na rychlostní silnici R4. Více než 4,5 km dlouhý úsek odvede tranzitní dopravu z obce Dubenec. Zprovoznění se předpokládá na začátku roku 2017.

Dnes, tedy 7. dubna 2015, odstartovala i výstavba dvou úseků na dálnici D3, a to 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec (5,1 km) a 0309/III Borek – Úsilné (3,2 km). Zatímco první stavba řeší zkapacitnění současné silnice I/3, vybudované v předstihu jako polovina profilu budoucí dálnice, druhá jmenovaná stavba ulehčí od dopravní zátěže obci Borek a také Nemanicím, tedy místní části Českých Budějovic. K lepší dopravní dostupnosti právě krajského města České Budějovice obě stavby po zprovoznění, předpokládaném na začátku roku 2018, přispějí.

26. 11. 14

Dálniční známky 2015

V sekci pro řidiče naleznete aktualizovanou stránku o dálničních známkách, které budou v prodeji od 1. prosince 2014. Ceny známek se nemění.

16. 04. 14

Aktualizace webu

Byla aktualizována stránka věnující se dopravním intenzitám, kdy byla přidána data z automatických sčítačů za rok 2012.

25. 02. 14

Výstava "Nedokončená dálnice"

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy "Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň 1938–1942" k 75. výročí zahájení dálniční výstavby v Československu.

Vernisáž se bude konat v pondělí 3. 3. 2014 od 16.30 hodin v Technickém muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno (www.technicalmuseum.cz).

Program bude zahájen přednáškou autora výstavy p. Jandy, poté bude následovat slavnostní otevření výstavy. Výstava potrvá do 8. 6. 2014.

30. 01. 14

Aktualizace webu

Byla provedena aktualizace webu. Aktualizovány byly sekce o všech dálničních tazích mimo D2, D5 a D8. Dále byly aktualizovány informace o všech rychlostních silnicích, mimo silnici R10 a R46. Proběhla i aktualizace schématických map tahů D3 a R7. Rovněž sekce úseky ve stavbě a dálniční známky jsou aktuální.

31. 12. 13

PF 2014

Všem návštěvníkům serveru ceskedalnice.cz přejeme všechno nejlepší do nového roku a mnoho kilometrů bez nehod.

20. 12. 13

Zprovoznění 15 km rychlostní silnice R7

Dnešním dnem byly slavnostně uvedeny do provozu další dva úseku rychlostní silnice R7 v celkové délce více než 15 km. Jde o úseky MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (9,4 km) a MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (6,4 km). Pro řidiče bude úsek sjízdný po 15h.

27. 06. 13

Zprovoznění 25 km dálnice D3

Dnešním dnem byla slavnostně uvedena do provozu další část dálnice D3. Jedná se o úsek Tábor - Veselí nad Lužnicí, v celkové délce 25 km. Stavba je v předčasném užívání, na celém úseku tak budou ještě probíhat dokončovací práce. Pro řidiče se stavba zprovozní zítra, tj. v pátek v 5h ráno.

12. 02. 13

Výstava Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň

Web ceskedalnice.cz, Muzeum Boskovicka a Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 ve spolupráci s panem Tomášem Jandou zvou dne 26. února 2013 v 16.00 hodin na vernisáž výstavy Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň.

Výstava se uskuteční ve výstavních prostorách Muzea Boskovicka a potrvá do 24. března 2013. Součástí vernisáže bude přednáška pana Tomáše Jandy. Výstava bude v průběhu roku 2013 pokračovat ve Velkých Opatovicích, Jevíčku, Kunštátě, Cetkovicích, Skalici nad Svitavou.

Pozvánka

Archiv novinek

  • Archiv novinek
    Starší novinky z titulní strany, chronologicky řazené

Novinky k jednotlivým dálnicím
(od 1. 1. 2004)


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 20.12.2015 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.