D35 u Olomouce

Starší novinky z titulní strany, chronologicky řazené

Archiv novinek

12. 02. 13

Výstava Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň

Web ceskedalnice.cz, Muzeum Boskovicka a Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 ve spolupráci s panem Tomášem Jandou zvou dne 26. února 2013 v 16.00 hodin na vernisáž výstavy Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň.

Výstava se uskuteční ve výstavních prostorách Muzea Boskovicka a potrvá do 24. března 2013. Součástí vernisáže bude přednáška pana Tomáše Jandy. Výstava bude v průběhu roku 2013 pokračovat ve Velkých Opatovicích, Jevíčku, Kunštátě, Cetkovicích, Skalici nad Svitavou.

Pozvánka

01. 01. 13

PF 2013

Tým serveru ceskedalnice.cz přeje všem návštěvníkům všechno nejlepší do nového roku a mnoho štastných kilometrů. Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

13. 12. 12

Zprovoznění R48 Rychaltice – Frýdek–Místek

Dnes byl slavnostně uveden do provozu další úsek rychlostní silnice R48. Jedná se úsek Rychaltice – Frýdek–Místek délky 7,1 km. Stavba byla zprovozněna jen z části, neboť vzhledem k problémům s pozemky v Rychalticíh není MÚK Rychaltice dokončena a jezdí se v provizorním uspořádání. Na druhém konci stavby, pak z důvodu dokončovacích prací na opěrné zdi, je provoz od tunelu Lysůvky (včetně) až k provizornímu napojení veden obousměrně po pravé polovině. Slavnostní akt proběhl ve 13h, pro veřejnost byla silnice otevřena v 16h

01. 12. 12

Dálniční známky 2013

V sekci pro řidiče naleznete aktualizovanou stránku o dálničních známkách, které budou od dnešního dne, tedy 1. prosince 2012, v prodeji. Ceny známek se nemění.

25. 10. 12

Propojení D1 a polské A1

Polská strana změnila plány ohledně otevření hraničního úseku dálnice A1 u Bohumína. Stále platí, že problematický most u Mszany bude dokončen v létě 2013 a dálnice A1 povede kompletně od A4 až po českou D1. Nicméně se ostatní již dokončené, ale dnes uzavřené úseky otevřou již 30.11.2012 pro osobní automobily a bude tak propojena česká a polská dálniční síť. Nákladní doprava bude muset ještě 3/4 roku sjíždět před Bohumínem na Chalupki, osobní bude moci jet na konec D1 a pokračovat až do Mszany, tam dálnici opustí a najede na dalším nájezdu u Swierklan.

14. 05. 12

Zprovoznění D8 po Bílinku

Dnes byla uvedena do provozu 3,9 km dlouhá část Lovosice – Bílinka stavby 0805 Lovosice – Řehlovice na dálnici D8. V minulém týdnu byla také po zamítnutí odvolání proti stanovisku o posuzování vlivu stavby na životní prostředí v celé délce zahájena i výstavba zbývající části Bílinka – Řehlovice. Ke zprovoznění této poslední části dálnice D8 by mělo dojít v závěru roku 2014.

17. 04. 12

Zprovoznění dalšího úseku rychlostní silnice R6

Do provozu byla uvedena stavba Nové Sedlo – Sokolov, která byla poslední z úseku Karlovy Vary – státní hranice. Od roku 1993 byl stavěn 50 km dlouhý úsek rychlostní silnice R6, z toho je 6 km v polovičním profilu, který nahradil starou a kapacitně nevyhovující silnici I/6. Tím se uzavírá další etapa budování rychlostní silnice R6. Od 18. 4. 2012 budou osazeny dopravní značky označujícími zpoplatněnou komunikaci. Jako rychlostní silnice je označeno 40 km. Neoznačeno je 1,5 km v Karlových Varech a 8,5 km u Chebu (z toho 6 km je v polovičním profilu).

30. 11. 11

Dálniční známky 2012

V sekci pro řidiče naleznete aktualizovanou stránku o dálničních známkách, které budou od zítřka, tedy 1. prosince 2011, v prodeji. Hlavní změnou je jejich zvýšená cena (například roční známka bude nově stát 1500 Kč), ohledně změn zpoplatněných úseků uveďme výjimku ze zpoplatnění dálnice D1 u Ostravy nebo naopak zpoplatnění R6, jakmile bude v příštím roce finálně dokončen úsek Karlovy Vary – Cheb.

11. 07. 11

Zprovoznění dalšího úseku dálnice D1

Dnešním dnem byl slavnostně uveden do provozu další, 7 km dlouhý úsek naší nejdelší (377 km) dálnice D1, která spojuje tři největší města republiky Prahu, Brno a Ostravu. Došlo tak k dokončení Moravské dálniční křižovatky, ve které dochází ke křížení dálnice D1 a rychlostních silnic R55 a R49, z nichž v provozu jsou pouze D1 a R55, výstavba R49 začne nejdříve v roce 2013. Zprovozněním dnes otevřeného úseku zbývá k dokončení celé D1 30 km, které chybí ke spojení Lipníku s Říkovicemi u Přerova (délka 24 km), a k napojení D1 v Bohumíně na polskou dálnici A1 (6 km). První část z 24 km, úsek Přerov – Lipník s délkou 14 km, by měl být zahájen příští rok, úsek Říkovice – Přerov 10 km pak v roce 2014. Zprovoznění úseku navazujícího na polskou A1 je plánováno na březen 2012.

10. 07. 11

Další úseky rychlostní silnice R6 v provozu

Dnes byl uveden do provozu v plném profilu další úsek R6 Sokolov – Tisová, který byl v provozu v polovičním profilu od 4/2011. Jedná se o 5,4 km dlouhý úsek rychlostní silnice, který spolu s navazujícími úseky zajišťuje spojení Chebu a Karlových Varů.

11.7. bude také v polovičním profilu zprovozněn 7,5 km dlouhý úsek Nové Sedlo – Sokolov, jehož zprovoznění na plný profil je plánováno na 4/2012.

27. 06. 11

Zprovoznění dalšího úseku dálnice D1

11. července 2011 bude uvedena do provozu další část Moravské křižovatky – MÚK Hulín – spolu s úsekem dálnice D1, která bude prodloužena o úsek Hulín – Říkovice délky 6,9 km.

22. 06. 11

Přidána stránka o rozdílech mezi CB a AB krytem

Po delší době přicházíme s novinkou, dotýkající se tématu, na který má nějaký názor snad každý motorista, brázdící naše dálnice. Bohužel však většinou bývá takový názor značně emotivní, např. vlivem jízdy po D1 či D2, a pramení z nedostatečné informovanosti o problematice.

Pokusili jsme se tedy přehledně shrnout rozdíly mezi cementobetonovým (CB) a asfaltovým (AB) krytem vozovek jak z pohledu uživatelů, tak z pohledu správce komunikace. Pojednáváme také o otázkách volby krytu a v neposlední řadě přinášíme základní informace o vývoji technologie CB krytů u nás.

Článek je samozřejmě doprovozen několika dokumentačními fotografiemi obou typů vozovek.

10. 02. 11

Přednáška o Německé průchozí dálnici

Přijďte se podívat na přednášku Tomáše Jandy s názvem "Německá průchozí dálnice z let 1939 – 1942" konající se ve středu 23. února 2011 od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu, Skalice nad Svitavou 48.

Přednáška se věnuje historii této nedokončené stavby, problematice trasování, projektování a vlastní výstavbě dálnice. Vše bude doplněno promítáním dobových vizualizací, projekčních řešení a fotografií ze stavby dálnice a jejího zázemí.

01. 02. 11

Konec platnosti ročních dálničních známek 2010

Ode dneška již řidičům nestačí roční dálniční známka 2010, ale již pouze aktuální 2011, více informací o cenách a zpoplatněné síti naleznete na naší aktualizované stránce. Loni bylo na dálničních poplatcích vybráno celkem 9,6 miliardy korun, z čehož 6,6 mld. na mýtném pro vozidla nad 3,5 tuny hmotnosti, zbylé 3 mld. připadají na dálniční známky pro vozy do 3,5 tun. Nejvíce se loni prodalo destidenních časových kuponů, a to více než 2,4 milionu kusů. Celoročních dálničních známek řidiči koupili bezmála 1,9 milionu a měsíčních známek se prodalo zhruba 470 tisíc.

30. 12. 10

PF 2011

PF 2011

Děkujeme za přízeň v uplynulém roce a přejeme Vám vše nejlepší do nového roku 2011.

03. 12. 10

Další úseky dálnice D1 a rychlostní silnice R55 uvedeny do provozu

Dnes byl slavnostně zprovozněn 4,8 km dlouhý úsek Kroměříž – Hulín na dálnici D1 společně s navazujícím úsekem Hulín – Otrokovice na rychlostní silnici R55 o délce 13,6 km. Na trase se nacházejí celkem tři mimoúrovňové křižovatky, z nichž nejvýznamnější – MÚK Hulín – slouží k napojení rychlostní silnice R55 na trasu D1 a v budoucnu umožní i připojení rychlostní silnice R49 ve směru na Slovensko.

Nově zprovozněné úseky výrazně přispějí k lepšímu napojení Zlína a celého Zlínského kraje na republikovou síť dálnic a rychlostních silnic. Ve výstavbě zůstává druhá část stavby Kroměříž – Říkovice, úsek Hulín – Říkovice, který bude zprovozněn v červnu příštího roku.

30. 11. 10

Dálniční známky 2011

V sekci Pro řidiče naleznete aktualizovanou stránku o dálničních známkách pro rok 2011. Cena kupónů zůstává stejná, změny jsou pouze u některých úseků, zejména došlo ke zpoplatnění dosavadních výjimek u Brna, Berouna a Mladé Boleslavi.

Příjmy z dálničních známek jdou do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Do října tohoto roku se prodalo z emise 2010 bezmála 4,4 milionu kusů, což představuje částku dosahující výše 2,24 mld. korun. V emisi pro rok 2011 je připraveno k distribuci 2,15 milionu kusů ročních dálničních kuponů, 700 tisíc měsíčních a 2,72 milionu kusů desetidenních kuponů.

08. 11. 10

30 let spojení Praha – Brno – Bratislava

Česká dálniční síť se v letošním roce dočkala historicky prvního propojení "od hranice k hranici" po komunikacích dálničního typu. Stalo se tak v roce, kdy si připomínáme 30 let od zprovoznění dálničního spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou. Ve dnech 7. a 8. listopadu 1980 byly uvedeny do provozu poslední úseky tohoto spojení, úsek Jiřice – Pávov na dálnici D1 a úsek od Hustopečí po řeku Moravu na dálnici D2.

Před uvedením do provozu Slavnostní přestřižení pásky

Zprovoznění dálničního tahu Praha – Brno – Bratislava výrazně zkrátilo cestovní vzdálenosti i jízdní dobu na této trase, která tak dosáhla délky 317 km, z toho 258 km na území dnešní České republiky. Českoslovenští stavbaři potřebovali k dokončení tohoto spojení celkem 13 let od znovuzahájení výstavby dálnice v roce 1967. Při této příležitosti bychom Vám rádi kromě dvou výše uvedených fotografií ze slavnostního otevírání dálnice připomněli také dva články z dobového tisku, jeden politický s názvem Největší silniční magistrála, druhý spíše poetický s titulkem Rovnice stavitelů dálnic. Citací z druhého článku s nadčasovým poselstvím tento komentář také ukončíme, snad ještě s přáním, abychom za dalších 30 let již mohli toto výročí slavit spolu s dokončením dálniční sítě …

"Člověk uvádí do pohybu stroj, vkládá své myšlenky na papír výkresů, vypíná se k vysokým výkonům, pro něž hledá motivaci ve svém já. Dálnice se lidem stala potřebou, ženou i milenkou, zapsala se do niter lidí, kteří do kilometrů vozovek vložili roky své práce. A také roky svých vlastních osudů. To je moc důležité vědět, protože jinak by ta rovnice stavitelů dálnic vyšla příliš zjednodušeně: Lidé a stroje rovná se dálnice hotová osmého listopadu."

13. 10. 10

Nové letecké fotografie

Dnes přibylo do sekce Vaše foto 77 aktuálních leteckých fotografií, dokumentujících stavby jak rozestavěné, tak již zprovozněné. Snímky naleznete v následujících fotogaleriích: Praha, MUK PPO × Liberecká, D3 Mezno – Tábor – Veselí n. L., D8 0805 Lovosice – Řehlovice, R1 Modletice – Jesenice a R4 Mirotice – Třebkov – Nová Hospoda

Autorem výše uvedených fotografií je Martin Holík, kterému patří, stejně jako všem ostatním přispěvatelům, veliký dík. Pro úplnost doplňme, že vaše fototografie včetně popisků můžete zasílat na e-mail vase.foto@ceskedalnice.cz. Rádi je zde zveřejníme.

19. 09. 10

Otevření jižní části Pražského okruhu

Zítra, 20. září 2010, bude uvedena do provozu 23 kilometrů dlouhá jižní část Pražského okruhu mezi dálnicí D1 u Modletic a již provozovaným úsekem okruhu u Slivence. Tato událost představuje jeden z nejvýznamnějších mezníků při budování dálniční sítě v Česku. Jedná se symbolicky o první velký zprovozňovaný úsek pomyslné druhé poloviny dálniční sítě v republice a je často řazen svým významem ke zprovoznění úplně prvního úseku dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovicemi, na který nová část okruhu také zhruba v jeho polovině navazuje.

Význam jižní části Pražského okruhu ocení řidiči dle předpokladů již po pondělní dvanácté hodině, kdy má začít proces postupného uvádění celého úseku do běžného provozu. Od této chvíle již tranzit z dálnice D1 na dálnici D5, který tvoří nejvýznamnější a nejpočetnější tranzitní dopravní proud v Praze, projede kolem města de facto po dálnici bez jediného semaforu či úrovňového křížení. Při této příležitosti přinášíme našim čtenářům v sekci věnované videím z výstavby nejnovější téměř půlhodinový dokument o výstavbě jižní části Pražského okruhu z dílny CTECHu a Ředitelství silnic a dálnic.

K definitivnímu odlehčení městských ulic od tranzitní dopravy však přeci jen něco zbývá. V roce 2011 dojde k dalšímu odlehčení na severovýchodě hlavního města, do provozu má být uvedena 1. etapa Vysočanské radiály a dle předpokladů doufejme také přestavěná mimoúrovňová křižovatka ulice Kbelské s ulicí Veselskou a Proseckou radiálou (směr D8). Tím bude bezkolizně převedena doprava v této části města. V roce 2012 by pak měla pokračovat výstavba okruhu úsekem 511 mezi dálnicí D1 u Modletic a křižovatkou se Štěrboholskou radiálou u Běchovic, která tak definitivně propojí dvě doposud oddělené již provozované části Pražského okruhu. Městský okruh (tedy především Jižní spojka) tak konečně začne plnohodnotně sloužit svému primárnímu účelu, jímž je realizace dopravních vztahů v rámci hlavního města.

16. 09. 10

R4 Mirotice - Třebkov v provozu

Dnes byl slavnostně uveden do provozu 5,88 km dlouhý úsek rychlostní silnice R4 mezi Miroticemi a Třebkovem. Úsek na začátku navazuje na již v polovičním profilu vybudovaný obchvat Mirotic a na svém konci na nedávno zprovozněnou stavbu MÚK Nová Hospoda, křižovatka s I/20, kde R4 končí. Celkové náklady dosáhly 1,1 mld. Kč, úsek se tak řadí se svou cenou cca 191 mil. Kč na kilometr k těm nejlevnějším za poslední léta. Další pokračování výstavby rychlostní silnice R4 je však zatím ve hvězdách, ač patří mezi ty nejlépe připravené. Nezbývá než doufat, že se najdou peníze alespoň na vybudování klíčových obchvatů Dubence a Čimelic a přestavbu nebezpečné křižovatky se silnicí I/19 u Letů. Tím budou eliminovány nejkritičtější body na trase mezi současnými konci R4 u Skalky a Mirotic a výrazně zvýšena bezpečnost na této komunikaci.

28. 07. 10

Opět méně peněz na dálnice

Již delší dobu neutuchající problémy s financováním dopravní infrastruktury dnes vyvrcholily ve „stop stav“ pro nové projekty, který vyhlásilo nové vedení Ministerstva dopravy. Tato situace je sice dočasná, nicméně dostavba řady dálničních úseků se tak v čase s určitostí oddálí. Letošní otevření Pražského okruhu a dovedení dálnice D1 do Zlínského kraje, je tak pomyslnou tečkou „zlatého období“, které začalo plzeňským obchvatem a pokračovalo například dálnicí do Hradce Králové či do Ostravy.

28. 06. 10

Otevírání Pražského okruhu

Ředitelství silnic a dálnic dnes oficiálně oznámilo, že jižní část Pražského okruhu bude uvedena do provozu 20. září 2010. Celková délka nově otevřeného úseku činí 23 km, generální rekonstrukcí prochází i zbývajících 7 km okruhu mezi dálnicemi D1 a D5.

Dva dny před samotným zprovozněním, v sobotu 18. září, bude na estakádě u Lahovic uspořádán den otevřených dveří.

17. 05. 10

Dokončení dálniční sítě se odkládá

Ministerstvo dopravy dnes na tiskové konferenci potvrdilo, že dostavba dálniční sítě nabere výrazné zpoždění. Důvodem je především nedostatek financí v souvislosti s probíhající hospodářskou krizí. V tzv. realistickém scénáři je počítáno s dokončením dálniční sítě – tak jak je definována v současnosti – v roce 2025. I tento rok je však pro projekty jako R49 Zlín – Slovensko či R35 Turnov – Jičín ještě poměrně optimistickým. Můžeme pouze doufat, že následující léta budou z hlediska finančních možností příznivější než tomu je nyní a že zároveň dojde k optimalizaci legislativy tak, aby nedocházelo k neúměrným průtahům a nárokům i při přípravě nových dálničních staveb.

30. 04. 10

Nová videa ve videogalerii

Do galerie video-vizualizací byla přidána nová vizualizace věnující se podrobně způsobu přestavby mostu přes Ohři na rychlostní silnici R6 u Sokolova.

Zároveň jsme také doplnili nejnovější "šikmé video", mapující letecky výstavbu dálnice D1 a jejích přivaděčů v rámci projektu D47.

11. 04. 10

Přednáška o německé průchozí dálnici na Moravě

Přijďte se podívat na přednášku Tomáše Jandy s názvem "Německá průchozí dálnice z let 1939 – 1942" konající se ve středu 14. dubna 2010 od 16:00 ve víceúčelovém sále MěÚ Boskovice na Masarykově náměstí č. 2 v Boskovicích.

Přednáška se věnuje historii této nedokončené stavby, problematice trasování, projektování a vlastní výstavbě dálnice. Vše bude doplněno promítáním dobových vizualizací, projekčních řešení a fotografií ze stavby dálnice a jejího zázemí.

06. 04. 10

Aktuální situace dostavby dálnice D8

Na dálnici D8 je ke dni 31. 3. 2010 stavebními povoleními pokryto 12,8 z celkových 16,4 km trasy předmětné stavby 0805 Lovosice – Řehlovice, probíhá stavební řízení na dalších 1,75 km. Stavební povolení zbývá vydat na dalších 1,35 km hlavní trasy (stavba 0805A) a 0,45 km tunelu Radejčín (stavba 0805F).

Výstavba stavby 0805 je zahajována od října 2007 postupně tak, jak jsou získávána pravomocná stavební povolení. Probíhající stavební řízení i podávání nových žádostí o stavební povolení ovlivňuje zrušená výjimka pro ohrožené druhy biotopů – rozhodnutím Nejvyššího správního soudu byla v roce 2009 zrušena výjimka pro kriticky a silně ohrožené druhy rostlin a živočichů, tudíž chybí podstatný podklad pro vydávání stavebních povolení. Od srpna 2009 probíhá řízení o nové výjimce, která dosud nebyla vydána. Z tohoto důvodu jsou od II.Q 2009 žádosti o stavební povolení koncipovány tak, aby nebyla dotčena území vyžadující předmětnou výjimku. Z důvodu zrušené a dosud nově nevydané výjimky je realizace stavby omezena či úplně vyloučena z 1,65 km délky stavby, na kterou však jsou vydána pravomocná stavební povolení.

Hlavní příčinou časových prodlev je stálé odvolávání se občanských sdružení v každém vedeném správním řízení. Správní řízení ve věci dálnice je velice složité, lhůty pro vyřízení jsou vždy maximální – v případě předmětné stavby má Ministerstvo životního prostředí lhůty odlišné, tedy nesrovnatelně delší. Podané soudní žaloby (v současnosti 14, kde není řízení skončeno) ve značné míře vnáší pochybnost a nejistotu na orgány státní správy a její úředníky (např. od roku 2003 podávané soudní žaloby a následně i kasační stížnosti ve věci územního rozhodnutí, jejichž řízení není skončeno, vyvolává dojem, že územní rozhodnutí není pravomocné či je úplně zrušeno).

Neméně podstatným problémem je vydávání rozhodnutí o povolení kácení mimolesní zeleně, kdy v každém vedeném řízení se odvolávají občanská sdružení. V současné době se jedná o celkem 16 řízení, z nichž dvě nejsou dosud ukončena. Není výjimkou, že tato řízení trvají 16 či 19 měsíců, přitom od pravomocnosti těchto rozhodnutí se odvíjí vydávání stavebních povolení.

Obtížná a zdlouhavá jsou i majetkoprávní jednání – hlavními příčinami jsou nevypořádáné vlastnické vztahy k pozemkům v majetku České republiky, dlouhé termíny vyřizování žádostí Pozemkovým fondem (v průměru 6 – 12 měsíců), rozvleklé jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zdlouhavá vyvlastňovací řízení, zatížení některých pozemků nařízenými exekucemi a zástavními právy a také odpor vlastníků proti zatěžování pozemků věcnými břemeny.

Kvůli výše uvedeným přetrvávajícím problémům se začíná jevit jako nejbližší možný termín zprovoznění až rok 2012, ačkoliv stavba měla být zprovozněna již letos.

30. 03. 10

Aktualizace stránek o R4, R35 a R55

Dnes byly aktualizovány stránky rychlostních silnic R4, R35 a R55.

15. 03. 10

Přednáška o německé průchozí dálnici na Moravě

Přijďte se podívat na přednášku Tomáše Jandy a Václava Lídla s názvem "Německá průchozí dálnice z let 1939 – 1942 na území Jihomoravského kraje" konající se v úterý 16. března 2010 od 17:30 v Sále Břetislava Bakaly (Brněnské kulturní centrum) na Žerotínově náměstí č. 6 v Brně.

Další příležitost je hned následující den, tedy ve středu 17. března 2010 od 17:00 v Kulturním domě Kuřim na náměstí Osvobození 902 v Kuřimi.

Přednáška se věnuje historii této nedokončené stavby, problematice trasování, projektování a vlastní výstavbě dálnice. Vše bude doplněno promítáním dobových vizualizací, projekčních řešení a fotografií ze stavby dálnice a jejího zázemí.

22. 01. 10

Potvrzeno: Okruh koncem léta, do Polska v březnu 2012

Ředitelství silnic a dálnic dnes na tiskové konferenci potvrdilo, že vzhledem k současným okolnostem a stavu výstavby budou veškeré práce na nově budované jižní části Pražského okruhu R1 koordinovány tak, aby mohlo dojít k jejímu zprovoznění v poslední srpnových dnech tohoto roku. Řidiči se tak mohou mezi dálnicemi D1 a D5 těšit na 23 nových kilometrů komunikace dálničního typu, která, jak doufáme, velmi výrazně uleví komunikacím v jižní části hlavního města a sníží tak množství dopravních zácp a nehod nejen na Jižní spojce a Barrandovském mostě. Spolu s otevřením nového úseku je plánováno i ukončení generální rekonstrukce nejstarší 7 km dlouhé části okruhu mezi Slivencem a dálnicí D5.

Ministerstvo dopravy zároveň oznámilo, že došlo k jednání českého ministra Gustava Slamečky a jeho polského protějšku Cezary Grabarczyka, na kterém bylo mimo jiné dohodnuto, že ke zprovoznění a propojení hraničních úseků české D1 a polské A1 u Věřňovic u Bohumína má dojít v březnu 2012. Jedná se tak o první společný oficiální termín po problémech, které vyvstaly v loňském roce na obou stranách hranice.

01. 01. 10

Elektronické mýto pro vozidla nad 3,5 t

Od 1. 1. 2010 je zpoplatněno používání českých dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy elektronickým mýtem pro vozidla nad 3,5 t. Zároveň nově dochází ke změně definice zpoplatněných vozidel. Pro určení hmotnostní kategorie je nyní rozhodující celková hmotnost vozidla. Při připojení přívěsu nebo návěsu k vozidlu se jejich hmotnost nesčítá. V praxi to znamená, že vozidla do 3,5 t s připojeným vlekem jsou zpoplatněny pouze dálniční známkou do 3,5 t bez ohledu na celkovou hmotnost soupravy s vlekem.

31. 12. 09

PF 2010

PF 2010!

Děkujeme za přízeň v uplynulém roce a přejeme Vám vše nejlepší do nového roku 2010.

27. 11. 09

Stavba R35 Sedlice - Opatovice uvedena do provozu

Do provozu byl dnes uveden tříkilometrový úsek rychlostní silnice R35 mezi dálničním uzlem s D11 v Sedlicích a křižovatkou u Opatovic s tzv. Hradubickou silnicí I/37. Součástí této stavby byla i 4 km dlouhá přeložka silnice I/37, postavená ve čtyřpruhovém uspořádání. Cestování mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je tak opět o něco pohodlnější. Nový úsek R35 zároveň obě tato města přímo napojuje na dálnici D11, čímž dochází k odstranění nutnosti průjezdu obcemi jako jsou Opatovice či Březhrad.

26. 11. 09

Dálniční známky 2010

V sekci Informace pro řidiče naleznete všechny podstatné informace o dálničních známkách a elektronickém mýtu. Pro rok 2010 přichystalo Ministerstvo dopravy mnoho změn, ty nastaly jak v seznamu zpoplatněných úseků (Ostrava, Praha), tak především v zařazení vozidel od 3,5 t do 12 t do systému elektronického mýta.

Dálniční známka na rok 2010 stojí nově 1 200 Kč (o 200 Kč více než loni), měsíční 350 Kč (+ 20 Kč), platnost krátkodobé známky se prodlužuje ze sedmi zpět na 10 kalendářních dní při ceně 250 Kč (+ 30 Kč).

25. 11. 09

Zprovoznění D1 Bělotín – Bílovec

Dnes byly na dálnici D1 zprovozněny stavby 4705 Bělotín – Hladké Životice a 4706 Hladké Životice – Bílovec v celkové délce 29,8 km a došlo tak k historickému spojení Prahy, Brna a Ostravy čtyřpruhovými komunikacemi a zkrácení jízdních dob mezi Bělotínem a Ostravou. Očekává se, že díky nově otevřenému úseku také významně poklesnou intenzity dopravy na stávající silnici I/48. Stavba 4705 byla zprovozněna pouze v polovičním profilu, tj. pouze jeden jízdní pás, na kterém však jsou vyznačeny dva jízdní pruhy v každém směru s rychlostním omezením na 80 km/h. Plný profil bude včetně všech výjezdů zprovozněn v srpnu 2010.

24. 11. 09

Kamerový systém JSDI online na webu ceskedalnice.cz

Dnes jsme na našem webu spustili rozšířenou sekci Dopravní informace, ve které vám přinášíme se souhlasem ŘSD jako provozovatele JSDI dva velmi oblíbené prvky z oficiálního portálu dopravních informací dopravniinfo.cz, tj. kamerový systém a informace ze zařízení pro provozní informace (ZPI), vše přehledně na samostaných stránkách resp. ve schématech.

18. 11. 09

Zprovoznění R7 Sulec, obchvat

Dnes byl zprůjezdněn 2,5 km dlouhý obchvat obce Sulec v trase rychlostní silnice R7. Do zprovoznění navazujících staveb R7 nebude úsek označen jako rychlostní silnice.

14. 11. 09

Nová videa (výstavba + vizualizace)

Do videogalerie bylo přidáno několik nových videí dokumentujících výstavbu a nové vizualizace:

05. 11. 09

Zprovoznění R6 Tisová – Kamenný Dvůr

Dnes byl zprovozněn poloviční profil (tj. jeden jízdní pás) 7,5 km dlouhého úseku rychlostní silnice R6, stavby Tisová – Kamenný Dvůr. Stavba východně navazuje na již provozovaný úsek u Chebu a její součástí je také osm mostů o celkové délce dva kilometry.

27. 10. 09

Zdražení dálničních známek

Vláda dnes schválila zvýšení ceny dálničních známek od příštího roku. Cena ročního kupónu pro osobní automobil bude 1200 Kč, měsíční má stát 350 Kč a týdenní 250 Kč, přičemž platnost týdenní známky se rozšíří na deset dní. Vývoj cen dálničních známek od 400 Kč v roce 1995 až po současnost je přehledně shrnut na našich stránkách v sekci dálniční známky.

08. 10. 09

Rekonstrukce dálnice D1

Konečně oficiální místa přišla s konkrétním plánem opravy povrchu D1. Mělo by se jednat o postupnou rekonstrukci úseků mezi km 21 – 181 v letech 2010 až 2020. Kromě výměny povrchu má dojít i k rozšíření v rámci dostupných pozemků z kategorie D 26,5 na D 28,0 i s využitím středního dělícího pásu, což by umožňovalo vést dopravu při opravách ve 2+2 pruzích. Náklady jsou kalkulovány na 18 miliard korun, tj. 112 milionů na kilometr.

02. 10. 09

Zprovoznění R7 Bitozeves – Vysočany

Dnes byl slavnostně otevřen 6,3 km dlouhý úsek rychlostní silnice R7. Jedná se o dvě stavby - "Bitozeves – Vysočany" a "Vysočany MÚK". Po dlouhých 20 letech se tedy R7 dočkala prodloužení, navíc jde o historicky první zprovozněný úsek v rámci celé ČR postavený už v nové kategorii R 25,5. Tento úsek R7 by prozatím neměl být zpoplatněn dálniční známkou. V letošním roce se na R7 ještě předpokládá zprovoznění 2,5 km dlouhé stavby "Sulec, obchvat".

16. 09. 09

Dálniční spojení Praha – Kroměříž je kompletní

Dnes po poledni byl zprovozněn poslední chybějící úsek dálnice D1 mezi Prahou a Kroměříží, stavba 0134.1/II Mořice – Kojetín, II. etapa v délce 6,6 km.

10. 08. 09

Do roka se rozšíří informační tabule i na D2 a D5

Na dálniční síti se objeví dalších 30 ks informačních tabulí. Záměrem ŘSD je osadit trasu Německo – Slovensko, tudíž na dálnici D5 bude postaveno nových 18 ks, na D2 8 ks a další 4 přibydou ještě na D1. Termín je do konce června 2010, první 4 ks na D5 již do konce roku 2009. Jedná se o náhradu za objednávku liniového řízení na D1 u Prahy a Brna (podobný systém jako v Německu), nakonec ale ve stejné ceně bude rozšířen systém informačních tabulí, ovládaných z centra dopravních informací z Ostravy.

20. 07. 09

Červencové novinky v galeriích

Během července jsme postupně přidali několik nových galerií a provedli aktualizaci některých dřívějších, aktuální přehled novinek naleznete v příslušně sekci našeho diskusního fóra.

Do galerie videí bylo zároveň přidáno dlouho očekávané "šikmé video" z výstavby dálnice D47 na severní Moravě.

10. 06. 09

Od roku 2010 mýtné i pro dodávky

Poslanci schválili novelu zákona, která zavádí od ledna 2010 povinnost platit elektronické mýtné i pro vozidla nad 3,5 tuny. Nově budou také zavedeny odlišné sazby pro denní a noční dobu. Od roku 2011 se má změnit i systém poplatků pro vozidla do 3,5 tuny, zavedeny by měly být tzv. elektronické viněty. Viněty budou obsahovat čip, který umožní jejich kontrolu mýtnými branami, a budou přenositelné.

19. 05. 09

V roce 2010 zřejmě podraží dálniční známky

Ministr dopravy dnes oznámil, že uvažuje o zvýšení cen dálničních známek od příštího roku o cca 10%. Důvodem je podle něj zvýšení počtu provozovaných kilometrů dálniční sítě zhruba o stejný poměr. V roce 2008 se prodalo 4,8 mil. kusů dálničních známek v celkové hodnotě 2,8 mld. korun.

18. 05. 09

Posunutí termínu zprovoznění stavby 4709.2

Dne 14. května 2009 proběhla v Ostravě schůzka mezi zástupci českého a polského ředitelství dálnic ohledně propojení dálnic D1 a A1. Česká strana oznámila, že hraniční úsek nedokončí v příštím roce z důvodů chybějících financí. Technologicky by to možné bylo, nyní se ale v obecné finanční tísni dokončení úseku plánuje spíše až na rok 2012. Polská strana plánuje svoji příhraniční část dokončit včas. V Polsku se kromě ní staví ještě další dva úseky, které dovedou dálnici A1 na křižovatku s A4 u Gliwice (západovýchodní tah Vratislav – Krakov).

07. 05. 09

Intenzity dopravy 2008

Stránka věnovaná intenzitám dopravy byla výrazně přepracována a doplněna o aktuální údaje, včetně těch z území hlavního města Prahy. Při této příležitosti jsme pro vás připravili dokument shrnující vývoj intenzit na dálniční sítí v letech 1994 -2008. Zároveň byly aktualizovány i příslušné údaje na stránce věnované Městskému okruhu v Praze.

27. 04. 09

Nové foto z výstavby D1

Do fotogalerií D1 ve výstavbě byly doplněny dubnové snímky z úseků na střední Moravě, konkrétně se jedná o stavby 0134.1 Vrchoslavice - Kojetín a 0135 Kroměříž - Říkovice a do sekce Vaše foto rovněž snímky ze stavby 0134.1.

26. 04. 09

Vizualizace D3 – obchvat Českých Budějovic

Dálnice D3 se na průchodu okrajem Českých Budějovic v minulosti potýkala se značným odporem místních samospráv. Na přelomu roků 2008 a 2009 došlo k dohodě mezi ŘSD ČR, městem České Budějovice a dalšími obcemi. Projekt D3 byl přepracován tak aby splňoval nové požadavky a na základě tohoto projektu byla zveřejněna nová vizualizace stavby 0310-I Úsilné – Hodějovice.

22. 04. 09

Přednáška o počátcích výstavby dálnic u nás

Přijďte se podívat na přednášku Václava Lídla a Tomáše Jandy o počátcích výstavby dálnic na území Čech a Moravy, která se koná při příležitosti 70. výročí slavnostního zahájení stavby "protektorátní" dálnice v sobotu 2.5.2009 od 10:00 v Opatovské pobočce Městské knihovny v Praze (Jižní město).

Akce je doplňkem expozice "Dálnice – Národní cesta" v 1.patře Centra Chodov od 1.5. do 31.5.2009, kterou připravuje městská část Praha 11 ve spolupráci s městskou částí Praha-Újezd, Obchodním centrem Chodov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Další akcí inspirovanou 70. výročím zahájení stavby dálnice bude prezentace několika historických automobilů Českého veteran klubu Autoklubu ČR v sobotu 30.5.2009 na Májové veselici v Újezdu.

16. 04. 09

Online dálniční infotabule

Nově ve schématických mapách českých dálnic naleznete aktuální data z portálů ZPI (zařízení pro provozní informace) na dálnicích. Stránky se automaticky obnovují každých pět minut a data se obsahově shodují s oficiálním portálem dopravniinfo.cz.

14. 04. 09

Nové fotografie z výstavby dálnice D47

Ve fotogaleriích přibyly záběry z letos ostře sledovaných úseků 4705 a 4706, klíčových pro napojení Ostravy na dálnici D1. Fotogalerie 4705 a 4706 a z Vašich fotografií 4705 a 4706

09. 04. 09

Závěr kontrolního dne na 4705 a 4706

Z dnešního kontrolního dne na úsecích 4705 a 4706 dálnice D1 za účasti dosluhujícího ministra dopravy vyplynuly následující závěry:

 • 4706 je za předpokladu dostatku finančních prostředků stále realizovatelná v plném profilu do konce letošního roku
 • 4705 už se nestihne včas dokončit v plném profilu ani kdyby neexistovaly potíže s financováním, reálný termín byl stanoven na srpen 2010
 • oběma úsekům dohromady chybí přes 2 miliardy korun, které vláda plánuje vyčlenit do konce měsíce dubna, ale stále není zaručeno, že se to podaří
 • zda se zprovozní 4705 v uspořádání 1+1 nebo nějakém jiném a s jakým omezením rychlosti není zatím stanoveno, ačkoliv se o tom vedou jednání
28. 03. 09

Nová videa v galerii

Do galerie videí byla přidána dvě nová videa. První z nich již tradičně "šikmým" způsobem zachycuje stav výstavby projektu D47 dálnice D1 (natočeno 19. března).

Druhé přidané video přináší dokument o nových stavbách v síti rychlostních silnic a silnic první třídy v roce 2008.

24. 03. 09

Aktualizace stránek o R6 a R7

Na stránkách rychlostních silnic R6 a R7 byla aktualizována data stavu přípravy jednotlivých staveb.

23. 03. 09

Nová vizualizace D3 Praha – Mezno

V polovině února 2009 byla zveřejněna nová detailnější vizualizace D3 v úseku Praha – Mezno popisující stavby 0301 – 0305-I. Po loňské vizualizaci D3 porovnávající varianty "Stabilizovaná" a "Promika 2008" vám nyní přinášíme i tuto vizualizaci věnovanou dlouhodobě sledované variantě "Stabilizovaná".

19. 03. 09

Historie zprovozňování dálnic a rychlostních silnic

V souhrnných informacích na titulní straně přinášíme pod celkovou délkou dálniční sítě novou tabulku, která komplexně sleduje historii zprovozňování dálnic a rychlostních silnic. Data jsou tříděna podle různých hledisek a zpracována i v grafech.

14. 03. 09

Nový vzhled a nové fórum!

Dnes byla spuštěna nová verze stránek ceskedalnice.cz. Jde o nejrozsáhlejší změnu po několika letech, a to jak ve vzhledu webu, tak v jeho samotném fungování, umožňující další dynamický rozvoj a doplnění mnoha nových funkcí. Zcela nové je diskusní fórum, založené na technologii phpBB. Staré fórum bylo k tomuto momentu vypnuto, jeho obsah bude v příštích dnech průběžně z podstatné části doplněn do archivu nového fóra.

Inovovaný design zlepšuje orientaci díky hlavnímu menu, které bylo rozděleno do několika kategorií, zvětšil se prostor pro vlastní obsah stránek a byly přidány odkazy, usnadňující procházení webu.

Stránky byly touto změnou doplněny o některé nové či významně upravené sekce. Patří mezi ně nově samostatná sekce Novinky (navíc s podporou RSS) a nově strukturovaná sekce Multimédia s novou podsekcí věnovanou publikacím. Výraznou proměnu zaznamenala také sekce mapy, která již nezahrnuje automapy, podstatně byl vylepšen koncept schematických map jednotlivých tahů. Další změny budou průběžně následovat!

08. 02. 09

Vizualizace Zklidnění severojižní magistrály

Do sekce video vizualizace byla přidána vizualizace zklidnění severojižní magistrály v Praze od Satra, spol. s r.o.

11. 01. 09

Aktualizace fotogalerie

V sekci Naše foto proběhly první letošní aktualizace. Byla doplněna galerie věnovaná výstavbě tunelového komplexu Blanka o aktualní fotografie z konce loňského roku a nově byly přidány vizualizace projektu zklidnění Severojižní magistrály v Praze, obojí dodáno společností SATRA, spol. s r.o.

Vzhledem ke změně roku byla také upravena sekce Vaše foto, kam byly doplněny první letošní galerie z celé republiky. Za zmínku stojí aktuální snímky z výstavby Městského okruhu v Praze, Velkého městského okruhu v Brně nebo galerie věnovaná dálničnímu mostu přes Odru u Antošovic, který byl v listopadu loňského roku vyhlášen dopravní stavbou roku 2007.

01. 01. 09

Přehled cen PHM v Evropě

Přinášíme přehlednou a aktualizovanou tabulku cen pohonných hmot v Evropě. Porovnávány jsou ceny Naturalu 95, Naturalu 98 a Nafty a to jak v místních měnách, tak v přepočtu na české koruny. Nová stránka byla zasazena do sekce zahraničí.

24. 12. 08

Anglická a německá verze stránek v novém designu

Anglická a německá verze těchto stránek mají nový design a aktualizovaný obsah. Po odzkoušení se takto promění i česká verze, včetně fóra.

23. 12. 08

PF 2009

PF 2009!

Děkujeme za přízeň v uplynulém roce a přejeme Vám vše nejlepší do nového roku 2009.

19. 12. 08

R6 Praha - Pavlov v provozu!

Dnes byl na rychlostní silnici R6 slavnostně zprovozněn 10,5 km dlouhý úsek Praha – Pavlov, propojující Pražský okruh R1 (mimoúrovňová křižovatka Řepy) a již dříve existující úseky ve směru na Karlovy Vary. Úsek byl ve výstavbě od března 2005, s původně plánovaným zprovozněním až v roce 2010. Veřejnost bude moci úsek poprvé využít v poledne v sobotu 20. prosince 2008. Stavba výrazně odlehčí od tranzitní dopravy především obcím Hostivice, Jeneč a Pavlov. Součástí stavby je také nezbytná příprava (zahloubení komunikace a spodní stavba nosných konstrukcí) budoucího tunelu pod plánovanou novou vzletovou a přistávací dráhou ruzyňského letiště.

17. 12. 08

Další nová vizualizace R35

V říjnu byly na Silniční konferenci 2008 v Hradci Králové publikovány dvě nové vizualizace R35. První z nich již byla na našich stránkách publikována dříve, nyní přinášíme druhou – vizualizace R35 v úseku Vysoké mýto – Mohelnice. Jedná se o doplněnou vizualizaci od Valbeku, nově zasazenou do "naletěného" videa krajiny a rozdělenou na jednotlivé stavby.

15. 12. 08

Provizorní sjezd Praskačka

Dnes dojde ke zprovoznění 2,7 km dlouhého úseku Sedlice – Praskačka na dálnici D11. Jedná se ovšem pouze o poloviční profil, který obchází mediálně známou obec Libišany. Ta si vymohla vysoké investice na průtahů obcí a nyní jí končí hygienická výjimka související s hlukovými limity při průjezdu obcí. Možnost využití dálnice D11 pro kamiony mezi Chýští a Sedlicemi (16 km) bude nadále možná až po zprovoznění rychlostní silnice R35 ze Sedlic do Opatovic na silnici I/37 v listopadu příštího roku.

05. 12. 08

Vizualizace D3 Promika

Byla publikována nová vizualizace Dálnice D3 ve Středočeském kraji. Vedle již známé trasy tzv. stabilizované varianty toto video podrobněji popisuje i alternativní variantu D3 v koridoru stávající silnice I/3 nazvanou Promika 2008.

29. 11. 08

Dálniční známky 2009

V sekci dálniční poplatky naleznete všechny podstatné informace o dálničních známkách a mýtu. Pro rok 2009 chystalo Ministerstvo dopravy mnoho změn, nakonec ale způsob zpoplatnění, hmotnostní kategorie a i všechny ceny zůstávají stejné jako v roce 2008. Změny tak nastaly pouze v seznamu zpoplatněných úseků.

26. 11. 08

Fotoreportáž z D1 4704

K včerejšímu otevírání nového úseku D1 u Lipníka nad Bečvou přinášíme bleskovou fotogalerii snímků dálnice v zimním kabátě.

25. 11. 08

Úsek D1 Lipník n.B. - Bělotín uveden do provozu!

Dnes se otevírá letos nejvýznamnější úsek dálnice. Jedná se o 15 km dlouhou součást tahu D1 (projekt D47) mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem. Kromě toho, že stavba je zásadní pro město Hranice, několik obcí na stávající silnici a všechny, kteří často cestují mezi střední a severní Moravou, je úsek zajímavý tím, že má 2 × 3 pruhy. V celé dosavadní dálniční síti je to mimo pražský prostor jediný takový úsek. Důvodem je, že z obou dvou stran se na tento úsek budou napojovat vždy dvě čtyřpruhové komunikace, tudíž se zde předpokládá velká intenzita dopravy. V rámci stavby se otevírá i nový navazující krátký úsek rychlostní silnice R48 u Bělotína. Jde o začátek této komunikace (km 0), která dnes zatím spojuje Frýdek-Místek a Český Těšín. Obchvat Bělotína bude z dále do Ostravy nedokončené D1 odvádět tranzit stále po silnici I/48. Na druhé straně nového úseku D1 u Lipníku nad Bečvou navazuje rychlostní silnice R35 od Olomouce, resp. Brna a Prahy.

24. 10. 08

Nové foto a video Městského okruhu v Praze

V sekci foto a video přibyla řada zajímavých materiálů k Městskému okruhu v Praze. Značná část z nich dosud nebyla na internetu publikována. Děkujeme společnosti Satra za jejich poskytnutí.

Dále byla doplněna fotogalerie R7 v provozu o aktuální fotky.

22. 10. 08

Nová vizualizace R35

Včera byla na Silniční konferenci 2008 v Hradci Králové představena nová vizualizace R35 v úseku Úlibice (Jičín) – Vysoké mýto. Jedná se o novou vizualizaci od CTECHu doplněnou o komentář.

14. 10. 08

Úseky ve stavbě - aktualizace

Stránka úseky ve stavbě byla přepracována a aktualizována. Součet délek všech v současnosti zahájených staveb na dálnicích a rychlostních silnicích činí 221 km. Při odečtení délky úseků, které sice byly slavnostně zahájeny, ale výstavba se na nich ještě nerozběhla plným tempem, se jedná i tak minimálně o 150 km dálniční sítě, na kterých probíhá reálná stavební činnost. Toto číslo představuje jednu z nejvyšších hodnot v historii dálniční výstavby v ČR.

Stránka o rychlostní silnici R48 byla doplněna o informace všeobecného charakteru.

08. 10. 08

Byla doplněna a aktualizována stránka o dálnici D3.

07. 10. 08

Na stránkách jednotlivých dálnic a rychlostních silnic byly aktualizovány údaje o intenzitách dopravy z dostupných nových čísel za rok 2007. U nových úseků z konce roku 2006 (Plzeň, Hradec Králové, Ústí n.L.) se jedná o první obecně známá čísla vůbec.

02. 10. 08

Dnes byla na dálnici D3 slavnostně zahájena stavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí v délce 25 km. Jedná se o soubor několika staveb financovaných ze státního rozpočtu. Součástí je i rekonstrukce prvního provozovaného úseku D3 (obchvat Tábora) na dálniční standard v délce cca 5 km. Zprovoznění celého souboru staveb se předpokládá v roce 2011. Předpokládaný postup zahajování jednotlivých staveb:

 • 0307A Tábor – Soběslav - duben 2009
 • 0307B Most přes rybník Koberný - zahájeno 2. 10. 2008
 • 0307C Most přes Černovický potok - leden 2009
 • 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí - duben 2009
 • 0308B Most přes Lužnici - leden 2009

01. 10. 08

Včera, 30. 9. 2008, byla zahájena výstavba úseku "4901 Hulín – Fryšták" na rychlostní silnici R49. Tato stavba bude společně se stavbou navazující ("4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa") rozhodující pro lepší napojení Zlína a okolí na českou dálniční síť.

Do sekce foto a video byla přidána nová šikmá videa všech rozestavěných úseků na D1:

27. 09. 08

Do sekce foto a video byla přidána nová videa a vizualizace:

23. 09. 08

Dnes se otevírá nový úsek dálnice D1 mezi Kojetínem a Kroměříží. Jedná se o 7,5 km dlouhý osamocený úsek (3 km kolem Kroměříže jsou již delší dobu provizorně v provozu), který bude koncem příštího roku propojen díky západně navazující stavbě (6 km Vrchoslavice – Kojetín) s dálnicí od Prahy.

15. 09. 08

Dne 2. října 2008 dojde ke slavnostnímu zahájení výstavby dálnice D3 mezi Táborem a Veselí n.L. Jedná se o celistvý úsek v délce 25 km, který si jižní Čechy již opravdu zaslouží. V rámci stavby dojde i k rekonstrukci obchvatu Tábora z roku 1990.

Šestipruhová dálnice D1 (stavebně projekt D47) mezi Lipníkem n.B. a Bělotínem se má veřejnosti otevřít již 25. listopadu 2008 (aktuální foto zde). Jistě se jedná o dopravně nejvýznamnější nový úsek dálnice pro severní Moravu. Součástí stavby bude i nový začátek rychlostní silnice R48 u Bělotína.

25. 08. 08

Vznikl nový portál s dopravními informacemi www.dopravniinfo.cz, které nahrazují doposud známé informace ze stránek ŘSD. Přímo do mapového podkladu se zobrazují informace získáné státními složkami (Ředitelství silnic a dálnic, Policie, Hasiči atd.), dále jsou zde nové kamery i z jiných dálnic než pouze z D1 a další vylepšení.

15. 08. 08

Na podzim 2008 bude v závislosti na úspěšné přípravě a financování zahájena výstavba několika nových úseků. Na dálnici D3 úsek Tábor – Veselí n. L. v délce 25 km, první část rychlostní silnice R49 Hulín – Fryšták (17 km), stavba 512, poslední úsek jižní části Pražského okruhu (R1), 5 km rychlostní silnice R6 u Sokolova a dvě stavby rychlostní silnice R7 u Droužkovic v délce 16 km.

01. 08. 08

Podle aktuální informace Ministerstva dopravy by měli řidiči osobních automobilů počínaje 1. lednem 2009 jako první v Evropě platit dálniční poplatky prostřednictvím elektronických kupónů. "eKupóny" by měly být k dispozici zdarma na distribučních místech provozovatele systému a budou přenosné, tj. nezávislé na automobilu, pro který bude eKupón použit. Ceny mají zůstat stejné jako letos, dobíjení kupónu bude probíhat na příslušných kontaktních místech, výhledově pak přes internet.
 
Od nového roku dojde zároveň ke změně systému zpoplatnění u nákladních automobilů od 3,5 do 12 tun, které budou nově platit podle ujetého počtu kilometrů mýtné podobně jako u automobilů nad 12 tun. Z českého prostředí tak po 13ti letech používání nejspíš definitivně vymizí dálniční známky. Další vývoj pak směřuje k tomu, že již během příštího desetiletí budou i řidiči osobních automobilů platit za užívání dálnic a rychlostních silnic elektronické mýto podle počtu ujetých kilometrů. Zavedení eKupónů je podle všeho prvním krokem.

30. 07. 08

Stránka rychlostní silnice R48 byla rozšířena jak o data již zprovozněných staveb, tak o aktuální stav přípravy plánovaných úseků.

29. 07. 08

Na stránku rychlostní silnice R56 byly doplněny aktuální informace o úsecích ve výstavbě či přípravě – jedná se o stavby Prodloužená Místecká I. – III. v Ostravě.

23. 07. 08

Na stránku rychlostní silnice R55 byly doplněny aktuální informace o provozovaných a připravovaných úsecích.

18. 07. 08

V sekci zahraničí přibyla stránka s informacemi o Francii.

15. 07. 08

Nová vizualizace plánovaného liniového řízení dopravy je k dispozici v sekci foto a video. Tyto systémy se mají objevit na dálnici D1 před Prahou a kolem Brna příští zimu.

09. 07. 08

V sekci foto a video byla aktualizována fotogalerie dálnice D1 na severní Moravě (stavebně projekt D47). Jedná se o provozovaný úsek Bravantice – Ostrava – Bohumín v délce 29 km.

Byla doplněna aktuální data staveb 5204 Pohořelice – Ivaň a 5205 Ivaň – Perná na stránku rychlostní silnice R52.

07. 07. 08

Stránka rychlostní silnice R4 byla aktualizována – doplněna historická data z období výstavby a aktualizovány i výhledové termíny na zbývající úseky.

02. 07. 08

Dnes došlo k zahájení výstavby rychlostní silnice R55 v úseku Hulín – Skalka. Jedná se o významný úsek v délce téměř 11 km, který koncem roku 2011 spolu s dálnici D1 od Kroměříže napojí Zlín na dálniční síť.

01. 07. 08

Ministerstvo dopravy zveřejnilo textový seznam a mapu úseků dálničních komunikací, na kterých navrhuje zvýšení povolené maximální rychlosti na 160 km/h. Projednání tohoto návrhu by mělo proběhnout ještě v roce 2008.

21. 06. 08

Nový video dokument Silnice a dálnice spolufinancované z fondů EU 2004-2006 popisující výstavbu a provoz na úsecích dálnic, rychlostních silnic a silnic I.třídy budovaných s finanční spoluúčastí EU ve zmíněném období naleznete v sekci foto a video.

Dále byly dopněny další aktuální šikmé videa dálnice D1 (Kojetín – Kroměříž-východ) a dálnice D47 (všechny rozestavěné úseky mezi Lipníkem n. B. a Polskem).

18. 06. 08

Do sekce foto a video byla přidána nová šikmá videa:

10. 06. 08

Před nastávající letní sezónou přinášíme novou sekci zahraničí, kde nalezenete průvodce po cestách vybranými zeměmi Evropy. Obsahem jsou informace pro motoristy jako dálniční poplatky, odlišnosti od naší země, přehled lodních spojení a užitečné tipy na cestu.

09. 06. 08

V průběhu tohoto týdne dojde ke slavnostnímu zahájení stavby dálnice D1 Kroměříž-východ – Říkovice a úseku rychlostní silnice R7 – Sulec obchvat v délce 2,5 km. Na obou dvou místech již reálná výstavba několik týdnů probíhá. V případě úseku D1 se jedná o klíčový úsek pro střední Moravu a Zlínský kraj v délce přes 11 km, součástí úseku je i dopravně velmi významná křižovatka u Hulína s rychlostními silnicemi R49 a R55. Navazující úsek R55 do Otrokovic s jasným cílem napojení Zlína se má rovněž začít stavět letošní rok.

06. 05. 08

Dnes byl otevřen další úsek dálnice D1 (resp. D47) v okolí Ostravy. Jedná se o 11,7 km z Bílovce po úsek loni otevřený v Ostravě Rudná. Součástí úseku je tunel Klimkovice v délce 1 080 metrů. Délka D47 tak dosáhla již 29 km, další část bude otevřena koncem roku (třípruhový úsek Lipník n.B. – Bělotín) v délce 15,4 km. Praha a Ostrava má být kompletně propojena v příštím roce.

02. 05. 08

Do sekce video z provozu byl přidán nový dokument o tunelu Valík na dálnici D5. Dokument popisuje stavbu a provoz našeho prvního dálničního tunelu, dále se pak věnuje protipožárním opatřením a bezpečnosti tunelu.

24. 04. 08

V sekci foto a video byly doplněny následující galerie s vizualizacemi:

Galerie s vizualizacemi (foto) bude průběžně doplňována o další snímky z již existujících videí.

19. 04. 08

V sekci foto z výstavby byly doplněny aktuální snímky ze stavby 514 Pražského okruhu:

V sekci foto z provozu došlo k úpravě a doplnění snímků ke galeriím R1, R10 a MO.

16. 04. 08

Další nová vizualizace úseku R35 mezi Vysokým Mýtem a Mohelnicí, tentokrát z dílny firmy Valbek. Jedné se o popis celé trasy R35, dále pak o popis a vizualizaci úseku Vysoké Mýto – Mohelnice.

08. 04. 08

Dnes byla zahájena výstavba poslední části dálnice D47 – stavby 4709.2 Bohumín – hranice s Polskem o délce 6,1 km. Po zprovoznění v roce 2010 bude označena jako dálnice D1.

07. 04. 08

Stránka rychlostní silnice R35 byla aktualizována – byly doplněny informace o připravovaných úsecích Turnov – Hradec Králové a Opatovice – Mohelnice.

Stránky rychlostních silnic R6 a R52 byly doplněny o aktuální data týkající se připravovaných úseků.

04. 04. 08

Nová vizualizace dvou úseků R35 mezi Jičínem a Vysokým Mýtem.
Jedné se o vůbec první vizualizaci R35 v již schválené trase. Jde pouze o pracovní verzi zaměřenou především na mimoúrovňové křižovatky. Za zmínku stojí obsáhle zdokumentovaná třípatrová MÚK Opatovice.

03. 04. 08

V Pardubicích se dnes uskutečnila konference věnovaná urychlení přípravy a výstavby rychlostní silnice R35. Konference se účastnili hejtmani dotčených krajů a jiní vrcholní zástupci organizací jako ŘSD či SFDI. Byly zde představeny nové aktuální termíny předpokladu zahájení výstavby této páteřní komunikace, které vám i s mapou přinášíme v příloze (PDF, 823 kB).

07. 03. 08

V sekci foto a video jsme pro vás uveřejnili vizualizace Libeňské spojky v Praze, a to jak ve formě fotogalerie s popisky, tak i kompletní videoprezentace.

12. 02. 08

Došlo k aktualizaci stránek o rychlostních silnicích R7 a R49.

06. 02. 08

Sekce úseky ve stavbě byla aktualizována. Jedná se o seznam všech úseků, které se staví nebo začnou stavět v letech 2008 a 2009 a hlavně dat o jejich plánovaném spuštění do provozu.

02. 02. 08

Na stránku rychlostní silnice R35 byly doplněny informace o provozovaných úsecích.

30. 01. 08

Ekologické organizace konkrétně Děti země nepřestávají zdržovat výstavbu posledního úseku dálnice D8 u Lovosic. Momentálně mají podány žaloby, které mají v horším případě zastavit stavební práce na rozestavěných objektech, další údajně chystají.

Došlo k aktualizaci stránky o rychlostní silnici R49.

28. 01. 08

Novinka v sekci video vizualizací – dálnice D11 v úseku Hradec Králové – hranice s Polskem, ukazuje kompletní vizualizaci trasy. Konkrétně jde o stavby 1106, 1107, 1108 a 1109.

24. 01. 08

Pardubický kraj představil studii k velmi sledovanému vedení trasy rychlostní silnice R35. Jedná se o klíčové druhé dálniční propojení Čech a Moravy, čímž by se ulevilo dálnici D1. Tato studie porovnávala celkem 14 variant a doporučuje jižní řešení. Po schválení varianty bude možné začít s procesem přípravy, to ovšem bude trvat dlouhé roky, protože se očekává odpor a odvolávání.

01. 01. 08 PF 2008!

Děkujeme za přízeň v uplynulém roce a přejeme Vám vše nejlepší do nového roku 2008.

31. 12. 07

Rok 2007 se již chýlí ke konci, přinášíme tedy poslední novinky z tohoto roku:

Na našich stránkách můžete také nově nalézt interaktivní plánky zobrazené jako další vrstva nad internetovými mapami portálu atlas.cz. Díky leteckým záběrům poskytují plánky dokonalý přehled o umístění plánované stavby:

19. 12. 07

Do sekce foto a video byl přidán sestřih ze slavnostního otevření Ostravského úseku D1 původně stavěného jako D47.

18. 12. 07

Vzhledem k otevření nového úseku dálnice D3 v sekci foto a video přibylo

Vzhledem k historickému rozhodnutí o začlenění dálnice D47 pod tah D1 byla pouze otázka času, kdy a jak se tato skutečnost projeví v členění stránek těchto dálnic. Již provozovaný první úsek D47 je označen jako D1, další budou brzy následovat. Dnes došlo ke změně stránky o D1 zahrnující i úsek Lipník n.B. – Polsko a stránka o D47 byla zakonzervována. Zároveň přibyla i letošní verze publikace o D1 (PDF, 3,2 MB), kterou k otevření prvního úseku D47 vydalo ŘSD

17. 12. 07

Dnes, v pondělí 17. prosince 2007, byla uvedena do provozu stavba 0306-I Mezno – Chotoviny na dálnici D3, která spolu s první etapou stavby 0305-II Nová Hospoda – Mezno odvádí tranzitní dopravu z obcí Sudoměřice u Tábora a Rzavá. Nově otevíraný úsek měří 8,5 km, přičemž dálnici v plném profilu představuje 6,8 km. Celkové náklady stavby dosahují 2,9 mld Kč. Více informací naleznete v informační brožuře, kterou vám nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Nově otevíraná stavba mezi Meznem a Chotovinami spolu s navazujícím úsekem až ke křižovatce se silnicí I/19 u Čekanic bude od tohoto dne již osazena obvyklým dálničním značením, Jihočeský kraj se tak konečně dočkal své první plnohodnotné dálnice, kterou budou moci řidiči využívat v délce téměř 12 km. Zmiňované úseky nebudou prozatím podléhat časovému zpoplatnění (dálniční známky), elektronické mýtné tu však bude vybíráno již od začátku provozu.

13. 12. 07

Doplněny aktuální letecké záběry do sekce foto z výstavby:

12. 12. 07

V sekci ostatní informace je k dispozici nová publikace „Dálnice 1967 – 2007“ (PDF, 31 MB). Její autor Michal Prášil pracuje na ŘSD od roku 1986 a publikace prakticky navazuje na knihu o historii dálnic v první polovině minulého století "Stavby, kterým doba nepřála" (viz zde). Je zde souhrnně popsán další vývoj dálnic od 50. let minulého století až do léta roku 2007, navíc naleznete i popis situace na Slovensku do roku 1993, stručný text o Praze, detaily z vývoje dopravního značení a další zajímavosti.

01. 12. 07

Sobota 1. prosince 2007 se do historie výstavby dálnic v České republice zapíše velmi významným písmem. V Ostravě je totiž slavnostně otevřena první část dálnice D47, která má klíčový význam pro celý region. Do provozu je uváděn úsek o celkové délce 17,2 km mezi ulicí Rudnou a Bohumínem. Stavba zahrnuje 4 mimoúrovňové křižovatky, 44 mostních objektů v celkové délce přes 6 km, na ochranu obyvatel před hlukem bylo vybudováno 7,3 km protihlukových stěn a řidiče chrání podél dálnice celkem 130 km svodidel. Celkové náklady na výstavbu činí 16,4 mld Kč.

Úsek bude otevřen již jako dálnice D1, která bude po kompletním dokončení v délce 377 km spojovat Prahu s Brnem a Ostravou, s následným pokračováním v podobě polské dálnice A1 směr Katovice, Lodž a Gdaňsk. Celý slavnostní akt je navíc ještě podepřen skutečností, že tímto dnem se celková délka všech v České republice vystavěných úseků dálnic a rychlostních silnic přehoupne přes magické číslo 1 000 km.

29. 11. 07

Ve čtvrtek 29. listopadu byla slavnostně otevřena stavba R48 Tošanovice - Žukov, čímž došlo ke kompletnímu zprovoznění dvacetikilometrového úseku R48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Stavba 7,9 km dlouhého úseku byla zahájena v březnu 2005 a celkové náklady dosáhly 1,462 miliardy korun, z čehož 76% bylo financováno z prostředků Evropské unie.

V pátek 23. listopadu byl zároveň na druhé straně hranice u města Skoczów zprovozněn poslední úsek polské rychlostní silnice S1 mezi Bielskem-Bialou a Cieszynem. Řidiči tak mají od listopadu na této trase k dispozici celkem 30 km plnohodnotné rychlostní silnice. Posledním chybějícím rychlostním úsekem na celé trase z Frýdku-Místku do Bielska-Bialé tedy zůstává úsek kolem Českého Těšína spolu s hraničním mostem přes řeku Olši.

27. 11. 07

V sekci dálniční známky přibyla stránka s informacemi pro rok 2008. Změny se na rozdíl od loňského roku prakticky netýkají nových úseků, ale došlo ke zdražení. Roční kupón pro osobní auto stojí 1 000 korun (namísto 900) a platí tradičně od prvního prosince.

19. 11. 07

V pondělí 19. listopadu 2007 došlo ke zprovoznění sice krátké, nicméně o to důležitější stavby v trase rychlostní silnice R4. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/20 u Třebkova (fotogalerie stavby). Stavba odstranila původní problémové křížení těchto dvou silnic a tím přispěla k výrazně bezpečnějšímu a plynulejšímu průjezdu tímto místem. Nově postavený úsek R4 měří zatím pouhých 790 m, označen jako rychlostní silnice však bude až po zprovozenění následujícího úseku směrem na Prahu, jehož výstavba by měla začít již během několika následujících měsíců. Součástí nově otevřené stavby je i na R4 přímo navazující čtyřpruhový úsek silnice I/20 ve směru do Českých Budějovic, včetně tzv. ekotunelu pro převedení biokoridoru přes trasu silnice, a navazující úseky I/4 a I/20 směrem na Strakonice a Plzeň. Délka nově zprovozněných komunikací činí v souhrnu 8,1 km při celkových nákladech ve výši 1,45 miliardy korun.

14. 11. 07

Novinky v sekci foto a video!

V podsekci nočních fotogalerií došlo k aktualizaci resp. vytvoření celkem 5 galerií:

V podsekci foto z provozu byla aktualizována galerie k R63:

V podsekci foto z výstavby přibyly letecké snímky ze stavby:

Konečně, v podsekci video vizualizací se objevilo video k R49:

02. 11. 07

Ke konci letošního roku bude zprovozněno ještě několik nových úseků dálnic a rychlostních silnic, dvě stavby již ovšem mají tuto událost čerstvě za sebou.

V pátek 26. října 2007 došlo k úplnému zprovoznění čtyřpruhu v trase rychlostní silnice R6, konkrétně v úseku stavby "Karlovy Vary – západ, 2. stavba" v celkové délce 5,5 km, který byl již loni částečně zprovozněn v polovičním profilu. Zhotovením tohoto úseku byl vyřešen problémový úsek silnice I/6 při výjezdu z Karlových Varů směrem na Sokolov a Cheb. Součástí stavby byly čtyři mimoúrovňové křižovatky, dva velké mosty o délce 478 m a 523 m a jeden přesypaný most převádějící přes trasu rychlostní silnice lokální biokoridor. Stavba bude kompletně dokončena v létě příštího roku.

Ve čtvrtek 1. listopadu pak došlo k otevření významné části západního obchvatu Olomouce v rámci výstavby rychlostní silnice R35, stavby "3508.1 Křelov – Slavonín, 1. etapa" v délce 3,9 km. Součástí stavby byl i 1,3 km dlouhý úsek tzv. Severního spoje, po kterém bude do doby zprovoznění zbývající části obchvatu vedena tranzitní doprava. Po otevření úseku by mělo dojít k výraznému odlehčení hlavních průjezdních ulic ve městě, doposud enormně zatížených tranzitem.

31. 10. 07

Došlo k drobně změně v jednom z termínů, o kterých jsme informovali 17. 10. na titulce, konkrétně jde o týdenní posun u následující stavby:

 • 17. 12. 2007   D3 - Mezno – Chotoviny (6,8 km)
29. 10. 07

Opět došlo k rozšíření fotogalerie, tentokrát už vám přinášíme poslední z fotografií staveb, které jsme nafotili koncem září pro sekci foto z výstavby:

Zároveň v sekci nočních fotogalerií bylo přidáno několik snímků do galerie:

17. 10. 07

V nejbližších měsících dojde k otevření několika nových úseků dálnic a rychlostních silnic. Celkem bude letos zprovozněno 45 km. Již jsou známy přesné termíny, zde je přehled letos zprovozněných úseků:

 • 02. 08. 2007   R48 - Bělotín – obchvat (2,1 km)
 • 26. 10. 2007   R6 - Karlovy Vary – západ, 2. stavba (5,5 km)
 • 01. 11. 2007   R35 - Křelov – Slavonín, 1. etapa (3,9 km)
 • 19. 11. 2007   R4 - Nová Hospoda (křižovatka R4–I/20) (0,8 km)
 • 29. 11. 2007   R48 - Tošanovice – Český Těšín (9,1 km)
 • 01. 12. 2007   D1 - Ostrava, Rudná – Bohumín (dříve D47) (17,2 km)
 • 10. 12. 2007   D3 - Mezno – Chotoviny (6,8 km)
14. 10. 07

Doplněny další aktuální záběry do sekce foto z výstavby:

04. 10. 07

Proběhla aktualizace v sekci foto z výstavby:

03. 10. 07

Do sekce video z výstavby jsme pro vás vytvořili nové video, mapující stav výstavby některých dálničích úseků na Severní Moravě k 25. září 2007. Jde o úseky Lipník - Bělotín a Bílovec - Bohumín na dálnici D1 (dříve D47), 1.etapu západního obchvatu Olomouce na R35 a úseky Bělotín - obchvat a Tošanovice - Žukov na R48.

30. 09. 07

V sekci foto a video byly založeny dvě nové galerie věnující se rychlostní silnici R48:

27. 09. 07

V posledních dnech a týdnech jsme ještě za dobrého počasí nasbírali poměrně velké množství snímků dálnic a rychlostních silnic, a to jak z výstavby, tak z provozu. Aktualizace jednotlivých galerií budou probíhat postupně dle časových možností.

Dnes přinášíme následující aktualizace v sekci foto z výstavby:

21. 09. 07

Novinka v sekci video vizualizací – rychlostní silnice R6 v úseku KarlovyVary – Bošov, ukazuje prvních 30 km z Karlových Varů na Prahu. Dále byla doplněna dříve nekompletní vizualizace R6 v úseku Kamenný dvůr – Jenišov na trese mezi Chebem a Karlovými Vary.

Na stránce o R1 přibyl odkaz na vizualizaci křižovatky Strakonické ulice v Praze (R4) s Pražským okruhem (R1) podle změněného projektu.

13. 09. 07

Dnes bylo oficiálně oznámeno, že koncem roku 2008 dojde k předčasnému dokončení více než 10 km dlouhého úseku rychlostní silnice R6 v úseku Praha – Pavlov a to v polovičním profilu. Kompletně, tedy v plném profilu, pak bude tento úsek zprovozněn o rok později.

Po řadě problémů začala stavba oproti původnímu plánu (2003) se zpožděním až v březnu 2005. Komplikovaná dopravní situace v obcích na staré silnici si vynutila toto provizorium. Součástí stavby jsou i základy cca 450 metrů dlouhého přesypaného tunelu pod plánovanou vzletovou a přistávací dráhou nedalekého letiště Praha-Ruzyně, a to včetně jeho bočních stěn.

V průběhu výstavby byl navíc vznesen požadavek na vybudování nové MÚK na východní straně Hostivic, ve staničení km 2. Stavba MÚK je v přípravě, podle předběžných údajů by měla být dokončena v roce 2010. Po plánovaném dokončení pokračování R6 směrem do centra Prahy (Břevnovská radiála) získá tato MÚK velký význam pro místní dopravu. Dokončením Břevnovskě radiály totiž zanikne současná dopravní vazba staré silnice I/6 na novou R6 a také na Pražský okruh R1.

10. 09. 07

Minulý týden došlo k dohodě mezi zástupci ŘSD a majitelkou pozemků potřebných k dokončení zbývajícího 6 km dlouhého úseku dálnice D11 do Hradce Králové zakončeného křižovatkou Kukleny. Vzhledem k charakteru a významu této smlouvy, která může vytvářet problematický precedens pro další budoucí vlastnické spory, si právo rozhodovat o takovéto smlouvě vyhradila vláda a až teprve po případném schválení textu smlouvy vládou může dojít k získání stavebního povolení. Získá-li ŘSD stavební povolení během příštího roku, bude možno dle předpokládaného harmonogramu celou stavbu zprovoznit během druhé poloviny roku 2009. Do konce letošního roku lze v případě kladného rozhodnutí vlády očekávat zahájení archeologického průzkumu na trase dálnice. Investiční náklady na zatím nerozestavěný úsek včetně křižovatky Kukleny jsou pak odhadovány na 1,1 miliardu korun.

30. 08. 07

Dálniční známky pro rok 2008 podraží, roční pro osobní automobil bude stát 1000 korun.

07. 08. 07

Byl doplněn historický situační plán dálnice Praha – Brno – Žilina (dnes D1) v úseku Praha – Jihlava a pražského dálničního okruhu (dnes R1) z čtyřicátých let minulého století ve formě interaktivní mapy.

06. 08. 07

Pro lepší přehlednost byla sekce foto a video rozdělena na více částí – vizualizace na foto a video, dále videa tématicky na z provozu a ve výstavbě. Letecké dokumentace probíhající výstavby, tzv. šikmá videa, jsou nyní sdruženy do celků podle jednotlivých staveb.

Byla doplněna nová šikmá videa (léto 2007) a starší (2006) z celé trasy dálnice D47.

V sekci foto přibylo 14 nových fotografií stavby "0306-I Mezno – Chotoviny" na dálnici D3.

02. 08. 07

Dnes došlo ke slavnostnímu otevření obchvatu Bělotína. Jedná se o 2,1 km rychlostní silnice R48 a mimoúrovňové napojení na silnice I/47 a I/48 v délce přes jeden kilometr. Stavba byla ze 60% hrazena z fondů EU. R48 bude již příští rok začínat napojením na dálnici D1 (D47) u Bělotína, konec R48 je na hranicích s Polskem u Českého Těšína.

27. 07. 07

V sekci foto a video naleznete nové video "Dálnice v ČR 2005 – 2006" mapující výstavbu dálniční sítě v posledních dvou letech.

26. 07. 07

Při výstavbě jižní části Pražského okruhu (R1) stále trvá několik problémů a proto začal být termín otevření v závěru roku 2009 nereálný. Konečně to bylo i oficiálně přiznáno a sice po úterním setkání Ministerstva dopravy, ŘSD a Magistrátu Prahy. Oznámen byl nový termín, jaro 2010. Na západní stavbě 514 trvá spor o pozemek, za nejž požaduje majitel přehnané sumy, východní stavba 512 u Jesenice byla v přípravě vždy až poslední a tak výkup pozemků teprve začíná. Dokud není dokončena příprava, jsou sliby pouze politické termíny, které se mohou i nadále měnit.

24. 07. 07

V sekci foto a video přibyly fotogalerie nových úseků ve výstavbě:

a v sekci aktuálně od návštěvníků:

17. 07. 07

K aktualizaci informací o dálnici D3 dnes přibyla i interaktivní mapa úseku přes Středočeský kraj.

18. 06. 07

Stránka o dálnici D3 byla zásadně aktualizována. Hlavní změnou prošly texty o prvních 60 kilometrech dálnice, které po změnách územních plánů Středočeského kraje v prosinci 2006 již mají svou jedinou trasu. Tento úsek zároveň ukazují nové obrázky.

16. 06. 07

V sekci video přibyla 4 nová letecká videa dokumentující aktuální stav výstavby.

Jedná se o stavbu dálnice D1 v úseku Vrchoslavice – Kroměříž-východ,
dálnice D47 v úsecích Lipník n. B. – Bělotín a Bílovec – Ostrava, Rudná
a rychlostní silnice R48 v úseku D47 – Bělotín-obchvat (včetně).

13. 06. 07

V sekci vizualizace přibyla dvě nová videa. Vizualizace tunelového komplexu Blanka na Městském okruhu v Praze (MO) a D11 – stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice.

Nová videa si můžete přehrát přímo z internetu (flash), nebo si je stáhnout (formát AVI).

11. 06. 07

V sekci foto a video přibyly u dálnice D1 nové fotografie z výstavby úseků do Kroměříže. První úsek Vrchoslavice – Kroměříž-západ, který je plně ve výstavbě od jara 2007 monitoruje tato nová fotogalerie a u druhého úseku Kroměříž-západ – Kroměříž-východ byla doplněna již dříve existující fotogalerie.

25. 05. 07

V sekci foto a video přibyly nové vizualizace Městského okruhu v Praze a zároveň došlo aktualizaci stránky MO. Jedná se o obrázky z tunelové pasáže od Strahovského tunelu, přes Letnou až po Tróju. Výstavba má začít ještě v roce 2007, celý úsek má být v provozu v roce 2011 a náklady mají dosáhnout 30 miliard korun.

Dále došlo u fotogalerie dálnice D1 k doplnění záběrů úseku východně od Vyškova (otevřeno 2005) a u rychlostní silnice R55 o letecké záběry úseku u Otrokovic (otevřeno 2006).

21. 05. 07

V sekci foto a video přibyly nové záběry z výstavby rychlostní silnice R6 v úseku mezi Prahou a Pavlovem. U rychlostní silnice R1 byla rozšířena fotogalerie východní části okruhu.

14. 05. 07

V sekci foto a video přibyly fotogalerie dvou úseků v rámci jižní části Pražského okruhu neboli rychlostní silnice R1. Jedná se hlavně o dva dlouhé tunely a velké mostní stavby v okolí Vltavy, které se začaly stavět na konci minulého roku.

26. 03. 07

Sekce úseky ve stavbě byla aktualizována. Sekce obsahuje všechny úseky dálnic a rychlostních silnic, které se staví nebo začnou stavět v tomto či příštím roce. Aktuální míra rozestavěnosti je zhruba 175 kilometrů, přičemž všechny tyto právě realizované stavby přijdou stát na cca 84 miliard korun.

27. 02. 07

Ministerstvo dopravy oznámilo záměr zvýšit nejvyšší povolenou rychlost na dálnicích na 160 kmh. Nyní bude záležet na odoborné a politické debatě, zda-li bude tento krok uzákoněn.

08. 02. 07

Do sekce ostatní informace byla zařazena nová stránka věnující se problematice zimní údržby dálnic. Na této obsáhlé stránce naleznete základní informace, ale i vybavení středisek správy a údržby či výši nákladů.

05. 02. 07

Vzhledem k právě zahajované stavbě dálnice mezi Vrchoslavicemi a Kojetínem byla aktualizována stránka dálnice D1. Jedná se o 6,6 km dlouhý úsek, který navazuje na současný konec dálnice, a po jehož dokončení spojí D1 Prahu s Kroměříží. Dojít by k tomu mělo v roce 2008 či 2009 v závislosti na rychlosti výstavby. Krátký úsek D1 u Kroměříže již je částečně provozován po nové polovině a společně s úsekem od Kojetína má být v provozu v listopadu 2008. Letos by měla začít i výstavba dalšího úseku směrem na Ostravu východně od Kroměříže.

20. 01. 07

Stránka dálnice D47 byla aktualizována.

V sekci mapy došlo dodatečně po zprovoznění nových úseků dálnic D8 a D11 k aktualizaci schématických dálničních map (již s novým značením výjezdů) a automap.

18. 01. 07

V sekci foto a video na stránce video přibyla tři letecká videa dokumentující výstavbu dálnice D1. Jedná se o úsek Kojetín – Kroměříž-západ a úseky v rámci projektu dálnice D47 Lipník nad Bečvou – Bělotín a Bílovec – Ostrava-Rudná.

13. 01. 07

Stále více a více se rozšiřující sekce foto a video dnes doznala významných změn. Nové členění by mělo být pro návštěvníky přehlednější a na první pohled vypovídající.

11. 01. 07

Po prvních dvou týdnech provozu mýtného na českých dálnicích se ukázalo, že zatím probíhá denně pravidelně 700 000 mýtných transakcí a vybere se 17 milonů korun.

31. 12. 06

Autoři těchto stránek přejí všem návštěvníkům vše nejlepší do nového roku 2007. Rok 2006 byl z hlediska problematiky dálnic skutečně výjimečný. Otevřelo se 69 nových kilometrů, což bylo vůbec nejvíce za jeden rok v historii. Začalo se s výstavbou některých klíčových staveb. Navíc se na celé síti objevily mýtné brány. Málokdo věřil, že se všechny tyto záležitosti skutečně podaří. Samozřejmě to znamenalo mnoho problémů a ne vše proběhlo zcela podle očekávání. Uživatelé dálniční sítě mohou být podle našeho názoru spokojeni, důležitý je přece výsledek. Měla by si to uvědomit i média, která dobré věci přehlíží a špatné vyzdvihují. Státní složky by naopak měly lépe zapojit logický rozum a pochopit lépe nás, uživatele sítě. V celé oblasti by mělo být méně politiky a více odbornosti. Přejme si ale, aby všechny novinky z roku 2006 v novém roce dobře sloužily a aby nový rok přinesl do světa českých dálnic opět mnoho pozitivního.

28. 12. 06

Zkušebně spouštíme stránku fotogalerie "aktuálně od návštěvníků". Jedná se o záběry, které nám poslali návštěvníci těchto stránek.

27. 12. 06

Vzhledem k blížícímu se spuštění elektronikcého mýta u nás přibyla v sekci dálniční poplatky stránka mýto. Česko je po Německu a Rakousku teprve třetí zemí v Evropě, kde se na celé dálniční síti bude pomocí moderních technologií mýto vybírat. Rychlé zavedení během několika měsíců a silné ekonomické a politické tlaky si vybraly svoji daň v podobě negativního vnímání v médiích a tím i mezi veřejností. Nejprve se jednalo o výběr technologie, později o tendr na dodavatele (společnost Kapsch) a v závěru roku o mnoho problémů před spuštěním testovacího provozu. Systém bude spuštěn od 1. ledna 2007 a jelikož se plánuje, že po zaběhnutí má pro stát generovat zisk ve výši cca osmi miliard korun ročně, což by bylo pro českou dálniční síť více než přínosné, přejme mu nyní bezproblémový provoz.

21. 12. 06

Dnes navečer bude do provozu uveden na české poměry opravdu ojedinělý horský úsek dálnice. Jedná se o 23,4 km dálnice D8 z Ústí nad Labem až po navazující německou dálnici A17. Převýšení úseku je 482 m a stavba obsahuje tunel Panenská (s délkou 2 115 m je to vůbec nejdelší český dálniční tunel), tunel Libouchec (520 m), most přes tratě ČD v Trmicích (1 085 m), most Knínice (1 071 m) a celou řadu dalších mostů. Cena stavby proto dosáhla 19 miliard korun, EU se podílela 1,5 miliardou korun. Německá dálnice A17, která zatím končila u Pirny, byla dnes napojením na českou D8 zcela dokončena. K definitivnímu propojení Prahy a Drážďan chybí již pouze úsek D8 přes České Středohoří. Ten by se mohl stavět mezi lety 2007 a 2009. Stránka o dálnici D8 byla aktualizována, k dispozici budou brzy i mapy. V sekci foto a video byla fotogalerie dálnice D8 v provozu doplněna o záběry nového úseku z dnešního dne (v letním období bude tento úsek přefocen).

19. 12. 06

Dnes dochází ke slavnostnímu zahájení provozu na novém úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Hradcem Králové. Jedná se o celistvý úsek v délce 42 km, což je po úseku D1 Mirošovice – Loket v roce 1977 a úseku D5 Plzeň – Německo v roce 1997 třetí nejdelší celistvý nově otevřený dálniční úsek v naší historii. Cena stavby dosáhla 15 miliard korun a obsahuje několik zelených mostů, Středisko správy a údržby dálnic Pravy, čtyři výjezdy a jednu zatím nedokončenou dálniční křižovatku u obce Sedlice u Hradce Králové. Jedná se o křižovatku R35-D11 (v budoucnu směr Pardubice a Olomouc), kde bude dálnice dočasně končit (viz mapa). Postup uvádění dálnice do provozu pro veřejnost dnes a zítra je zde. Stránka o dálnici D11 byla aktualizována, k dispozici budou brzy i mapy. V sekci foto a video byla fotogalerie dálnice D11 v provozu doplněna o záběry nových úseků z dnešního dne (v letním období bude tento úsek přefocen).

15. 12. 06

Ředitelství silnic a dálnic vydalo novou publikaci "Stavby, kterým doba nepřála" (PDF, 6,4 MB), která se věnuje historické výstavbě dálnic na našem území v první polovině minulého století.

13. 12. 06

Vzhledem k blížícímu se otevření nového horského a hraničního úseku dálnice D8 dne 21. prosince 2006 vydává Ředitelství silnic a dálnic novou publikaci (k dispozici zde PDF 2,8 MB) o tomto dálničním tahu. Dálnice D8 nyní získává nový evropský význam a stále více budeme pociťovat absenci posledního úseku přes České Středohoří, který by se měl začít alespoň částečně stavět v příštím roce.

Nové informace jsou i ohledně otevírání nových 42 km dálnice D11. Zde je podrobný popis, který ukazuje, že pro veřejnost bude dálnice plně sloužit až v podvečer dne 20. prosince 2006.

11. 12. 06

K dnešnímu dni jsme pro vás spustili v sekci foto a video veškeré fotogalerie na našem webu v nové formě, která umožňuje mezi jednotlivými fotografiemi jednoduše překlikávat např. pomocí šipek na klávesnici, podrobné ovládání najde v nápovědě u každé galerie.

29. 11. 06

Fotogalerie výstavby dálnice D11 mezi Poděbrady a Hradcem Králové byla aktualizována. Byly přidány nové letecké i pozemní fotografie, mapujících závěrečné fáze výstavby. Jde o poslední aktualizaci před uvedením stavby do provozu za necelý měsíc. Uvedenou fotogalerii naleznete v sekci foto a video.

Došlo k aktualizaci stránek rychlostních silnic R48, R55 a R56 a sekci foto a video k aktualizaci fotogalerie rychlostní silnice R35 v provozu v úseku Mohelnice – Lipník n. B.

28. 11. 06

V rámci rychlostní silnice R6 dnes došlo ke zprovoznění průtahu v Karlových Varech. Jedná se o poloviční profil v délce 5,5 km. Úsek bude jako čtyřpruh dokončen v roce 2008.

16. 11. 06

Již došlo ke stanovení termínů, kdy dojde k otevření nových dálnic v prosinci 2006. Nový úsek dálnice D11 Poděbrady – Hradec Králové bude uveden do provozu 19.12.06 a krušnohorský úsek dálnice D8 bude zprovozněn 21.12.06. Ve vánočním týdnu se tak můžeme těšit na nových 66 kilometrů na české dálniční síti. Společně s říjnovým otevřením posledního úseku dálnice D5 se tak v roce 2006 zprovozní 69 kilometrů nových dálnic, což je rekordní číslo v celé historii Česka i Československa.

14. 11. 06

Zprovoznění dálnice D11 od Chýště po provizorní sjezd (viz mapa) u Hradce Králové (km 68 – 84) v prosinci 2006 již nic nebrání. Stanovisko krajských hygieniků z Pardubic na průjezd vozidel z dálnice přes obec Libišany se po včerejší veřejné informaci o jejich záporném pohledu změnilo dnes na kladný. Dálnice i sjezd využívající trasy budoucí rychlostní silnice R35 tak může být uveden do provozu.

12. 11. 06

V sekci odkazy přibyl link na stránky památníku obětem dálnice D1, umístěného na odpočívce Pávov u Jihlavy.

06. 11. 06

V sekci foto a video, ve fotogalerii výstavby tunelu Panenská, přibyly dvě nové fotografie tohoto našeho nejdelšího dálničního tunelu, součásti stavby "0807 Trmice – hranice s Německem" na dálnici D8.

03. 11. 06

V sekci foto a video přibylo video ze stavby dálnice D8, stavby "0807 Trmice – hranice s Německem". Jedná se o záběry stavby, která bude uvedena do provozu již za 7 týdnů.

02. 11. 06

V sekci dálniční poplatky přibyla stránka dálniční známky 2007. Změnou oproti letošnímu roku je návrat k jednoměsíčním a týdenním kupónům bez změny cen a zpoplatnění nových dálničních úseků dálnic D8, D11 a D5. Vzhledem k zaběhlé tradici nezpoplatněných úseků u velkých měst je zpoplatnění celého úseku kolem Plzně poměrně nesystémové. Největší změnou je přechod na elektronické mýtné u vozidel nad 12 tun. Z tohoto důvodu jsou dálniční známky na rok 2006 platné pouze do konce roku, což je výjimka v rámci posledních let. Stránku o elektronickém mýtu připravíme v závislosti na jeho skutečné realizaci.

01. 11. 06

Fotogalerie výstavby dálnice D8, stavby "0807 Trmice – hranice s Německem" byla aktualizována. Bylo přidáno celkem 15 fotografií, mapujících závěrečné fáze výstavby. Jde o poslední aktualizaci před uvedením stavby do provozu. Uvedenou fotogalerii naleznete v sekci foto a video.

31. 10. 06

Došlo k dokončení dalšího úseku rychlostní silnice R48, a to mezi Dobrou a Tošanovicemi v délce 6,9 km. Trasa mezi Frýdkem-Místkem a Polskem tak postupně spěje k cíli, který by měl být příští rok dosažen kompletním propojením touto rychlostní silnicí. Nový úsek stál 1,3 miliardy korun. Jeho fotografie naleznete v sekci foto a video ve fotogalerii výstavby této části.

30. 10. 06

Na stránce každé dálnice přibyl graf, který graficky zachycuje data její výstavby a zprovozňování v jednotlivých letech. Odkazy na grafy naleznete vždy v základní tabulce na stránce příslušné dálnice. Do budoucna počítáme s podobným zmapováním historie výstavby i u některých rychlostních silnic.

30. 10. 06

Debata, která následovala po vstupu Česka do Evropské unie, kdy vzrostla intenzita kamionové dopravy skokově asi o 25 %, nyní přechází k realizaci definitivních opatření. V příštím roce by měla být rozšířena vybraná odpočívadla na dálnicích D1, D5 a D11. Dále má na dálnici D1 vzniknout první tzv. truck centrum, společnost ÖMV se totiž zavázala vybudovat toto zařízení na Stránecké Zhoři do konce roku 2009.

27. 10. 06

Severovýchodní obchvat Otrokovic na rychlostní silnici R55 byl dnes slavnostně zprovozněn. Jedná se o 3 km dlouhý úsek v kategorii R24,5/120. Třináct nových fotografií tohoto úseku naleznete v sekci foto a video.

18. 10. 06

Dnes byla aktualizována fotogalerie výstavby dálnice D47, stavby "4707 Bílovec – Ostrava, Rudná" v sekci foto a video. Kromě jiných byly přidány také zajímavé fotografie tunelu Klimkovice, mapující některé důležité fáze jeho výstavby.

06. 10. 06

Dnešní den se dá považovat za datum, kdy došlo k dokončení dálničního tahu D5. Došlo k tomu díky zprovoznění 3,5 km dlouhého úseku střední části plzeňského obchvatu, který obsahuje i první český dálniční tunel. Dálnice D5 tak v délce 151 km spojí Prahu, Plzeň a německé hranice u Rozvadova. Německá strana dnes zároveň uvádí do provozu poslední část dálnice A6, která scházela k definitivnímu propojení české a německé dálniční sítě. Veškeré související záležitosti ohledně dokončení dálnice D5 byly na stránkách aktualizovány.

04. 10. 06

V sekci foto a video byla aktualizována fotogalerie stavby "4708 Ostrava, Rudná – Hrušov" na dálnici D47.

26. 09. 06

Do fotogalerie stavby rychlostní silnice R48, úseku u Bělotína, byly přidány dvě srpnové fotografie.

25. 09. 06

V sekci foto a video byla vytvořena fotogalerie stavby "4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín" na dálnici D47.

21. 09. 06

Vzhledem k blížícímu se dokončení dálnice D5 dne 6. října 2006 zve Ředitelství silnic a dálnic na "den otevřených dveří" posledního úseku plzeňského obchvatu dne 30. září 2006 mezi 10. a 16. hodinou. Hlavním lákadlem bude tunel Valík (viz foto) a řada doprovodných akcí. Dále byla vydána publikace o nově dokončeném dálničním tahu (Praha – Plzeň – Německo: 151 km).

08. 09. 06

V sekci foto a video byla aktualizována fotogalerie výstavby dálnice D8, stavby "0807 Trmice – hranice s Německem" (ukázka). Přidány byly zejména velice atraktivní letecké snímky.

V sekci foto a video došlo k aktualizaci fotogalerie výstavby rychlostní silnice R55, stavby "5504 Otrokovice – SV obchvat". Jedná se o poslední aktualizaci před uvedením stavby do provozu 27. října.

V sekci foto a video přibylo sumarizační video Ředitelství silnic a dálnic o délce 22 minut s tématem "70 let dálnic v Česku".

28. 08. 06

Stránky rychlostních silnic R46 a R56 byly rozšířeny o informace o provozovaných úsecích.

25. 08. 06

V sekci foto a video došlo k poslední aktualizaci fotogalerie střední části obchvatu Plzně. Poslední chybějící úsek dálnice D5 bude otevřen již 6. října, a tak čtyři nové fotografie zachycují stav krátce před uvedením do provozu (ukázka).

Ve stejné sekci přibyly i dvě nové noční fotografie dálnice D1 z výjezdu 216.

Stránka rychlostní silnice R4 byla rozšířena o informace o provozovaných úsecích.

13. 08. 06

V sekci foto a video přibylo 16 nových fotografií stavby "0306-I Mezno – Chotoviny" na dálnici D3.

04. 08. 06

Tento týden došlo k zahájení výstavby úseku rychlostní silnice R6 Tisová – Kamenný Dvůr. Jedná se o 7,5 km v kategorii R24,5, které východně navazují na provozovaný úsek u Chebu. Stavba je charakteristická velkými mostními objekty (v celkovém počtu 8), o celkové délce cca 2 000 m. Tento úsek je k vidění ve vizualizaci, která byla již dříve umístěna v sekci foto a video. Zprovoznění nové části R6 je plánováno na podzim 2009, cena stavby je 2,4 miliardy korun.

02. 08. 06

V sekci foto a video přibyla fotogalerie výstavby západního průtahu Karlovými Vary na rychlostní silnici R6.

14. 07. 06

V sekci foto a video přibyla fotogalerie noční dálnice D8.

13. 07. 06

Díky známým problémům s pozemky na dálnici D11 těsně u Hradce Králové byly hledány různé varianty provizorního sjezdu z dálnice na místní komunikace. Poslední varianta sjezdu u Praskačky a trase do krajského města přes Plačice po silnici II/333 se nakonec nejspíš realizovat nebude. Mohou za to komplikace při vyjednávání s krajským úřadem v Hradci Králové. Nejpravděpodobnější varianta znázorněná na této mapě počítá s využitím pozemků pod budoucí rychlostní silnicí R35 (v budoucnosti směr Olomouc) u obce Libišany rovněž na silnici II/333. Tato varianta již byla projednána s krajským úřadem v Pardubicích. Realizace provizoria začne v září, zprovoznění dálnice D11 je plánováno na prosinec 2006. Dálnice D11 by tak končila v km 84 (namísto km 90). Spor o pozemky stále není vyřešen. Tato trasa nebude průjezdná kamionům, těm bude dálnice sloužit pouze po Chýšť (km 68).

07. 07. 06

Od prosince 2006 bude na trase Praha – Drážďany díky otevření nových úseků D8 a německé A17 chybět již pouze dálniční úsek přes České Středohoří. Těchto 16 km do Ústí n. L. mělo být zprovozněno dříve než část do Německa, ale vzhledem ke známému blokování ekologickými sdruženími zde bude minimálně tři roky mezera. Dnes byly představeny studie vedení dopravy v této oblasti. Budou stanoveny dvě trasy, kdy směrem do Německa bude pro nákladní vozidla značen směr po silnici I/8 a dále díky nové křižovatce po rychlostní silnici R63 na D8 (délka 32 km, doba jízdy 27 minut) a ve směru na Prahu přes Ústí n. L. na silnici I/30, vedoucí kolem Labe, do Lovosic na D8 (délka 26 km, doba jízdy 25 minut). Vzhledem k záteži hlavně na I/30 a možným nehodám především na I/8 bude celý tento prostor sledován kamerami a senzory. Na nově zbudovaných proměných značkách (známých z D1) bude možné dopravu na obou trasách regulovat. Jelikož se dá předpokládat, že po dokončení dálnice Drážďany – Ústí n. L. dojde k celkovému zvýšení intenzit dopravy na D8, bude situace na těchto provizorních tazích komplikovaná.
Přinášíme mapu oblasti s vyznačením situace.

26. 06. 06

Elektronické mýtné, které má být na dálniční síti pro vozidla těžší 12 t funkční od ledna 2007, bude uvedeno pod značkou PREMID.

V sekci foto a video přibylo 15 nových fotografií výstavby dálnice D8, stavby "0807 Trmice – hranice s Německem" (ukázka) a čtyři nové fotografie budování tunelu Panenská na téže dálnici.

10. 06. 06

V sekci foto a video přibylo 24 nových fotografií výstavby dálnice D11, úseku Poděbrady – Hradec Králové (ukázka). Za pozornost stojí velké rozdíly v rozpracovanosti stavby – někde je již dokončený povrch, zábradlí na mostech a instalovaná svodidla, někde je pouze připraveno dálniční těleso.

06. 06. 06

V sekci foto a video přibyly 4 nové letošní fotografie z výstavby posledního úseku dálnice D5 u Plzně (ukázka).

V sekci aktuální sjízdnost přibyly u on-line záběrů z kamer na dálnici D1 k lokalitám 52, 105, 144 a 160 km nově i kamery na 19, 21, 23, 188 a 190 km a to vždy v obou směrech. Problémem stránky je častá nedostupnost, jelikož se stále jedná o zkušební provoz. V jednom momentě může být na stránce poze 10 návštěvníků. Do budoucna se počítá s lepší kvalitou, využitím pro televizní živé dopravní zpravodajství atp.

25. 05. 06

Dnes došlo k dlouho očekávanému slavnostnímu zahájení výstavby jižní části R1, konkrétně úseku "514 Lahovice – Slivenec". Jedná se o prvních 6 km z celkem 24 km dlouhého úseku Pražského okruhu, který po třech letech výstavby výrazně pomůže dopravě v jižní části Prahy. Cena stavby bude takřka 9 mld. Kč, součástí bude 1,7 km dlouhý tunel, 2 mimoúrovňové křižovatky a nejdelší dálniční estakáda v Česku o délce 2,1 km přes údolí Berounky. K předání staveniště dojde již v polovině května. Navazující stavba "513 Vestec – Lahovice" by se měla začít stavět v druhé polovině roku a poslední stavba "512 D1 – Jesenice – Vestec" v příštím roce. Mezi dálnicemi D1 a D5 by R1 měla být zprovozněna na podzim 2009.

12. 05. 06

Dnes došlo k zahájení výstavby další části dálnice D1, úseku "0134.2 Kojetín – Kroměříž-západ". Jedná se o 4,5 km v ceně jedné miliardy korun. Úsek bude zprovozněn stejně jako navazující 3 km dlouhý dálniční obchvat Kroměříže v roce 2008. Zhruba 6 km mezi současným koncem D1 a Kojetínem se plánují uvést do provozu o rok později.

23. 01. 06

Smlouva na stavbu R1 "514 Lahovice – Slivenec" již byla podepsána. Jedná se o prvních 6 km z celkem 24 km dlouhého úseku jižní části Pražského okruhu. Výběrové řízení bylo řadu měsíců blokováno odvoláním neúspěšných účastníků. Vítěz předložil nejlevnější nabídku ve výši takřka 9 mld. Kč. Pokud nedojde k odvoláním na již podané stavební povolení, může výstavba začít v dubnu 2006. Navazující stavba "513 Vestec – Lahovice" by se měla začít stavět v druhé polovině roku a poslední stavba "512 D1 – Jesenice – Vestec" v příštím roce. Mezi dálnicemi D1 a D5 by R1 měla být zprovozněna v roce 2009.

19. 01. 06

V sekci foto a video přibyla nová fotogalerie dokumentující výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka a dvě vizualizace pražského Městského okruhu MO. Na samotné stránce Městského okruhu byla přidána tabulka "jednotlivé stavby" s podrobnou historií a popisem jednotlivých staveb.

11. 01. 06

V sekci o stránkách přibyly propagační ikonky těchto stránek.

05. 01. 06

V km 180 na dálnici D1 směrem na Prahu byla dnes namontována první ze zatím čtyř digitálních tabulí. Toto zařízení bude ukazovat aktuální stav počasí a vozovky a v případech zablokování dálnice odkloní dopravu z příslušného výjezdu tak, aby ušetřila řidičům mnohahodinové čekání v koloně. Tabule budou plně funkční od konce února, v dalších fázích jich na D1 bude instalováno více a později se objeví i na D5, D8 a D11.

31. 12. 05

PF 2006

27. 12. 05

V sekci foto a video přibylo video mapující staveniště střední části plzeňského obchvatu v rámci dálnice D5. Tento úsek se má zprovozňovat v říjnu 2006 (záběry byly natočeny v říjnu 2005) a tím dojde k dokončení celé dálnice D5.

20. 12. 05

Dnes v odpoledních hodinách došlo k otevření části dálnice D11 v polovičním profilu mezi Žehuní a Chýští, viz plánek. Jedná se o polovinu dálnice, která je v provizorním stavu otevírána jako obchvat Chlumce n. C., kde je dopravní situace na silnici I/11 dlouhodobě neúnosná, a jako spojnice továrny TPCA u Kolína východním směrem. Plnohodnotná dálnice mezi Poděbrady a Hradcem Králové bude v provozu v závěru příštího roku.

Zároveň s tímto zprovozněním byla doplněna a aktualizována stránka o dálnici D11 a rozrostla se fotogalerie výstavby úseku od Poděbrad k Hradci Králové o dalších 12 snímků, včetně fotografií polovičního profilu.

17. 12. 05

Byla aktualizována fotogalerie výstavby střední části plzeňského obchvatu na dálnici D5. Přibyly fotografie aktuální i historické ze samotného začátku výstavby průzkumné štoly a tunelu Valík, které nejlépe dokumentují změny za poslední dva roky.

15. 12. 05

V sekci foto a video přibyla vizualizace rychlostní silnice R6 na území Karlovarského kraje.

Na stránce dálnice D11 přibyla mapa této dálnice na území Královehradeckého kraje.

12. 12. 05

Dnes došlo k proražení levého tubusu tunelu Klimkovice na dálnici D47. Tento tunel je součástí stavby 4707, která má být zprovozněna v roce 2008 a měří 1 080 m. Zajímavostí je, že ražba zde začala v dubnu, práce zde totiž probíhají 24 hodin denně.

06. 12. 05

V sekci foto a video přibylo následující:

 • 4 nové fotografie dálnice D1 v provozu
 • nová fotogalerie dálnice D1, dokumentující výstavbu úseku Kroměříž-západ – Kroměříž-východ
 • 3 nové fotografie rychlostní silnice R46 v provozu
29. 11. 05

Dnes byla vzhledem k novým emisím dálničních kupónů aktualizována sekce o dálničních poplatcích pro rok 2006. Cena zústává neměnná a roční kupón pro rok 2006 můžete využívat již od 1. 12. 2005.

26. 11. 05

Na stránkách dálnic D1 a D47 a rychlostních silnic R49 a R55 přibyly nové podrobné mapy.

23. 11. 05

Přibyla podrobná mapa (JPEG, 506 kB) plánovaného úseku Sedlice (D11) – Opatovice (I/37) na rychlostní silnici R35.

13. 11. 05

V sekci foto a video přibylo 15 nových fotografií dálnice D8 v provozu.

11. 11. 05

Dnes bylo oficiálně oznámeno, že celých 17 km dálnice D47 bude otevřeno o rok dříve, tedy v roce 2007. Jedná se o průtah Ostravou a úsek do Bohumína (stavby 4708 a 4709.1). Naopak hraniční úsek Bohumín – Polsko (stavba 4709.2), kde stále chybí územní rozhodnutí, nebude možné realizovat do roku 2008. Tento původní termín nadále platí pro úsek Lipník nad Bečvou – Ostrava, Rudná.

08. 11. 05

Dnes je tomu právě 25 let od chvíle, kdy byl dokončen poslední úsek dálnice D1 mezi Prahou a Brnem u Humpolce. K tomuto výročí jsme připravili unikátní kolekci materiálů, z níž jsme Vám již představili publikaci (PDF, 13,3 MB) a fotogalerii historických fotomontáží. K dnešnímu významnému dni přidáváme v sekci foto a video k této kolekci video mapující úsek Praha – Brno a jeho proměny v čase.

03. 11. 05

V sekci foto a video přibylo:

 • několik nových fotografií dálnice D1 v provozu
 • nová fotogalerie rychlostní silnice R6, dokumentující výstavbu úseku Praha – Pavlov
 • nová fotogalerie výstavby rychlostní silnice R48 u Bělotína
 • nová fotogalerie výstavby úseku Dobrá – Tošanovice na rychlostní silnici R48
31. 10. 05

V pátek 28. října 2005 v odpoledních hodinách byl pro motoristy zprovozněn jeden z prvních dílčích objektů dálnice D47. Toto trochu nadsazené tvrzení se týká části mimoúrovňové křižovatky Rudná na stavbě 4708, konkrétně jedné poloviny pro tuto křižovatku specifického "vajíčka". Ta je nyní využívána pro provoz vozidel ve směru křižující silnice I/11 od městské části Poruba do Zábřehu. Výstavba úseku 4708 pokračuje velice rychle a je dost možné, že celý průtah Ostravou bude zprovozněn nejdříve, tedy již v roce 2007.

24. 10. 05

Dnes došlo ke zprovoznění nového navazujícího úseku dálnice D1. Jedná se o 17,5 km mezi Vyškovem a Vrchoslavicemi ve směru na Zlín a výhledově Ostravu. Realizace probíhala od konce roku 2001 (fotogalerie výstavby) a cena dosáhla cca 6 miliard korun. Stavba v kategorii D 26,5/120 zahrnuje tři výjezdy (Vyškov, Ivanovice na Hané a Mořice), středisko správy a údržby dálnice (SSÚD) Ivanovice na Hané, areál Policie ČR, 120 stavebních objektů, 7 protihlukových stěn v celkové délce více než pět km a bylo postaveno celkem 22 mostních objektů o celkové délce cca 1,3 km.

V této souvislosti došlo na těchto stránkách k úpravě dotčených map, textů a fotogalerie dálnice D1 v provozu (8 nových fotografií). Dále byla přidána publikace zhotovitele stavby (PDF, 336 kB).

K této události vydává Ředitelství silnic a dálnic svoji publikaci (PDF, 2,8 MB) o všech stavbách dálnice D1. V publikaci se poprvé hovoří o dálnici D1 jako o tahu Praha – Brno – Ostrava – Polsko, tedy poprvé včetně včleněné dálnice D47.

20. 10. 05

V sekci foto a video přibyla vizualizace dálnice D3 v úseku Tábor – Soběslav – Bošilec (stavby 0307 a 0308). Jedná se o úseky, u kterých by výstavba mohla začít již v příštím roce.

Dále došlo k rozšíření fotogalerií rychlostní silnice R35 u Olomouce a rychlostní silnice R48 u Frýdku-Místku.

29. 09. 05

V sobotu 1. října 2005 se koná den otevřených dveří na rozestavěném tunelu Klimkovice. Jedná se jediný tunel (dlouhý 1 080 m) na dálnici D47. Zájemci jsou Ředitelstvím silnic a dálnic a sdružením zhotovitelů zváni na desátou hodinu do informačního centra D47, které se nachází na radnici v Klimkovicích a odkud bude zajištěna doprava.

24. 09. 05

8. listopadu uplyne 25 let od chvíle, kdy byl dokončen poslední úsek dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Právě k tomuto výročí vydáváme publikaci, která obsahuje dobové i dnešní fotografie a informace. Publikace má 39 stran (PDF, 13,3 MB).

22. 09. 05

Dnes byla slavnostně zahájena výstavba koncového bodu rychlostní silnice R4. Jedná se o křižovatku se čtyřproudovou silnicí I/20 od Písku, na kterou bude R4 plynule navazovat. Cena díla o délce 790 m bude zhruba 1,1 mld. Kč. Doba výstavby je plánována na 26 měsíců, takže ke konci roku 2007 se předpokládá uvedení do provozu.

11. 09. 05

Již příští měsíc se dočkáme nového dálničního úseku. 24. října bude zprovozněno 17 km dlouhé pokračování dálnice D1 za Vyškovem. Do fotogalerie této stavby přibyly nové a zároveň poslední fotografie. Některá místa stavby jsou již téměř zcela dokončena (protihlukové stěny, vodorovné značení či dopravní značení), někde chybí dokonce ještě povrch.

Rovněž ve fotogalerii výstavby dálnice D8 v Krušných horách naleznete fotografie z tohoto týdne (příklad).

30. 08. 05

Po stále častějších debatách o rozšíření dálnice D1 mezi Prahou a Brnem na 2× 3 pruhy v celé délce ministr dopravy oficiálně oznámil zahájení činnosti na této akci. Ředitelství silnic a dálnic proto připravuje koncept o procesu přípravy, který by měl tuto záležitost upřesnit zejména v předpokládaných termínech. Kromě hledání trasy bude rozšíření znamenat všechny kroky jako při stavbě nové dálnice, což znamená, že pouze proces přípravy bude trvat několik let a i výše financí nebude několikanásobně nižší. Samotná výstavba by mohla trvat asi 3 roky a financována by mohla být ze soukromých zdrojů. Je jasné, že se bude jednat o dlouhodobou realizaci projektu, nicméně je důležité, že se začne s konkrétními kroky.

29. 08. 05

Na stránce rychlostní silnice R4 přibyla mapa budoucí křižovatky R4 se silnicí I/20 u Písku, kde bude tato rychlostní silnice ukončena. Výstavba této mimoúrovňové křižovatky začne v září 2005 a má trvat přesně dva roky. Cena dosáhne 1,1 miliardy korun.

25. 08. 05

V sekci foto a video přibylo:

 • aktuální fotodokumentace výstavby horského úseku dálnice D8 mezi Ústím nad Labem a navazující německou dálnicí A17. Jedná se o dvě fotogalerie (trasy, dlouhé 23,4 km, a speciálu 2 km dlouhého tunelu Panenská). Kromě mimořádných objektů jsou fotogalerie zajímavé tím, že obsahují mnoho leteckých záběrů
 • 2 nové fotografie dálnice D2 v provozu
 • 4 nové fotografie rychlostní silnice R7 v provozu
 • 2 nové fotografie rychlostní silnice R52 v provozu
19. 08. 05

Dálnice D47 zaznamenává další výrazný posun v přípravě – stavba 4705 "Bělotín – Hladké Životice" získala územní rozhodnutí. Znamená to, že je právně stavba trasově zakotvena v území a že se mohou začít vykupovat pozemky. Plánovaný termín provozu v roce 2008 může být dodržen za předpokladu hladkého průběhu další přípravné i vlastní stavební činnosti se začátkem v polovině roku 2006.
Celá trasa dálnice je tak od Lipníka n. B. až po Bohumín buď ve výstavbě (celkem na 44 km), nebo se jí brzy dočkáme. Jediný úsek, který ještě nemá územní rozhodnutí, je posledních 6 km na hraničním úseku.
Všechny uvedené změny se v blízké době projeví společně s přidáním nových aktuálních fotografií z výstavby D47 na našich stránkách.

18. 08. 05

Na stránkách dálnic D5, D8 a D11 přibyly v tabulce "jednotlivé úseky" u provozovaných částí dálnic texty s podrobnou historií a popisem jednotlivých staveb. Spolu s dřívějším doplněním dálnic D1 a D2 jsou na těchto stránkách popsány všechny jednotlivé úseky celé provozované dálniční sítě.

Na stránce dálnice D5 byla změněna příloha o navazující německé dálnici A6, která obsahuje fotografie, nová data a termíny.

14. 08. 05

Přinášíme fotogalerii unikátních fotomontáží dálnice D1, která ukazuje jak se dálnice změnila mnohdy za více jak 30 let. Jedná se vždy kombinaci dvou fotografií ze stejného místa, ale z jiné doby. Starší záběry pochází ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, současné snímky jsou z roku 2005. Za pozornost stojí rozšířené úseky, chybějící svodidla, nynější ozelenění přilehlých svahů a samozřejmě zcela nesrovnatelná intenzita provozu.

03. 08. 05

Dnes byla doplněna očekávaná fotogalerie výstavby dálnice D11 v úseku od Poděbrad až k Hradci Králové. Na celkem 40 fotografiích máte možnost představit si budoucí dálnici, práce na mnoha místech viditelně pokročily. Letecké fotografie jsme dostali k dispozici od zhotovitelských firem.

01. 08. 05

V sekci foto a video přibyly nové fotografie (např.):

 • 15 nových fotografií dálnice D1 v provozu
 • 9 nových fotografií dálnice D11 v provozu
31. 07. 05

V polovině měsíce došlo k dokončení hrubé stavby dálničního mostu přes Úhlavu. Jedná se o most dlouhý 445 m o 9 polích, který je součástí dálnice D5 okolo Plzně. Posledních 3,5 km chybějících k dokončení celé D5 má být zprovozněno v říjnu 2006.

28. 07. 05

Vláda schválila novelu vyhlášky, která upravuje seznam zpoplatněných úseků dálnic a rychlostních silnic v ČR. Z původních 712,4 km je nyní zpoplatněno 801,8 km. Byly přidány dříve nezahrnuté úseky, např. rychlostní silnice R56 nebo R63, ale došlo také k vypuštění některých částí, např. mezi výjezdy Brno-západ a Kývalka na D1. Vyhláška nabývá účinnosti poměrně nešťastně od 1. 9. 2005, tedy už letos. Aktualizovaný seznam je v sekci dálniční známky.

25. 07. 05

Po vzoru ostatních dálničních tahů (např. D5 – Via Carolina nebo D47 – Via Moravica) dostala i dálnice D8 svůj název – Via Europea. V současnosti jsou v návrhu grafické logo nebo ztvárnění architektonických doplňků na odpočívkách.

20. 07. 05

V sekci foto a video byly aktuálně rozšířeny fotogalerie výstavby rychlostní silnice R55 u Otrokovic a dálnice D3 v provozu u Tábora.

30. 06. 05

V úterý 28. 06. 05 došlo k proražení tunelu Libouchec na stavbě dálnice D8 mezi Ústím n. L. a Německem. Tunel bude dlouhý 535 m, ražené části jsou dlouhé 380 a 480 m, oba tubusy jsou proraženy v kalotě. S ražbou se kvůli soudním sporům s ekologickými organizacemi začalo se zpožděním v únoru, doba ražby byla tedy rekordně krátká. Mimo tunelu Libouchec je součástí stavby 0807 i budoucí nejdelší tunel Panenská (2 km). Tento úsek (23,4 km) bude spolu s navazující německou dálnicí uveden do provozu koncem roku 2006. Část A17 mezi Drážďany a Pirnou má být zprovozněna 22. 07. 05.

Dnes se na stavbě tunelu v Klimkovicích na dálnici D47 slavnostně světí soška sv. Barbory u brněnského portálu. Samotná ražba již probíhá od dubna, plánovaná prorážka tubusu B se plánuje v prosinci.

28. 06. 05

Díky právě dokončeným studiím o zprovozňování dálnice D11 lze již téměř s jistotou potvrdit informace o otevření části dálnice v polovičním profilu koncem tohoto roku a další skutečnosti o situaci v roce 2006.
Jeden pás dálnice bude již v prosinci 2005 zprovozněn mezi výjezdy Dobšice a Chýšť (16 km, viz plánek). Tím vznikne obchvat Chlumce n. C., neboli nejkritičtějšího místa na stávající silnici I/11 (dopravní značení povede tranzit Praha – Hradec Králové na obchvat Chlumec n. C. – Levín – Chýšť – Nové Město a opačně) a díky silnici II/328 napojení Kolína a okolí včetně průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.
Nových celistvých 44 km plnohodnotné dálnice D11 od současného konce u Poděbrad před Hradec Králové v ceně cca 15 mld. Kč bude zprovozněno v závěru roku 2006. V závislosti na aktuální situaci mohou být některé stavby připojeny k polovičnímu profilu s předstihem. Jediný úsek, který nebude v roce 2006 otevřen, jsou poslední 4 km těsně před Hradcem Králové, jejichž realizovatelnost je vzhledem ke stále vypořádaným majetkoprávním vztahům do tohoto termínu již vyloučena. Proto bude nutné vybudovat provizorní sjezd z nové D11 na stávající komunikace. Jedním z možných dočasných řešení bude objízdná trasa od obce Praskačka na silnici II/333 přes obec Plačice. Ideálním řešením by byla rychlostní silnice R35 v úseku Sedlice (D11) – Opatovice n. L. (I/37). Tento úsek ani poslední 4 km D11 však ještě bohužel nejsou ve výstavbě.

20. 06. 05

Dnes byl zprovozněn druhý pás dálnice D3 v délce jednoho km u Tábora. Jedná se o 500 m mostu a 500 m trasy u Čekanic. Tyto stavby (0306-II C a D) měly být podle plánů hotovy již v listopadu, tedy pouhý měsíc po zprovoznění celého nového úseku dálnice na Táborsku. Tento úsek, který spojuje novou D3 severně od Tábora a starší obchvat města, byl od roku 1991 v polovičním profilu.

17. 06. 05

Včera došlo ke schválení souborného stanoviska územního plánu Pardubického kraje se severní variantou vedení rychlostní silnice R35. Téměř tak končí ostře sledované porovnávání jižní a severní varianty. Zastupitelstvem kraje doporučená varianta je dlouhá 55,4 km, vede okolo Ústí n. O. a je asi o 3 – 4 mld. Kč levnější než 53,7 km dlouhá jižní varianta okolo Litomyšle, která v sobě zahrnovala 3,7 km dlouhý tunel. Jižní varianta by se dala realizovat po částech, severní varianta, také nazývaná horská, musí být postavena najednou.

15. 06. 05

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo své stanovisko k projednávaným trasám rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice – Rakousko vzhledem k vlivu na životní prostředí. V praxi to znamená, že dojde k realizaci varianty "1x" (viz plán), která povede v trase dnešní silnice I/52. Nových 19 km R52 by se mělo budovat v období let 2008 – 2011, aby došlo k propojení stávajícího konce a rakouské dálnice A5.

06. 06. 05

V sekci foto a video přibylo následující:

 • video "Dálnice v Česku 2003 – 2004"
 • nové fotografie dálnice D1 v provozu
 • nové fotografie rychlostní silnice R10 v provozu
31. 05. 05

V sekci foto a video přibyla nová fotogalerie z výstavby dálnice D3, stavba 0306-I Mezno – Chotoviny. Stavba je dlouhá 6,8 km a zprovoznění se plánuje v létě 2007.

Stavbu 0306-I však nelze zprovoznit samostatně, protože končí v lese na rozhraní krajů Středočeského a Jihočeského, proto se zároveň připravuje stavba 0305-II Nová Hospoda – Mezno, jejímž prostřednictvím se napojí tento úsek dálnice na stávající silnici I/3 u osady Nová Hospoda. Vzhledem k pomalejšímu pořízování územních plánů ve středních Čechách je ale příprava této části teprve ve fázi územního řízení, které v současné době probíhá. Pokud bude příprava i následná výstavba pokračovat bez komplikací, tak budou obě stavby zprovozněny v létě 2007.

Ke stránce o rychlostní komunikaci R6 jsme přidali přílohu (PDF, 540 kB), zachycující budoucí řešení areálu letiště Ruzyně a R6 v úseku Praha – Pavlov, zejména kolizi s připravovanou vzletovou a přistávací dráhou.

22. 05. 05

V sekci foto a video byla o nové fotografie rozšířena fotogalerie výstavby dálnice D1 v úseku Vyškov – Vrchoslavice. Těchto 17,6 km má být zprovozněno již v říjnu tohoto roku a nové fotografie monitorují především dokončený cementobetonový povrch dálnice, který byl pokládán od podzimu 2004.

Ve stejné sekci došlo ke zmenšení datového objemu nejobsáhlejších videí. Jedná se vizualizace D3/R3 přes celý Jihočeský kraj a stavby 0805 "Lovosice – Řehlovice" na dálnici D8.

12. 05. 05

Doporučujeme novou publikaci Silnice a dálnice v České republice 2005 (PDF, 3,3 MB), kterou každé dva roky vydává Ředitelství silnic a dálnic. Naleznete v ní podrobné údaje o české silniční a dálniční síti, vývoji dopravy, nehodovosti, financování a údržbě. Publikaci zařazujeme do sekce ostatní informace a k dispozici je i v cizojazyčných verzích.

10. 05. 05

Dálnice D47 – posun v přípravě:

Stavba 4706 "Hladké Životice – Bílovec" získala územní rozhodnutí. Znamená to, že je právně stavba trasově zakotvena v území a že se může začít řešit majetkoprávní příprava, tedy časově náročné výkupy pozemků. Plánovaný termín provozu v roce 2008 by měl být dodržen za předpokladu hladkého průběhu další přípravné i vlastní stavební činnosti se začátkem v prvním pololetí roku 2006.
Dálnice D47 je rozdělena celkem do sedmi staveb, přičemž tři z nich jsou ve výstavbě (4707, 4708 a 4709.1) Bílovec – Ostrava – Bohumín, první stavba 4704 Lipník n. B. – Bělotín se podle plánu má začít stavět na podzim tohoto roku. Na úseky Bělotín – Hladké Životice a Bohumín – Polsko (stavby 4705 a 4709.2) územní rozhodnutí vydáno dosud nebylo, předpokládá se stále v nejbližší době, pokud by neměl být ohrožen termín dokončení.
Všechny uvedené změny se v blízké době projeví společně s přidáním nových aktuálních fotografií stavby této severomoravské dálnice na našich stránkách.

24. 04. 05

V sekci foto a video došlo k doplnění nových fotografií výstavby dálnice D11 za Poděbrady (stavba 1104-I) a letecké záběry dálnice D5 u Plzně.

Na stránky dálnice D1 a rychlostních silnic R49 a R55 přibyl situační plánek dálniční křižovatky u Hulína (D1-R49-R55).

14. 04. 05

Na úseku rychlostní silnice R6 Praha – Pavlov je již patrná výstavba. Dlouho očekávané zahájení stavby se ze září 2004 muselo posunout na březen 2005 a to kvůli odvolání na výběrové řízení na zhotovitele. Úsek bude 10,4 km dlouhý a propojí stávající konec R6 u Pavlova s Pražským okruhem (R1) na křižovatce Praha-Řepy a odvede tak silnou dopravu z dnešní silnice I/6, která vede skrz obce Hostivice, Jeneč a Pavlov. Trasa počítá s jedním výjezdem u Jenče, jedenácti mosty v celkové délce 800 m, zakrytou částí pod přistávací dráhou letiště Praha-Ruzyně a dalšími objekty. Cena stavby je 2,9 mld. Kč a doba výstavby pět let. Dřívější zprovoznění stavby než v roce 2010 bude možné pouze za velmi příznivé finanční situace.

05. 04. 05

Včera byla slavnostně zahájena výstavba 7,85 km dlouhého úseku rychlostní silnice R48. Tato část je poslední mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem, na které se zatím oficiálně nezačalo stavět. Je v kategorii R22,5/100 a podobně jako u navazujících úseků zde bude použito cementobetonového vozovkového krytu. Stavba obsahuje také 730 m dlouhý most o 13 polích přes údolí řeky Stonávky. Zhruba 75 % všech nákladů je hrazeno z prostředků Evropské unie.
Při této příležitosti byla zaktualizována hlavní stránka o této severomoravské rychlostní silnici, zejména předběžná data zprovozňování a stav přípravy jednotlivých úseků.

25. 03. 05

Dnes došlo ke slavnostnímu zahájení dalšího úseku dálnice D47 a slavnostnímu zahájení výstavy o výstavbě celé dálnice D47. "Stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná" v kategorii D28/120 je dlouhá 11,7 km, fotogalerii této stavby jsme aktualizovali. Trasa obsahuje dva výjezdy, 17 mostů a dálniční tunel v Klimkovicích (1,1 km). O informačním centru dálnice D47 v Klimkovicích se více dočtete (zde).
Z celé D47 (80,2 km) jsou ve výstavbě úseky 4707, 4708 a 47091, u staveb 4705, 4706 a 47092 stále chybí územní rozhodnutí, stavba 4704 začne v druhé polovině tohoto roku. Zprovoznění dálnice D47 (v té době označené již jako D1) je plánováno na konec roku 2008.

14. 03. 05

V sekci foto a video přibyla vizualizace dálnice D3 v úseku "Mezno – Rakousko" neboli cca 110 km od hranic Středočeského a Jihočeského kraje až na hraniční přechod Dolní Dvořiště.

12. 03. 05

Podle normy "Projektování silnic a dálnic", jejíž novela platí od loňského podzimu, byla opravena stránka věnovaná kategoriím.

V sekci mapy byla doplněna automapa rychlostní silnice R7 od Slaného až na hranici s Německem. Čtyřpruhová rychlostní silnice povede ve stopě současné silnice I/7 až k Chomutovu, odkud bude v nové trase (dnes rozestavěna) pokračovat již jako dvoupruhová silnice na hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána.

Do sekce mapy přibyly také automapy úseků rychlostní silnice R35 nebo I/35, a to konkrétně od hranic s Německem po Turnov a vedení krátké spojky mezi mimoúrovňovou křižovatkou Sedlice na dálnici D11 a silnicí I/37 u Opatovic n. L.

11. 03. 05

Na stránce dálnice D2 došlo k doplnění tabulky "jednotlivé stavby" o podrobný popis detailních dat, délek či termínů výstavby.

Na stránce dálnice D3 přibyla příloha o navazující rakouské rychlostní silnici S10.

09. 03. 05

Zastupitelé Ústeckého kraje dnes zamítli návrh ekologické organizace na změnu územního plánu dálnice D8 přes České středohoří (část stavby 0805 Lovosice-Řehlovice). Tím končí spekulace o dlouhém tunelu, který by stavbu o minimálně 2 miliardy korun prodražil a o minimálně 4 roky vzhledem k novému schvalovacímu procesu pozdržel. ŘSD tak dále pokračuje na přípravě stabilizované varianty a ještě tento rok začne žádat o stavební povolení. Plánovaný termín dokončení tohoto úseku je rok 2008, ale ten může být poznamenán další činností ekologických sdružení. Tato stavba obsahuje největší počet ekologických opatření vůbec, které dosáhnou hodnoty jedné miliardy korun a bude poslední chybějící úsek dálnice mezi Prahou a Drážďany (D8+A17).

01. 03. 05

V sekci foto a video došlo vzhledem k překlenutí údolí řeky Úhlavy k aktualizaci a doplnění fotogalerie výstavby střední části plzeňského obchvatu. Dokončení hrubé stavby pravé poloviny mostu na dálnici D5 proběhlo v polovině ledna.

21. 02. 05

Dnes došlo ke slavnostnímu zahájení výstavby další části dálnice D1 (viz foto). Jedná se o 3 km trasy kolem Kroměříže (stavba 0134.3). Předpokládaný termín dokončení stavby je plánován na rok 2008. Cena stavby bude něco málo přes jednu miliardu korun, přičemž 76 % financuje Evropská unie. Tento úsek bude součástí pokračování souvislého dálničního tahu od Vyškova přes Hulín a Lipník n. B. do Ostravy a Polska. Již v říjnu 2005 bude otevřena první část Vyškov – Vrchoslavice (stavba 0133 a později připojená 0134.1) v celkové délce 17,6 km, jejíž fotogalerie nově přibyla v sekci foto a video.

19. 02. 05

Včera proběhlo jednání Zastupitelstva Středočeského kraje, důležité z hlediska vedení dálnice D3 územím Dolního Posázaví, Benešovska a Voticka (stavby 0301-0305). Mělo se schvalovat tzv. souborné stanovisko ke konceptu územního plánu Benešovska. V praxi to znamená, že by se po letech konečně určila varianta vedení dálnice D3. Ve hře jsou, jak je uvedeno na samostatné stránce dálnice D3, kromě dlouho prosazované a nejvíce rozpracované tzv. "Stabilizované" varianty také především varianta "Zenkl-Vyhnálek" v subvariantě Drachkovské (viz mapa), prosazovaná Ministerstvem životního prostředí. Výsledkem je, že Zastupitelstvo opět nenašlo dostatek politické odvahy a vrátilo celý koncept k novému dohadovacímu řízení s orgány státní správy. Je tedy otázkou, jak dlouho ještě nebude v této věci rozhodnuto. Tento stav je však v časové rovině nejnevhodnější.

17. 02. 05

Došlo k aktualizaci údajů intenzit dopravy na jednotlivých stránkách dálnic v provozu.

14. 02. 05

Na stránce dálnice D1 došlo k doplnění tabulky "jednotlivé stavby" o podrobný popis provozovaných úseků (km 0 – 230). K informacím o výstavbě naší nejstarší dálnice tak přibyly detailní data, délky či termíny.

09. 02. 05

Na samostatných stránkách všech dálnic přibyl v základní tabulce údaj o nadmořské výšce dálnice.

08. 02. 05

U Hradce Králové by se měla v říjnu 2005 rozjet výstavba úseku rychlostní silnice R35 od dálnice D11 u Sedlic k silnici I/37 u Opatovic n. L. Jedná se o 3,9 km v kategorii R24,5/120 a v ceně cca 2,6 mld. korun, v níž jsou zahrnuty vyvolané úpravy silnice I/37 a dalších přilehlých komunikací. Tento úsek lépe napojí především krajské město Pardubice na dálnici na Prahu. Úsek bude bohužel uveden do provozu až po dálnici D11 (konec roku 2006).

05. 02. 05

Sekce foto a video se rozrostla o videovizualizaci mimoúrovňové křižovatky Hladké Životice na dálnici D47.

Došlo k úpravě nesrovnalosti v části automapy dálnice D3 v oblasti Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí.

04. 02. 05

Stránky rychlostních silnic R4, R6 a R52 byly vzhledem k těmto informacím aktualizovány:

Na rychlostní silnici R4 letos začne výstavba křižovatky u Nové Hospody. Cílem je zajistit kvalitní křížení budoucí R4 se silnicí I/20, která je od loňského roku směrem na Písek čtyřproudá. Navazující úsek rychlostní silnice R4 směrem k Praze by mohl začít být stavěn v roce 2007. Pokračování R4 na opačném konci, tedy od Příbrami ke křižovatce se silnicí II/118 je plánováno se startem výstavby na závěr roku 2005.

Úsek rychlostní silnice R6 Praha – Pavlov byl blokován odvoláním jednoho z účastníků výběrového řízení, nyní bylo toto odvolání zamítnuto a pokud nedojde k dalšímu odvolávání k českým i evropským soudům, nic nebrání startu výstavby na jaře tohoto roku (původní termín byl 09/2004). Doba výstavby tohoto 10,4 km dlouhého úseku je plánována v závislosti na financích (cca 3,3 mld. korun) až na dobu pěti let.

Ve středu proběhlo jednání o dostavbě rychlostní silnice R52 včetně propojení s rakouskou dálnicí A5, která se v roce 2006 začne stavět u Vídně. V současné době probíhá výběr trasy a posuzování vlivu na životní prostředí (ve hře je rozšíření současné I/52 nebo nová trasa západně od Nových Mlýnů). Snahou nyní bude začít stavět v roce 2007 nebo 2008, což je dříve než uvažovaný původní termín 2010 nebo 2011.

30. 01. 05

Stránka, věnující se detailně dálnici D47, byla aktualizována. Do sekce foto a video byly přidány tři nové galerie, skádající se především z vizualizací jednotlivých objektů a lokalit dálnice, například mimoúrovňová křižovatka Vrbice a její související stavby. Celková struktura stránky o D47 se změnila, byla aktualizována textová část, je využito přímých odkazů na stránky viamoravica.cz, které obsahují mnoho zajímavých materiálů. V blízké době přibude ještě video prostoru obce Hladké Životice (km 123 – 124), která dlouho výstavbě dálnice D47 vzdorovala.

21. 01. 05

V sekci foto a video přibyla první vizualizace dálnice D47. Jedná se o stavbu 4709.1 "Hrušov – Bohumín", konkrétně situace při výjezdu Vrbice.

Tento úsek dálnice je již ve výstavbě. Problém s územním rozhodnutím je na D47 aktuální na stavbách 4705, 4706 a 47092. V prosinci 2004 se ekologické sdružení odvolalo do územního rozhodnutí Městského úřadu Bílovec ve věci umístění stavby 4706. Nadále tak platí, že pokud se věc v odvolacím řízení nepodaří vyřešit do letošního března, reálně hrozí oddálení termínu zprovoznění, který je zatím plánován na rok 2008 v celé délce D47. Ekologové se odvolali údajně proti nedostatkům v dokumentaci stavby, úředníci (na všech úrovních) ale oponují tím, že se již vůbec nejedná o přírodu a že tyto kroky přispějí pouze ke zdržení a prodražení přípravy dálnice.

Dále doporučujeme nové stránky, které se věnují čistě pouze dálnici D47 www.viamoravica.cz. Stránky spravuje Ředitelství silnic a dálnic, které plánuje tento web aktualizovat až do doby zprovoznění dálnice. Na stránkách jsou mimo jiné podrobně zpracovány všechny stavby D47 (data staveb, aktuální stav, ortofotomapy, podélné řezy, vizualizace a další informace).

03. 01. 05

V sekci mapy byla aktualizována automapa dálnice D11. Je zde zachycen současný stav provozovaného úseku Praha – Poděbrady, nyní budovaného úseku Poděbrady – Hradec Králové a plánované pokračování (až k Jaroměři) dále směrem na Polsko.

V sekci odkazy přibyl link na nové stránky o rychle se rozvíjející se polské dálniční síti.

PF 2005

Děkujeme za přízeň v uplynulém roce a přejeme Vám vše nejlepší v roce 2005.

K začátku tohoto roku dochází k úpravě vzhledu a radikální modernizaci zdrojového kódu těchto stránek. Změna se týká i lepší komunikace s Vámi díky nové sekci fórum, která nahrazuje "návštěvní knihu".

28. 12. 04

V sekci foto a video přibyly nové vizualizace úseku Pražského okruhu (R1). Jedná se o stavby 511 "D1 – Běchovice" a 512 a 513 "D1 – Vestec – Lahovice".

21. 12. 04

Včera proběhlo v Ústí nad Labem další kolo jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic, Ústeckého kraje a ekologickými aktivisty ohledně odvolání a žalob na přípravu a výstavbu dálnice D8. Došlo ke společnému prohlášení, že u stavby "0807 Trmice – Německo" (23,4 km) dojde tento týden ke stažení veškerých kroků proti výstavbě a tudíž nic přímo neohrožuje zprovoznění tohoto úseku (společně s německou dálnicí A17) ke konci roku 2006.

Požadavky ekologického sdružení se tedy nadále zaměří pouze na stavbu "0805 Lovosice – Řehlovice" (16,4 km), kde namísto soustavy tunel – most – tunel požadují stavbu tunelu "Kubačka", který by byl přes 3 km dlouhý. To by znamenalo začít s přípravou celého úseku znova (odhad doby je 4,5 roku) a prodražení celého úseku o více jak 2 miliardy korun. V opačném případě bude sdružení stavbu co možná nejvíce brzdit.

Shrnutí včerejšího důležitého jednání a celé debaty o dokončení 42 km dálnice D8, o které pravidelně informujeme, tedy je, že stavba 0807 bude dokončena v termínu, ale stavba 0805 bude v každém případě zdržena.

20. 12. 04

V sekci foto a video přibyla nová vizualizace úseku Pražského okruhu (R1). Jedná se o stavby 518 a 519 "Ruzyně – Suchdol – Březiněves". Tento 16 km dlouhý úsek, který je klíčový pro zlepšení dopravní situace na severu Prahy, se má stavět v letech 2006 až 2009.

18. 12. 04

V sekci foto a video přibyla nová fotogalerie rychlostní silnice R4. Jedná se o poslední chybějící fotogalerii komunikace v provozu a tak byl dokončen jeden z dlouhodobých úkolů těchto stránek. Samozřejmě i nadále budou vzhledem k novým stavbám fotogalerie přibývat. Rovněž stávající fotografie budou doplňovány či obměňovány.

13. 12. 04

Dnes byla slavnostně zahájena stavba posledního dílčího úseku stavby 0807 Trmice – státní hranice (23,4 km) na dálnici D8 za účasti české, německé i evropské politické reprezentace. Jedná se o hraniční most (0807/II, délka 410 m, výška 56 m), který propojí českou D8 a německou A17. Zprovoznění celého úseku 0807 je plánováno na konec roku 2006 a vše nasvědčuje tomu, že se plán podaří dodržet.

Do sekce foto a video přibyla v této souvislosti (jak bylo avizováno) další fotogalerie celého rozestavěného krušnohorského úseku od Trmic až ke státní hranici.

12. 12. 04

V sekci foto a video přibyla nová fotogalerie stavby 4707 dálnice D47. Součástí tohoto úseku (11,7 km) bude i tunel Klimkovice (1 080 m).

05. 12. 04

Sekci rychlostní silnice jsme doplnili i o samostatnou stránku R63 (6,4 km), která spojuje dálnici D8 a Teplice. Zbývající úseky, které jsou v reálu jako komunikace R značeny jsme se rozhodli vynechat, protože se jedná pouze o krátké městské přivadeče k dálnicím a nejsou administrativně zařazené mezi komunikace R. Jejich značení jako R je v současnosti diskutováno a možná časem zanikne.

03. 12. 04

V sekci foto a video přibyla fotogalerie rychlostní silnice R10 Praha – Turnov.

Informace o stavbách 0133-7 z Vyškova do Lipníku nad Bečvou dálnice D1 byly aktualizovány. Fotogalerie "dálnice D1 v provozu" byla doplněna novou fotografií dvoupatrového mostu přes Želivku (v km 76,5).

V sekci mapy byla mapa prostoru Prahy nahrazena aktuálnější verzí. Mapa zobrazuje oba pražské okruhy neboli rychlostní silnice R1 a MO v širších souvislostech.

30. 11. 04

Vzhledem ke včerejší slavnostní prorážce tunelu Panenská (viz foto) jsme zaktualizovali přílohu a doplnili fotogalerii mapující tento tunel. Se svou délkou 2 km se Panenská stane nejdelším dálničním tunelem z celé plánované sítě dálnic u nás. Úsek dálnice D8 0807 Trmice – Německo, jehož součástí jsou tunely Panenská a Libouchec překonává na 23,4 kilometrech převýšení 482 m. Stavba 0807 by měla být zprovozněna koncem roku 2006.

Ražba Panenské začala v září 2003 a 31. 10. 04 došlo k proražení levé tunelové trouby v kalotě (včera oslavováno). Za jeden měsíc bylo v průměru vyraženo 236 m. U tubusu ve směru Praha – Drážďany se toto proražení předpokládá v lednu 2005.

21. 11. 04

Sekce mapy se rozrostla o automapy výhledového pokračování rychlostní silnice R4 a o automapu celé rychlostní silnice R49. Zároveň byla opravena chyba ve zákresu vedení dálnice D3, na kterou jsme byli upozorněni.

20. 11. 04

Do sekce mapy byla doplněna automapa rychlostní silnice R55.

16. 11. 04

Dálnice D47: Na úseku 4704 Lipník n. B. – Bělotín se ještě letos v prosinci (podle současného harmonogramu) začne s výstavbou, bylo již vybráno sdružení zhotovitelů stavby. Trasa je dlouhá přes 15 km a obsahuje 3 MÚK a stejný počet významnějších mostních objektů. Součástí tohoto úseku bude MÚK Bělotín (křižovatka s budoucí R48), na kterou naváže obchvat Bělotína, jenž je v realizaci. Celkově je tento úsek zvláštní tím, že zde bude dálnice ve třípruhovém uspořádání, a to vzhledem k souběhu významných dopravních tepen D1 a R35 na straně jedné a D47 a R48 na straně druhé (viz mapa) a tím pádem vyšších intenzit provozu. Po zprovoznění úseku, které je plánováno na srpen 2008, se odlehčí především Hranicím na Moravě.

V sekci foto a video byly doplněny fotogalerie dálnice D47, obě z Ostravy (stavba MÚK Rudná a stavba průtahu Ostravou).

Současně také došlo k doplnění fotogalerie mapující stavby 516 a 517 na Pražském okruhu R1 o dva letecké záběry, zachycující vedení obou staveb v krajině a současný stav MÚK Řepy (v budoucnu zde bude zaústěn počátek rychlostní silnice R6, která nabírá zpoždění díky problémům s veřejnou obchodní soutěží (odvolání neúspěšného kandidáta).

08. 11. 04

Sekce dálniční známky byla upravena aktuálními údaji pro rok 2005. Hlavní změnou oproti letošnímu roku je prodloužení délky platnosti některých kupónů, tudíž i jejich ceny. O jednodenním kupónu pro vozidla těžší jak 12 t se stále jedná, plánovaná změna na třídenní kupón totiž odporuje pravidlům EU. Jelikož letos nově otevřené úseky nejsou zpoplatněny, zůstává síť zpoplatněných komunikací stejná. Navíc zde již můžete spatřit vzhled dálničních kupónů na příští rok.

V sekci foto a video přibyly dvě nové fotogalerie rychlostní silnice R55. Jedná se o provozovaný úsek u Olomouce a úsek u Otrokovic, který je ve výstavbě.

05. 11. 04

V sekci foto a video je nová fotogalerie dálnice D1. Naši nejdelší dálnici mapuje 53 fotografií, tudíž se jedná o nejrozsáhlejší fotogalerii těchto stránek.

V sekci mapy přibyly nové mapy prostoru Prahy a Brna.

02. 11. 04

Dálnice D8:

Došlo k proražení jednoho z tubusů tunelu Panenská. Za 14 měsíců ražby tak byla vyražena kalota v délce 2 km (nejdelší český dálniční tunel), severní a jižní portály jsou propojeny, výstavba tunelu pokračuje.

Výstavba úseku 0807 "Trmice – Německo" (23,4 km) intenzivně probíhá již na všech dílčích stavbách kromě hraničního mostu, stavba 0807 dnes byla slavnostně zahájena (viz foto).

Minulý týden proběhlo v Ústí n. L. jednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a ekologickými organizacemi, které se soustředí na poslední nedokončené úseky D8, tedy stavby 0805 "Lovosice – Řehlovice" přes CHKO České středohoří a 0807 "Trmice – Německo". Ekologovéslíbili stáhnutí všech odvolání a žalob na stavbu 0807 (i na tunel Libouchec – viz informace ze dne 14. 10. 04) výměnou za garanci ústupků při výstavbě úseku 0805.

26. 10. 04

Dnes je slavnostně uveden do provozu nový úsek rychlostní silnice R48 v trase Frýdek-Místek – Dobrá v délce 5,62 km. Cena této stavby dosáhla 1,27 mld. Kč (z toho 50 %,tedy 20,3 mil. Euro pokryl fond ISPA Evropské unie). Nový úsek v parametru R22,5/100 výrazně odlehčí stávající silnici I/48, která v tomto prostoru prochází obcí Dobrá, jenž se dlouho potýkala s enormním dopravním zatížením.

Vzhledem k dnešní události došlo v sekci foto a video ke vzniku nové fotogalerie tohoto úseku, které byly foceny nedlouho před dnešním uvedením do provozu našimi čtenáři.

17. 10. 04

V sekci mapy došlo k doplnění automapy dálnice D3 v celé délce od Prahy až k státní hranici s Rakouskem. Jelikož je ale trasa na území Středočeského kraje dosud nejasná (není schválen územní plán), je vyobrazeno vedení tzv. "stabilizované" varianty, ke které je k dispozici nejvíce podkladů. Tato varianta byla v minulosti připravovaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dokud se neobjevilo i další možné trasování této "jihočeské" dálnice.

15. 10. 04

V těchto dnech se předávají staveniště dalších dílčích úseků mezi Poděbrady a Hradcem Králové (48,3 km) dálnice D11, konkrétně stavby 1104-A a 1105-IIA (zde zatím pro archeologický průzkum). Jedná se o stavby na začátku a konci celého úseku.

14. 10. 04

Na základě rozhodnutí soudu ohledně sporu mezi ekologickou organizací a Ministerstvem dopravy o neuznaném odvolání ekologů proti stavbě tunelu Libouchec (zhruba 500 m)zřejmě dojde v nebližší době k zastavení stavebních prací na této stavbě úseku 0807 (Trmice – Německo) dálnice D8. Pokud by nedošlo k vyřešení sporu v době 2 – 3 měsíců, nebude termín konec roku 2006 zprovoznění této stavby dodržen. Připomeňme, že 23,4 km dlouhá stavba je se svými náklady kolem 19 miliard Kč jednou z nejdražších dálničních úseků vůbec (běžný km dálnice stojí 300 – 400 mil. Kč). Přispívá k tomu fakt, že zde dálnice překonává Krušné hory převýšením 482 m a její součástí je mimo tunelu Libouchec a budoucího nejdelšího českého dálničního tunelu Panenská (stránka obsahuje aktuální počet vyražených metrů) i mnoho dlouhých mostů.

07. 10. 04

Dnes v odpoledních hodinách došlo za účasti zástupců vlády, investora, SFDI a zhotovitelů k otevření prvního úseku dálnice D3. Jedná se o 4,3 km dlouhou část stavby 0306-II Chotoviny – Čekanice severně od Tábora. 1 km dlouhá část mezi dnes otevřeným úsekem a již provozovaným čtyřpruhovým obchvatem Tábora (z roku 1991) bude v plném profilu zprovozněna v listopadu 2004. Součástí této stavby je most Čekanice (474 m), kde právě probíhají dokončovací práce.

V sekci foto a video proto vznikla nová fotogalerie, která mapuje již 8,6 km dálnice D3 v provozu (resp. budoucí D3).

03. 10. 04

Vzhledem k blížícímu se čtvrtečnímu otevření prvního úseku dálnice D3 Chotoviny – Čekanice (dlouhé 4,3 km, resp. 3,3 km) u Tábora byla v sekci foto a video zrekonstruována fotogalerie výstavby této části dálnice.

28. 09. 04

Do sekce foto a video byla přidána fotogalerie výstavby mimoúrovňové křižovatky Rudná, která je součástí trasy dálnice D47, konkrétně dílčí stavby 4708. Kříží se zde téměř v jednom místě dálnice D47, silnice I/11 (Rudná) a železniční koridor.

19. 09. 04

V sekci foto a video přibyla zatím nejrozsáhlejší fotogalerie. Ta mapuje trasu dálnice D5 (150 km) kromě střední části plzeňského obchvatu (3,5 km), která je ve výstavbě a proto jí je věnována samostatná fotogalerie. Rovněž došlo k její aktualizaci.

17. 09. 04

Tento týden byla slavnostně zahájena výstavba obchvatu Karlových Varů, který bude součástí rychlostní silnice R6. Stavba bude dlouhá 5,5 km, z toho 2 km jsou navrženy v kategorii MS20/60 a 3,5 km v kategorii R24,5/100. Ukončení výstavby je plánováno na září 2008, cena stavby dosáhne zhruba 4 mld. Kč.

12. 09. 04

Dnes byla doplněna a rozšířena stránka o rychlostní silnici R52. Přidány byly kromě textu také dvě grafické přílohy, do sekce mapy přibyla automapa současného stavu a průběhu této rychlostní silnice. Je z ní patrno, že placený úsek začíná až v Rajhradě, tedy cca 10 km za současnou křižovatkou s dálnicí D1. Západně od stávající silnice I/52 je vidět předpokládané pokračování rychlostní silnice směrem k obci Troubsko, kde vznikne dálniční křižovatka D1–R52–R43. Rychlostní komunikace R43 zde plynule naváže na R52. Tranzit směr sever – jih by po těchto dvou silnicích tímto zcela minul Brno.

Pro část jižně od Pohořelic, kde dnes rychlostní silnice R52 končí, se posuzují varianty vedení, jako nejrealističtější a nejpodporovanější se jeví varianta, která téměř kopíruje současnou silnici I/52.

10. 09. 04

07. 10. 2004 dojde ke slavnostnímu zprovoznění prvního úseku dálnice D3 (Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko). Jedná se o část úseku 0306-II Chotoviny – Tábor, kde nalezneme již provozovaný čtyřpruhový úsek z roku 1991, který je přes 3 km dlouhý. Tato komunikace čeká na rekonstrukci a změnu parametrů na plnohodnotnou dálnici D3. V začátku stavby 0306-II je část 0306-IIA (Chotoviny – Stoklasná Lhota, dlouhá 3,28 km) a 0306-IIB (Stoklasná Lhota – Čekanice, dlouhá 1,02 km). Slavnostní otevření se týká právě této trasy, (Chotoviny – Čekanice, dlouhé 4,3 km).

Na další dva úseky 0306-IIC (Čekanický most délky 474 m) a 0306-IID (od mostu Čekanice po hotový obchvat Tábora délky 540 m) bude provoz na obousměrné pásy převeden v listopadu 2004.

04. 09. 04

V souvislosti se srpnovým zprovozněním tunelu Mrázovka na Městském okruhu MO v Praze jsme připravili speciální přílohu, která soustavu těchto nově otevřených tunelů podrobněji popisuje. Můžete rovněž navštívit dvě dříve přidané fotogalerie tunelu, resp. celého MO (v provozu nebo ve výstavbě).

Přibyla také speciální příloha o architektonicky zajímavém mostu přes Vltavu, který je součástí připravovaného úseku 519 Pražského okruhu R1 (severní část okruhu).

V sekci odkazy přibyl odkaz na stránky o výstavbě MÚK Hlinky na Velkém městském okruhu v Brně.

31. 08. 04

Plzeňský obchvat na dálnici D5 opět doznal změn. Dnes v 10:00 byl zprovozněn také druhý dosud uzavřený jízdní pás ve směru na Prahu (viz foto), který je součástí stavby "0510/IA Ejpovice – Černice" s délkou 8,5 km. Od uvedení do provozu v prosinci 2003 se až dosud používal pouze jeden jízdní pás pro oba směry. Během následujících čtyř dnů bude ještě probíhat částečné omezení ve směru na Rozvadov, důvodem je odstraňování provizorního dopravního značení. Od září 2004 bude tímto dálnici D5 scházet pouze 3,5 km dlouhý střední úsek obchvatu, který obsahuje např. stavbu tunelu Valík a most přes řeku Úhlavu. Probíhá zde čilý stavební ruch a plánované zprovoznění na konci roku 2006 bude dodrženo.

29. 08. 04

Tyto stránky dnes slaví 2 roky své existence. Děkujeme za Vaší přízeň!

28. 08. 04

Přinášíme fotografie tunelu Mrázovka v provozu. Tuto fotogalerii a starší fotogalerii zachycující výstavbu nově otevřeného tunelu na MO naleznete v sekci foto a video.

26. 08. 04

Dnes došlo k otevření tunelu Mrázovka (cca 1,2 km), který je součástí západního segmentu Městského okruhu v Praze MO. Společně se Strahovským tunelem, otevřeným v roce 1997, a se Zlíchovským úsekem, který byl uveden do provozu na podzim 2002, tvoří souvislý tah, spojující severní a jižní část hlavního města. Na tuto část přímo navazuje Barrandovský most a Jižní spojka. Tento celistvý úsek tvoří přibližně polovinu celého okruhu.

Tunel měl být otevřen již před třemi lety, ovšem průtahy při jednáních a také nutnost vyšší úrovně protipožárního a bezpečnostního zabezpečení (po velkých požárech dálničních tunelů v Rakousku) jeho otevření zpozdily a také prodražily. Rovněž samotná výstavba byla výjimečně náročná. Stavba, stejně jako celý Městský okruh nepatří mezi státem zajišťované komunikační tahy, zaplatil jej Odbor městského investora (OMI) Magistrátu hl. m. Prahy a celková částka se vyšplhala až na 7,15 mld. Kč (včetně všech položek).

Charakteristickým a v našich poměrech ojedinělým prvkem je tunelový rozplet, který umožňuje napojení ulice Radlické na okruh.

24. 08. 04

K dnešnímu dni byla kompletně přepracována stránka o Pražském okruhu (R1). Byly přidány přílohy o jeho severní části, fotografie, informace o jednotlivých úsecích jak v provozu, tak v přípravě nebo například obrázky z vizualizací.

23. 08. 04

Počátkem měsíce byla na stavbě "1104/II Dobšice – Chýšť" na dálnici D11 zahájena výstavba dalších dílčích částí. Jedná se o mosty Olešnice a Rakousy a hlavní trasu v km 62,1 – 68,0. Na přelomu srpna a září by se měl začít stavět i most Žiželice.

Minulý týden došlo k částečnému zprovoznění ve dvou pruzích v levé části dálnice D3 u Tábora. Vůbec první úsek plnohodnotné dálnice D3 v úseku Chotoviny – Tábor bude otevřen v říjnu či listopadu tohoto roku.

21. 08. 04

Do sekce foto a video byla přidána fotogalerie výstavby poslední chybějící části dálnice D5 neboli středního úseku plzeňského obchvatu "0510/IB Černice – Útušice". Tato stavba (3,5 km) obsahuje tunel Valík (380 m) a navazující most přes řeku Úhlavu (420 m) a měla by být zprovozněna ke konci roku 2006. Fotogalerie bude samozřejmě po dobu výstavby aktualizována.

19. 08. 04

Do sekce mapy byla přidána automapa rychlostní silnice R56. Na mapě je zobrazen také úsek silnice I/56, který na R56 jižně navazuje, a je veden jako čtyřpruh, ovšem bez dělícího pásu. Spojuje Frýdek-Místek a Podbeskydí. Můžete zde najít také plánovaný jižní obchvat rychlostní silnice R48 kolem Frýdku-Místku.

18. 08. 04

Stavba "0510/IA Ejpovice – Černice" dálnice D5 neboli 8,5 km dlouhá východní část plzeňského obchvatu bude již 31.08.2004 uvedena do provozu v plném profilu (plnohodnotná čtyřproudá dálnice). Tento úsek byl provizorně zprovozněn 15. 12. 2003 jako dvoupruh. Od září 2004 tedy dálnici D5 bude scházet již pouze 3,5 km dlouhý střední úsek plzeňského obchvatu, na kterém probíhá čilý stavební ruch a jehož plánované zprovoznění je konec roku 2006.

13. 08. 04

Vzhledem k dlouho očekávanému startu další výstavby dálnice D11 přinášíme v sekci foto a video fotogalerie stavebních prací na úseku 1104 "Libice n.C – Dobšice" (zatím stavbu mostů přes tratě ČD) a 1105-1 "Chýšť – Osičky", která je již značně rozestavěna.

Dálnice D11 končí v km 41,8 u Poděbrad. Stavba 1104 (do Chýště k silnici I/36 na Pardubice) by měla být zprovozněna v polovičním profilu (jeden jízdní pás – jako u východní části plzeňského obchvatu) v roce 2005, celý profil obou úseků 1104 a 1105 po Hradec Králové v délce 48,3 km by měl být zprovozněn v roce 2006.

11. 08. 04

V sekci foto a video naleznete tři nové fotogalerie nočních záběrů dálnic D1, D5 a rychlostní silnice R10.

04. 08. 04

Ředitelství silnic a dálnic spolu s Metrostavem připravilo pro širokou veřejnost na 06. 08. 2004 prohlídku nově raženého tunelu ve vrchu Valík u Plzně. 24. 07. 2004 došlo k proražení tzv. střední štoly tunelu a v pátek budou mít návštěvníci možnost projít touto stavbou. Sraz účastníků bude v 15:00 na staveništi u západního portálu tunelu (přístup je možný ze stávajícího obchvatu ze silnice II/180).

Tunel Valík (380 m) je součástí stavby 0510/IB (plánované zprovoznění konec roku 2006) plzeňského obchvatu, tedy posledního úseku z celé délky dálnice D5 (150 km).

V sekci mapy přibyla automapa provozovaného úseku rychlostní silnice R7 Praha-Ruzyně – Slaný-jih.

03. 08. 04

V rámci sekce ostatní informace byla zásadněji zrekonstruována a doplněna stránka kategorie komunikací, která tak nyní detailněji popisuje tuto problematiku.

Na stránce o tunelu Panenská (dálnice D8) jsou k dispozici další údaje (ke konci července 2004) o postupu ražby tunelu.

02. 08. 04

V sekci mapy naleznete novou automapu rychlostní silnice R48. Je zde zachycen také současný stav R48 kolem Českého Těšína, kde byl minulý měsíc otevřen další kus obchvatu. Většinu délky trasy na mapě ale samozřejmě tvoří současná I/48.

30. 07. 04

Téměř přesně za měsíc, tedy konkrétně 26. 08. 2004, dojde k dlouho očekávanému zprovoznění tunelu Mrázovka, který bude součástí městského okruhu MO v Praze. Tunel na severu naváže na Strahovský tunel, který je v provozu od roku 1997 a na jihu pak na předloni otevřenou zlíchovskou část Městského okruhu. Obě tunelové trouby jsou cca 1,2 km dlouhé. Mrázovka bude u nás ojedinělá jak vysokou technickou, protipožární a bezpečnostní úrovní, tak i vybudovaným rozvětvením uvnitř tunelu. Očekává se výrazná úspora času při vnitroměstských cestách ve směru sever-jih a také výrazné zklidnění oblasti Anděla a Smíchova. Investorem stavby je Odbor městského investora (OMI) Magistrátu hlavního města Prahy, který za stavbu v jejím průběhu a po mnohých úpravách zaplatil 5,8 mld.Kč (včetně navazujících okolních investic). Stavba je zachycena v nové fotogalerii.

29. 07. 04

Došlo k celkové rekonstrukci sekce ostatní informace, jež byla již natolik obsáhlá, že musela být rozdělena. Všechny její součásti byly inovovány, navíc na základě častých dotazů došlo ke vzniku stránky rozdíly mezi rychlostní silnicí a dálnicí. Na stránce intenzity dopravy přibyla tabulka s hodnotami intenzity dopravy všech dálničních úseků mezi lety 1994 – 2003.

28. 07. 04

První den tohoto měsíce byla otevřena další část rychlostní silnice R48. Jedná se o 1,7 km dlouhý úsek, který navazuje na starší část vedoucí od polských hranic a tento krátký celek tvoří obchvat Českého Těšína. Výstavba probíhala od 19.09.01 a stála přibližně 413 miliónu korun. Zatím jsou tyto dva úseky značeny jako silnice I. třídy, ale po dostavění dalších úseků R48 dojde k přeřazení mezi rychlostní silnice. Fotografie nového úseku naleznete v nové fotogalerii v sekci foto a video.

16. 07. 04

Do sekce foto a video byla přidána fotogalerie rychlostní silnice R56 Ostrava – Frýdek-Místek.

15. 07. 04

V sekci odkazy přibyly nové linky na zahraniční stránky s dálniční tématikou. Počet odkazů tak stoupl již na 65.

V sekci foto a video naleznete dvě nové fotogalerie. Jedná se o rychlostní silnice R6 v úseku u Chebu a R35 v úseku Liberec – Turnov.

25. 06. 04

Dálnice D11: Na všechny úseky hlavní trasy dálnice dílčí stavby 1104 (Libice n. Cidlinou – Chýšť) podalo Ředitelství silnic a dálnic během dubna a května 2004 žádosti o stavební povolení, na jeden z nich (hlavní trasa v km 62,1 – 68,0 vč. MÚK Chýšť – křižovatka se silnicí I/36) již stavební povolení získalo. Výstavba by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku.

25. 06. 04

Rychlostní komunikace R48: Nedávno se rozeběhly hned dvě stavby budoucí rychlostní silnice R48. Jedná se o cca 3,3 km dlouhý obchvat Bělotína, který trpí nadměrným počtem projíždějících vozidel (podobně jako mediálně známější Chlumec nad Cidlinou na silnici I/11). Obchvat bude stát 1,05 miliard Kč s tím, že 60% je hrazeno z evropského fondu ISPA. Výstavba obchvatu potrvá 3 roky. Druhou stavbou na R48 je úsek Dobrá – Tošanovice, který naváže na rozestavěný obchvat Dobré u Frýdku-Místku. Jeho délka činí 7 km a je také financován z větší části z fondu ISPA (640 mil. Kč.), zbytek zaplatí Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení je plánováno na rok 2007.

17. 06. 04

V sekci foto a video jsou nově další tři fotogalerie. Jedná se o dálnici D2, rychlostní silnici R35 v úseku Olomouc – Lipník n. B. a rychlostní silnici R52.

13. 06. 04

V sekci foto a video naleznete dvě nová videa a dvě nové fotogalerie. Videa "Dálnice v Česku na prahu roku 2000" a "Dálnice v Česku 2001 – 2002" byla vytvořena ŘSD. Nové fotogalerie mapují provoz, ale hlavně výstavbu dálnice D3 u Tábora a rychlostní silnice R6 v provozu v úseku Pavlov – Nové Strašecí.

04. 06. 04

Dálnice D47: Výstavba úseku 4707 mezi Bílovcem a Ostravou by se měla rozběhnout ještě v tomto roce, smlouva o dílo byla podepsána koncem května se Sdružením D 4707 (spojení několika stavebních firem). Celková cena stavby se odhaduje na 5,5 miliardy Kč, dokončení je plánováno na rok 2008. Více informací o celé dálnici D47 najdete na její samostatné stránce.

03. 06. 04

Dálnice D8

 • v sekci foto a video vznikla nová fotogalerie dálnice D8 o 24 fotografiích
 • k informacím o tunelu Panenská přibyly aktuální počty vyražených metrů a tak na stránce vzniklo zajímavé porovnání stavu ke konci března a ke konci května 2004
 • výstava o D8 v Trmicích je nyní přístupná nejen ve středu ale i v neděli (ostatní informace viz příloha)
 • tento týden se rozebíhá (po tunelu Panenská) další dvě dílčí stavby z úseku Trmice – Německo, jedná se o dlouhé mosty Trmice a Knínice (stavby 0807/IB a 0807/IIE)
26. 05. 04

Vláda dnes schválila půjčku od Evropské investiční banky (EIB) na dostavbu dálničního úseku Trmice – Německo, více informací o stavbě 0807 naleznete na stránce o dálnici D8.

17. 05. 04

V sekci foto a video přibyly nové fotografie západní části Pražského okruhu (R1), rychlostní silnice R7 a z výstavby nejdelšího českého dálničního tunelu Panenská na dálnici D8. V nejbližší době připravíme fotogalerie dálnic D1 a D8 v provozu.

01. 05. 04

Vzhledem ke vstupu naší republiky do Evropské unie jsme přistoupili k celkové rekonstrukci a rozšíření anglické a německé verze těchto stránek.

21. 04. 04

Na těchto stránkách nyní nově naleznete i vizualizace dálničních staveb. Tato videa dokáží díky své vysoké vypovídající schopnosti zřejmě nejlépe ukázat dálniční úsek tak, jak vypadá nebo bude vypadat ve skutečnosti. Vizualizace byly vyrobeny pro ŘSD a v těchto dnech se konečně dostávají i do rukou široké veřejnosti.

Video prezentace naleznete v přejmenované sekci foto a video.

Zde se již brzy objeví i další fotogalerie. Nové fotografie byly pořízeny po zimní přestávce.

17. 04. 04

Sekce úseky ve stavbě byla aktualizována. Naleznete zde přehledný seznam všech dálničních úseků, které se staví nebo budou stavět v letech 2004 a 2005.

07. 04. 04

Dálniční tunel Valík je součástí stavby 0510/IB plzeňského obchvatu. Tato 3,5 km dlouhá stavba je poslední nezprovozněný úsek z celé délky dálnice D5. Dnes došlo ke slavnostnímu zahájení ražby tunelu Valík a podrobné informace naleznete v příloze.

V sekci odkazy přibyla další položka – stránky o dopravních stavbách na brněnském Velkém městském okruhu.

22. 03. 04

V Krušných horách probíhá od září 2003 výstavba nejdelšího českého dálničního tunelu. Aktuálním informacím o tunelu Panenská, který je součástí stavby 0807 Trmice – Německo dálnice D8 je věnována tato příloha.

15. 03. 04

Od ledna tohoto roku probíhá stavba průzkumné štoly pro tunel Lochkov (1610m) na trase Pražského okruhu (R1), stavba 514 Lahovice – Slivenec. Dnes proběhlo slavnostní zahájení výstavby. Tomuto ceremoniálnu je věnována tato příloha.

02. 03. 04

Dnes proběhlo slavnostní zahájení výstavy o dokončování dálnice D8. Fotografie ze zahájení naleznete v příloze. Jedná se o dlouhodobou prezentační výstavu na zámku v Trmicích na okraji Ústí n. L. Veřejnosti bude výstava přístupná zatím každou středu od 13:00 do 16:30. Vstup je zdarma.

Výstava je věnována plánovaným stavbám 0805 (Lovosice – Řehlovice) a 0807 (Trmice – Německo) a návštěvníci zde naleznou informační panely o těchto úsecích, své místo zde bude mít i ŘSD, projektanti a zhotovitelé stavby. V dalších místnostech je možné shlédnout projekci vizualizací zmiňovaných staveb s popisem a k dispozici jsou i informační počítače. Navíc zde budou poslední středu v měsíci pořádány tématické přednášky (dálnice a příroda, jednotlivé stavby zvlášť atd.).

24. 02. 04

Stránka o dálnici D8 byla aktualizována. Stalo se tak v souvislosti s blížícím se zahájením další výstavby této dálnice (zhruba v polovině roku) a také s připravovaným otevřením volně přístupného infocentra o této výstavbě. O zahájení provozu stálé výstavy budete v čas informováni.

18. 02. 04

V sekci dálniční známky je nyní možné stáhnout si příručku (35 stran, 7,62MB) J. Kořínka "poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic v České republice 1995 – 2004". Ta detailně mapuje dálniční kupóny v jednotlivých letech. Autor spolupracoval s oddělením Dálničních kupónů a kolkových známek ministerstva financí ČR.

10. 02. 04

Stránky dálnic D5 a D11 byly aktualizovány a ve spolupráci s ŘSD rozšířeny o podrobnou tabulku "jednotlivé stavby". Narozdíl od základní tabulky a textu jsou tyto informace již více odbornější. Postupně takto budou zpodrobněny všechny stránky jednotlivých dálnic ale i vybraných rychlostních silnic.

U D11 navíc přibyla nová mapa vedení této dálnice, která znázorňuje jednotlivé stavby (1101 – 1109).

04. 02. 04

Tyto dálniční informační stránky zaznamenaly od svého vzniku již 50 000 unikátních návštěv. Denní návštěvnost dosahuje v posledních měsících přes 200 přístupů denně a proto jsou ceskedalnice.cz nejnavštěvovanější české stránky ve svém oboru.

20. 01. 04

Dnes byla za účasti mistrů dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu slavnostně zahájena další výstavba dálnice D11. Pokračuje se se stavbou 1104 Libice nad Cidlinou – Chýšť, přičemž vlastní staveniště předalo ŘSD již 11. 12. 2003. Tento úsek je 26 km dlouhý a navazuje na 42. km končící D11 u Poděbrad, kam byla dálnice přivedena již v roce 1990. V první etapě se začíná na stavbě 1104/IB, kdy dochází k přemostění tratí ČD mostními objekty. Předpoklad zprovoznění stavby 1104 se plánuje na rok 2005, dočasně ovšem v polovičním profilu.

Výstavbu dalších úseků D11 až po Hradec Králové (trasa od Poděbrad měří 48,8 km) brzdí i pomalý výkup pozemků, je jich zatím vykoupeno zhruba 80%. Zde leží například pozemek, který vlastní 67 ekologických aktivistů. V současné době probíhá vyvlastňovací řízení a termín zahájení stavby 1105 záleží i na jeho výsledku. Dálnice D11 by měla být až do Hradce Králové dovedena v roce 2006. Od Jaroměře se uvažuje rychlostní silnice až na polské hranice.

K informacím o rychlostní silnici R52 přibyl dokument o stavbě navazující rakouské dálnici A5 Vídeň (Wien) – Česko, který obsahuje mapy, data výstavby a další informace.

V sekci mapy nově naleznete mapu výstavby polské dálniční sítě v letech 2003 – 2013.

03. 01. 04

Automapa plánovaného vedení trasy dálnice D47, konkrétně v prostoru města Ostravy, byla upravena. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic připravuje pro stránky ceskedalnice.cz společnost PLANstudio.

V sekci fotogalerie je nová série fotografií stavby úseku rychlostní silnice R6 Pavlov – Velká Dobrá z let 1999 a 2000. Kvalita těchto fotografií bohužel nedosahuje úrovně jiných fotogalerií na těchto stránkách.

V sekci odkazy přibyly nové stránky GO maut o placení mýta pro kamiony a autobusy na rakouských dálnicích. Stránka je dostupná i v českém jazyce.

01. 01. 04

V roce 2004 budou ve stavbě úseky na všech českých dálnicích, kromě již dostavěné D2. Stavba tedy bude probíhat na D1, D3, D5, D8, D11 a D47. Ve stavbě budou i některé rychlostní silnice.

V roce 2004 se také mění ceny dálničních známek. Bližší informace naleznete v sekci dálniční známky. Platnost ročních kupónů pro rok 2003 končí koncem ledna 2004.

25. 12. 03

Došlo k přerozdělení sekcí s jednotlivými dálnicemi a rychlostními silnicemi. Vznikly tak nové názvy sekcí: dálnice, rychlostní silnice a úseky ve stavbě. V nich byla zároveň změněna mapa české dálniční sítě.

15. 12. 03

Dnes v 17:05 byla slavnostně uvedena do provozu podstatná část z celkem 20,5 km dlouhého obchvatu Plzně, součást dálnice D5.

Podrobné informace o novém obchvatu a o průběhu jeho slavnostního otevření, ale také mapu nového obchvatu naleznete v nové příloze.

Nových 11 fotografií z dnešního dne naleznete v nové fotogalerii.

13. 12. 03

Text sekce historie dálnic byl kompletně nahrazen podrobnějšími informacemi mapující stavbu dálnic na našem území v první polovině 20. století. Rovněž přibyly zajímavé fotografie a mapy.

08. 12. 03

Rychlostní silnice v Čechách aktuálně:

R4 – na rok 2005 se připravuje prodlužování rychlostní silnice R4 hned na dvou úsecích. První je 4,8 km dlouhý úsek Příbram-Skalka (kde dnes R4 končí) k silnici II/118. V současné době se obnovuje příprava stavby žádostí o vydání nového územního rozhodnutí. Dokončení přípravy je reálné nejdříve v roce 2005, zahájení stavby koncem roku 2005 (spíše 2006) a její cena bude přibližně 700 milionů korun.

Druhý úsek je Nová Hospoda – křižovatka s I/20, který se bude též realizovat od roku 2005. Zbylé úseky, tedy mezi silnicemi II/118 a I/20 (Příbram – Nová Hospoda) by se měly začít stavět v letech 2006 až 2008.

R6 – úsek Praha – Pavlov o délce 10,2 km spojí u Pavlova provizorně končící R6 s Pražským okruhem R1 na dálniční křižovatce v Praze Řepích. Tento úsek bude vůbec nejzatíženější v trase rychlostní silnice R6. Stavba ovšem nebude zahájena v roce 2003, neboť jeho realizace není dosud finančně pokryta. Příprava stavby byla v červnu 2003 dokončena, na stavbu jsou vydána platná stavební povolení a byla zpracována i zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Odhad nákladů cca 2,7 mld. korun.

R7 – v současné době je v realizaci v polovičním profilu úsek mezi Hořešovicemi a Panenským Týncem v délce 2,16 km. Stavba bude dokončena v roce 2004 v nákladech přibližně 160 milionu korun.

R10 – na již dokončené rychlostní silnici R10 budou v současnosti a budoucnosti probíhat pouze opravy a rekonstrukce již vybudovaných objektů dle finančních možností správce, včetně budování nových protihlukových opatření. V roce 2003 byla zahájena a bude rovněž dokončena výstavba protihlukových stěn v úsecích Benátky nad Jizerou, Bezděčín, Březina (levá strana ve směru od Prahy).

V roce 2003 byla přípravnými pracemi zahájena rekonstrukce mostu (ev. č. 015) v Brandýse nad Labem. Tato náročná rekonstrukce má být dokončena v polovině roku 2005 v celkovém nákladu přibližně 125 milionu korun. Dopravní omezení (jízda po polovinách) začnou v lednu 2004.

05. 12. 03

K informacím o naší nejdelší dálnici D1 přibyla automapa. Je rozdělena do 31 částí, které detailně mapují nejen provozovaný úsek Praha – Jihlava – Brno – Vyškov, ale i připravovaný úsek Vyškov – Kroměříž – Hulín – Přerov – Lipník n. B.

Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic připravuje pro stránky ceskedalnice.cz společnost PLANstudio.

01. 12. 03

Počínaje dnešním dnem vstupují v platnost roční dálniční známky pro rok 2004. Jejich platnost je 14 měsíců – od 01. 12. 2003 až do 31. 01. 2005. Další informace o dálničních známkách naleznete v sekci dálniční známky.

28. 11. 03

Rychlostní silnice v Čechách aktuálně:

R6 – dne 24. 11. 2003 byl do provozu uveden 5 km dlouhý úsek rychlostní silnice R6 mezi Kamenným Dvorem a již existující částí R6 u Chebu (zatím značeno pouze jako čtyřproudá silnice I. třídy). Předpokládané datum zahájení stavby navazujícího úseku Kamenný Dvůr – Tisová je rok 2005.

R35 – 2,14 km dlouhý úsek Hodkovice n. M. – Rádlo bude příští týden, v závislosti na počasí, nejpozději do 05. 12. 2003, zprovozněn v plném profilu. Tato součást rychlostní silnice R35 byla vůbec poslední chybějící dálniční úsek mezi Prahou a Libercem.

26. 11. 03

Sekce dálniční známky byla aktualizována vzhledem k roku 2004. Zároveň zde přibyl vzhled dálničních kupónů pro rok 2003 a exkluzivně též pro rok 2004. K cenám dálničních kupónů byla nyní připojena tabulka s vývojem cen od roku 1995 po současnost.

21. 11. 03

Dlouho očekávaná fotogalerie dnes rozšiřuje nabídku informací těchto stránek. V této chvíli obsahuje 6 nových galerií se 104-mi fotografiemi, které byly pořízeny v uplynulých dvou měsících. Tuto novou sekci samozřejmě čeká stálé doplňování novými fotografiemi.

20. 11. 03

Dnes byla předána staveniště středního úseku plzeňského obchvatu, tedy prakticky již posledního nedostavěného úseku dálnice D5, jelikož na něj navazující úseky budou slavnostně otevřeny již za několik dní, přesně 15. 12. 2003.

Připomeňme, že 3 km dlouhý chybějící úsek má být otevřen v prosinci 2006 a že bude obsahovat most přes řeku Úhlavu a tunel Valík (380 m). Cena by měla dosahovat téměř tří miliard korun, z čehož bude pouze tunel stát 1,6 miliardy korun.

Vlastní práce ovšem budou zahájeny až 26. 11. 2003 – musí nabýt právní moci stavební povolení.

19. 11. 03

K informacím o rychlostní silnici R35 přibyla podrobná mapa větší části olomouckého obchvatu, která byla zprovozněna 06. 10. 2003.

15. 11. 03

K informacím o dálnici D47 přibyla automapa plánovaného vedení trasy. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic připravuje pro stránky ceskedalnice.cz společnost PLANstudio.

11. 11. 03

Stávající systém popisu trasy a návaznosti dálnice je nyní měněn na nový. Zatím byl použit u všech dálnic v sekci dálnice v provozu. Postupně takto budou upraveny i všechny stránky rychlostních silnic.

08. 11. 03

K informacím o rychlostní silnici R10 přibyla automapa. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic připravuje pro stránky ceskedalnice.cz společnost PLANstudio.

07. 11. 03

V úterý 04. 11. 2003 obdrželo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stavební povolení na tunel Valík (380 m) a most přes řeku Úhlavu. Pokud do devíti dnů nebude toto povolení napadeno, nabude právní moci a 20. 11. 2003 dojde k předání staveniště tunelu. Jedná se o dvě stavby střední části plzeňského obchvatu v rámci dálnice D5, které budou k realizaci potřebovat nejvíce času. Zbylá část "povrchové" dálnice tohoto úseku ještě stavební povolení nezískala kvůli stále probíhajícím dědickým řízením. ŘSD ještě tento měsíc o toto povolení požádá a předpokládá, že by ho mohlo obdržet v prosinci nebo v lednu.

Náklady na tento úsek dosáhnou necelých 3 miliard korun, z čehož bude pouze tunel stát 1,6 a most 0,7 miliardy korun. Zprovoznění tohoto úseku je naplánováno na rok 2006, poté bude dálnice D5 mezi Prahou a Německem (150 km) kompletní.

04. 11. 03

K informacím o dálnici D3 přibyl k přílohám harmonogram příprav jednotlivých úseků od Prahy až po Rakousko. Obsahuje především datum nejdřívějšího možného zahájení stavby, ale i data udělení stavebního povolení či zpracování dokumentace na životní prostředí a různé další poznámky.

30. 10. 03

Došlo k inovaci designu těchto stránek. Nový vzhled je již připraven na spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, která je v těchto dnech projednávána a od které lze očekávat další zvýšení úrovně stránek ceskedalnice.cz.

29. 10. 03

K informacím o rychlostní silnici R46 přibyla automapa. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic připravuje pro stránky ceskedalnice.cz společnost PLANstudio.

22. 10. 03

Další výstavba dálnice D11 v současné době vázne především na problémech týkajících se vyřešení majetkoprávních vztahů a výkupů pozemků. U mostů přes tratě Českých drah v úseku Libice n. C. (u Poděbrad) – Dobšice byla majetkoprávní příprava již před prázdninami stoprocentně dokončena. Nyní se ovšem očekává vydání stavebního povolení, které by mělo nabýt platnosti v prosinci a pak by mohly začít práce, které lze v zimních měsících provádět. Toto ovšem zdržují odvolání ekologických sdružení.

Dalším problémem je podaná žádost na krajském úřadě Středočeského kraje o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, protože do doby jejího vydání nemohou být vydána stavební povolení.

Předpokládaný termín zprovoznění dálnice D11 v úseku Libice n. C. – Chýšť je i nadále rok 2005, pro další úseky až do Hradce Králové rok 2006, ale vše závisí na vyřešení výše uvedených problémů.

21. 10. 03

Sekce plánované dálnice byla změněna. Nyní má každá dálnice či rychlostní silnice svou vlastní stránku. Při této příležitosti přibyly k dálnicím D3 a D47 nové přílohy.

17. 10. 03

Ministerstvo dopravy oznámilo, že již neplánuje zvýšení cen dálničních známek pro nákladní vozidla (nad 12t) do doby zavedení elektronického mýta. Náměstek ministerstva dopravy pan Jiří Kubínek uvedl 07. 10. 2003 na silniční konferenci v Plzni, že plánované nejbližší zavedení elektronického mýtného pro nákladní dopravu na dálnicích, rychlostních silnicích a některých silnicích první třídy je rok 2006 (přesto, že média uvádí většinou rok 2005). Ceny pro rok 2004 a 2005 samozřejmě naleznete v sekci dálniční známky.

14. 10. 03

Vznikla nová sekce mapy. V této sekci naleznete všechny mapy z celých stránek pohromadě, ale i 12 nových map doposud nepublikovaných. Například celkovou mapu české dálniční sítě, dálniční automapu rozestavěného úseku dálnice D3, mapu plánovaného vedení dálnice D11 či mapy vybraných zahraničních dálničních sítí.

13. 10. 03

Na stránce o dálnici D5 přibyla již avízovaná příloha o výstavbě plzeňského obchvatu, který bude otevřen již 15. 12. 2003. V této příloze naleznete plán obchvatu v měřítku 1:50 000 a unikátní fotografie s popisem.

10. 10. 03

K informacím o dálnici D5 přibyla zatím nejrozsáhlejší automapa. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic pro stránky ceskedalnice.cz připravuje společnost PLANstudio.

Mapy rychlostních silnic R35 a R46 byly aktualizovány.

07. 10. 03

Dnes se v Plzni konala Silniční konference 2003, kterou již po jedenácté pořádala ČSS (Česká silniční společnost). Díky zde získaným materiálům a vzniku velmi cenných kontaktů mohou návštěvníci těchto stránek do budoucna očekávat stálý přísun kvalitních informací. Poděkování za pozvání na tuto akci patří ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic – Petr Otásek, Martina Vápeníková).

06. 10. 03

Dnes byl otevřen nový úsek rychlostní silnice R35. Jedná se o většinu z tzv. olomouckého obchvatu, v úseku mezi R46 a stávajícím koncem R35 u Přáslavic od Lipníku n. B. Nový úsek se stavěl od října 1999 (tedy přesně 4 roky), je vystavěn v dálniční kategorii R26,5/120 a měří 14,65 km (povrch: 8 km cemenobetonový, 6,5 km asfaltový). Počet mimoúrovňových křížení v rámci této stavby (3509) je 4, mostů 32 a celková délka protihlukových stěn je 1,4 km. Nyní je tak možné dojet kompletně po dálnici z Prahy až do Lipníku n. B., kde bude v budoucnu končit D1 a začínat D47.

V souvislosti s dnešním otevřením nového úseku v rámci R35 přibyla její automapa. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic pro stránky ceskedalnice.cz připravuje společnost PLANstudio.

06. 10. 03

V sekci ostatní informace došlo k inovaci a výraznému rozšíření informací o dálničním značení. Navíc zde nově naleznete i unikátní ukázky realizace dopravního značení na plzeňském obchvatu v rámci dálnice D5 a na plánovaném úseku dálnice D47 u Klimkovic na Ostravsku.

Poděkování za poskytnutí těchto nových materiálů stránkám ceskedalnice.cz patří společnosti Značky Praha.

02. 10. 03

K informacím o Pražském městském okruhu (rychlostní silnice MO) přibyla automapa. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic pro stránky ceskedalnice.cz připravuje společnost PLANstudio.

30. 09. 03

V nejbližší době naleznete na stránkách ceskedalnice.cz dvě speciální přílohy. Jejich obsah je spjat s následujícími dvěmi událostmi:

Dnes proběhlo tiskové setkání s demonstrační jízdou za účasti odborníků k tématu výstavby plzeňského obchvatu (20,5 km) v rámci dálnice D5. Na základě tohoto setkání, které organizovalo ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) vznikne první příloha, která bude obsahovat fotografie stavby z dnešního dne a jejich popisky, dále technické informace a mapy okruhu, jež má být slavnostně otevřen 15. 12. 2003.

Díky laskavému poskytnutí informací společností CTECH o stavbě jižní části (14,5 km) Pražského dálničního okruhu R1 vznikne druhá obsáhlá příloha, kde kromě textů a technických dat naleznete i velmi reálný obrazový materiál budoucí části obchvatu, který má být dokončen v roce 2007.

29. 09. 03

K informacím o rychlostních silnicích R1 (Pražský dálniční okruh) a R6 přibyly automapy. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic pro stránky ceskedalnice.cz připravuje společnost PLANstudio.

V sekci odkazy přibylo 9 nových odkazů na jednotlivé provozovatele francouzské dálniční sítě.

K informacím o dálnici D1 přibyla nová příloha o stavbě úseku Vyškov – Mořice. Poděkování za poskytnutí podrobných informací stránkám ceskedalnice.cz patří ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic).

23. 09. 03

I poslední ještě neinovované stránky dálnic a rychlostních silnic ze sekce dálnice v provozu (R4, R6 a R7) dnes byly upraveny do nové podoby se základní tabulkou. Nyní čekají stejné úpravy i stránky dálnic a rychlostních silnic ze sekce plánované dálnice (D3, D47, R43 a R49).

Došlo k aktualizaci schématických dálniční map D1, D8 a R4.

K informacím o rychlostní silnici R4 přibyla automapa. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic pro stránky ceskedalnice.cz připravuje společnost PLANstudio.

22. 09.03

V pátek 19. 09. 2003 se začal stavět tunel Panenská na východě Krušných hor, mezi Ústím nL a Německem. Tento tunel je součástí stavby dálnice D8 a má být dostavěn v říjnu roku 2005. Jeho délka bude 2006 m (pravý tubus) a 2031 m (levý tubus) a stane se tak po dokončení nejdelším dálničním tunelem v Česku z provozovaných i plánovaných tunelů vůbec.

21. 09. 03

K informacím o dálnici D11 přibyla automapa. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic pro stránky ceskedalnice.cz připravuje společnost PLANstudio.

19. 09. 03

K informacím o dálnici D8 přibyla automapa. Automapy zaměřující se na trasy dálnic a rychlostních silnic pro stránky ceskedalnice.cz připravuje společnost PLANstudio.

18. 09. 03

Od dnešního dne přestává být počítadlo příchozích návštěvníků stránek ceskedalnice.cz veřejné. Přesný počet unikátních přístupů je nadále samozřejmě sledován.

15. 09. 03

Až nyní, kdy jsou již všechna řízení ohledně trasy dálnice D47 v úseku mezi Bohumínem a Polskem úspěšně vyřízená, se začíná vážně poukazovat na fakt, že je zde dálnice naplánovaná přes nejvýznamnější zimoviště ptáků na severu Moravy. Plánuje se zde vyhlášení chráněného území, protože se tu vyskytuje přes 300 druhů ptáků (z toho je 11 kriticky ohroženo v rámci celého kontinentu).

Pokud by se zde dálnice přesto postavila, mohl by být stát dokonce sankciován Evropskou unií. Změna trasy vedení dálnice D47 by znamenala znovu složitě plánovat celý úsek jinou trasou, ale i obnovit jednání s polskou stranou ohledně propojení dálnic D47 a polské A1.

11. 09. 03

Vznikla nová sekceo stránkách, kde mimo informací o provozu a vývoji stránek ceskedalnice.cz naleznete i seznam partnerských organizací a společností.

V sekci odkazy přibylo 10 nových odkazů. Celkově jich tak je již 44 (16 na české stránky o dálnicích a 28 na zahraniční).

05. 09. 03

Ekologické organizace podaly na stavbu dálnice D8 další žalobu. Děti Země a Společnost přátel ochrany životního prostředí Litoměřice tvrdí, že při plánování trasy budoucí dálnice přes CHKO České středohoří (16km) byl dokonce několikrát porušen zákon. Svá tvrzení opírají o výsledky šetření ombudsmana. Ten stávající trasu kritizuje a navrhuje nalezení ekologicky přijatelnějšího řešení. Podaná žaloba nemá odkladný účinek a tak mohou přípravné práce ke stavbě D8 pokračovat.

Na celistvosti dálnice D8 chybí ještě dva úseky. Kromě výše uvedeného je to ještě úsek Trmice (u Ústí n. L.) – Německo v délce 24 km. Již nyní ŘSD opět tvrdí, že zde dálnice v roce 2005 nebude dokončena. Smlouva o propojení dálnic D8 a A17 na hraničním přechodu Petrovice nebude tedy dodržena.

03. 09. 03

Ve spolupráci se společností PLANstudio budou na těchto stránkách opatřeny všechny dálnice i rychlostní silnice v provozu vlastní podrobnou automapou a plánované komunikace mapou plánovaného vedení trasy. První mapa dnes přibyla na stránce o dálnici D2 pod heslem "automapa". V budoucnu tak bude mít každá dálnice a rychlostní silnice v provozu svou automapu i již existující schématickou dálniční mapu.

29. 08. 03

Dnes uplynul rok od založení těchto stránek. Stránky za tuto dobu změnily design i doménu, získaly si své kontakty, samy se staly kontaktním místem, ale hlavně se jejich obsah několikanásobně rozrostl. Jejich denní návštěvnost vzrostla oproti podzimu 2002 o 350 %, za což Vám, návštěvníkům, patří velký dík.

I do druhého roku své existence mají stránky ceskedalnice.cz velké plány a neztratí tak svou inovatičnost a dynamičnost z prvních 365-ti dní.

14.08.03

V sekci dálnice v provozu byly upraveny další stránky na novou podobu (tabulka s daty a přílohami). Vedle všech dálnic jsou nově předělány rychlostní silnice R1, R10, MO, R48, R55 a R56.

Za upozornění jistě stojí nové přílohy. Například u R1 dokument vysvětlující klady cemenobetonových povrchů oproti asfaltovým či detailní dopravní mapa Prahy. U D5 aktuální dokument o dokončování výstavby západní části plzeňského obchvatu.

08. 08. 03

V červnu se zastavily stavební práce na zatím jediném úseku dálnice D47 (podrobnosti ve zprávě z 12. 06. 03). Izraelská firma H&C (Housing & Construction) se nyní domluvila se státem na konečné verzi smlouvy, která definitivně uzavírá vypořádání s H&C a umožní tak obnovit přísun peněz na pokračování stavby. Práce se zastavily, protože dosud nebyla převedena smlouva z původního investora H&C na stát, respektive na ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Státní dluh firmě ODS (Dopravní stavby Ostrava) činí již 140 milionů korun.

Nová stavební smlouva s ODS již bez účasti H&C může být uzavřena koncem srpna, stavba dvoukilometrového úseku v Ostravě by tak měla pokračovat opět od září.

07. 08. 03

V sekci odkazy přibyla další položka – informační stránky o vybírání mýta pro kamiony v Německu Toll Collect. Stránky Vám pomohou jak s hledáním poplatkových terminálů (8 jich je i na našem území), tak i s elektronickým objednáním trasy (částečně v češtině).

30. 07. 03

Došlo ke sjednocení designu české verze s cizojazyčnými. Anglická a německá verze jsou z finančních důvodů oproti verzi české značně ochuzeny, to se ovšem netýká nejdůležitějších informací – například dálničních známek.

25. 07. 03

V sekci dálniční známky byl zpřehledněn seznam úseků dálnic a rychlostních silnic podléhajících zpoplatnění.

24. 07. 03

V sekci dálnice v provozu byly změněny stránky jednotlivých dálnic D1, D2, D5, D8 a D11. Uspořádání informací bylo výrazně změněno a tak by pro Vás měly být data přehlednější. Přibylo mnoho informací a nové stránky jsou také obohaceny o "přílohy". Stejnou změnu prodělají všechny stránky jednotlivých rychlostních silnic ale i sekce plánované dálnice.

21. 07. 03

Dnes vláda schválila změnu cen dálničních známek pro rok 2004, konkrétní ceny naleznete v sekci dálniční známky. Asi nejdůležitější ze změn je zdražení roční známky pro osobních auta na 900 korun (letos je za 800, před rokem 1998 byla za 400) a zdražení roční známky pro automobily nad 12 tun na 14 000 korun (nyní 12 000). Na první pohled překvapivý krok je zlevnění jednodenní známky pro automobily nad 12 tun na 250 korun (nyní 300). To se týká například jednorázového přejezdu maďarského kamionu našeho území na trase mezi Slovenskem a Německem v délce několika set kilometrů. Toto zlevnění ovšem vychází z požadavku Evropské unie, kde je stanovený maximální denní dálniční poplatek pro kamiony na osm eur.

Výhledově u nás má být zavedeno elektronické mýto, pak by dnešní dálniční známky zcela zanikly. Nový systém chce ministerstvo zavést až po vyhodnocení zkušeností z Německa, kde budou kamiony platit mýtné od září 2003.

20. 07. 03

Do provozu byl oficiálně uveden do provozu nový úsek rychlostní silnice R35. Jedná se o 2 km mezi Hodkovicemi n. M. a Rádlem (mezi městy Liberec a Turnov). Od tohoto momentu jsou tak Praha a Liberec bez přerušení spojeny dálnicí, respektive rychlostními silnicemi R35 a R10.

Nutno dodat, že až do listopadu 2003 budou na novém úseku stále probíhat stavební práce a proto zatím není možné projet úsek bez omezení.

28. 06. 03

Sekce novinky, starší zprávy a dálniční známky byly upraveny.

27. 06. 03

V sekci ostatní informace přibyla mapa znázorňující intenzitu dopravy na všech důležitých komunikacích v Česku.

Poděkování za poskytnutí této mapy webu ceskedalnice.cz patří ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic).

14. 06. 03

Začátkem června začaly práce na průzkumné štole dálničního tunelu v rámci stavby R1 (Pražský dálniční okruh) na jeho jižní části mezi Cholupicemi a Komořany. Jižní část okruhu spojí dálnice D5 a D1, bude tak součástí tranzitu západ-východ, ale odlehčí i jihu města Prahy (Smíchov, Barrandovský most).

Štola se provádí jako průzkumné geologické dílo, které má podrobně zmapovat geologické podmínky v trase připravovaného tunelu, který bude téměř 2 km dlouhý. Levá tunelová trouba bude tříproudá s ohledem na stoupání 4 % (stoupací pruh), pravá tunelová trouba při stejném sklonu bude dvouproudá. Na západní portál tunelu bude navazovat most přes Vltavu a za ním bude nová velká dálniční křižovatka R4R1.

Součástí štoly jsou i výhybny po asi 200 m. Pro ověření deformací při ražbě silničních tunelů bude vyražen i 30 m úsek, kde štola bude rozšířena na celou šířku kaloty tříproudého tunelu. V tomto úseku budou prováděna potřebná měření.

13. 06. 03

V sekci plánované dálnice přibyla tabulka s údaji o termínech zahájení stavebních prací v rámci dálnice D47.

12. 06. 03

Práce na stavbě průtahu Ostravou na dálnici D47 se zastavily. Stavba na zatím jediném rozestavěném úseku v rámci celé dálnice D47, který měří 2 km a je budován přednostně proto, aby během výstavby samotné dálnice nenastávaly ve městě dopravní kolapsy, je zastavena, protože stavební společnost ODS (Dopravní stavby Ostrava) nedostává zaplaceno. Neproplacené faktury již dosahují částky 100 milionů korun. To je způsobeno tím, že dosud nebyla převedena smlouva z původního investora (Housing & Construction) na stát, respektive na ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Společnost H&C měla obavy, aby jí nevznikly v souvislosti s ukončením smlouvy finanční náklady.

Problém by mělo vyřešit zasedání vlády koncem června. Pokud dobře dopadne, není zpoždění stavby nikterak závažné, pokud by problémy neskončily, stavba by se prodražila a navíc by nebyla zprovozněna včas.

06. 06. 03

Aktuálně ze stavby plzeňského obchvatu v rámci dálnice D5:

Stavba "východní" části obchvatu, úseku Ejpovice – Černice v délce 8,5 km, momentálně značně pokročila (od zahájení stavby v dubnu 2002 bylo prostavěno 1,3 miliardy Korun – zhruba 45 % celkových nákladů) a termín uvedení pravé poloviny dálnice do veřejného provozu je prosinec 2003. Plný profil bude otevřen zřejmě v říjnu nebo listopadu 2004.

Stavba "střední" části obchvatu, úseku Černice – Útušice v délce 3,5 km, je ve fázi vrcholných příprav. V současné době se připravuje předstihové zahájení staveb, které spočívá v přípravě staveniště, ploch pro zařízení staveniště a přístupové komunikaci. V druhé polovině letošního roku by měla stavba dostat stavební povolení, práce by tak začaly i na tunelu Valík (380 m). V téže době bude připravována stávající silnice II/180 k převedení dálniční dopravy ze zprovozněních částí obchvatu v prosinci 2003. Příprava spočívá v opravě silnice, a to za plného provozu. Tato "vojenská" silnice bude suplovat úsek dálnice D5 v úseku Černice – Útušice pravděpodobně do roku 2006.

"Západní" část obchvatu, neboli úsek Útušice – Sulkov v délce 8,5 km je momentálně značně rozestavěná (od zahájení stavby v únoru 2001 byly prostavěny 2 miliardy korun – zhruba 83 % celkových nákladů) a termín uvedení dálnice v plném profilu do veřejného provozu je prosinec 2003.

Informace o dálnici D5 byly aktualizovány, rozsáhlejší informace o stavbě naleznete v sekci dálnice ve stavbě. Poděkování za poskytnutí aktuálních informací webu ceskedalnice.cz patří ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic).

05. 06. 03

Tři české ekologické organizace (Děti Země, Ekologický právní servis a Hnutí Duha) podaly proti trase dálnice D8 skrz Krušné hory stížnost k Evropské komisi. Obávají se, že dálnice poškodí rašeliniště a horské louky s ohroženými živočichy. Po prosazování dlouhých tunelů je to tak další krok ekologických organizací, který zřejmě oddálí dohodnutý termín propojení dálnice D8 s německou A17 v roce 2005.

Na druhé straně stojí severočeští politici, kteří naopak prosazují speciální zákon o dálnici, který by ukončil průtahy při schvalování trasy dálnice a stavbu tak zrychlil.

01. 06. 03

Do sekce odkazy přibyly další položky.

23. 05. 03

Vláda podnikla první kroky pro zajištění financování stavby dálnice D47 (informace o dálnici byly aktualizovány), v parlamentu se totiž schválilo vydání dluhopisů na 47,6 miliardy korun. Připomeňme si, že v březnu vláda odstoupila od smlouvy se společností Housing & Construction, která měla dálnici postavit za 125 miliard korun. Okolnosti uzavření a následného vypovězení smlouvy (to přišlo na 600 milionů korun) bude prošetřovat speciální poslanecká komise, bohužel se dálnice dostala vinou politiků tak daleko, že se celým problémem bude zabývat i policie.

Současný plán výstavby dálnice počítá s celkovým dokončením v listopadu 2008 a náklady na stavbu by podle aktualizovaných propočtů ministerstva dopravy neměly překročit 80 miliard korun. Prvních 600 milionů korun na letošní rok má uvolnit Fond národního majetku, v dalších letech se má stavba financovat prostřednictvím právěstátních dluhopisů a z půjčky Evropské investiční banky.

Jako první by měla být v polovině roku 2007 v provozu trasa z Hrušova do Bohumína, naopak poslední úseky budou z Bělotína do Bílovce.

07. 05. 03

Tento informační dálniční web jste mohli od 29. 08. 02 navštěvovat na adrese http://ceskedalnice.webpark.cz/, dnes se stránky se spoustou změn přesouvají na na novou adresu http://www.ceskedalnice.cz/.

03. 05. 03

Na jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu dálnice D3 v Českých Budějovicích prohlásil ministerský předseda Vladimír Špidla, že by se Vláda za určitých okolností mohla rozhodnout pro spolupráci se soukromým investorem při stavbě dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, která bude měřit 140 kilometrů a vyjde zhruba na 24 miliard korun. Od Českých Budějovic na rakouské hranice se stále počítá s variantou rychlostní silnice R3.

Při zadávání zakázky by se musela vláda poučit z chyb při financování dálnice D47

18. 04. 03

V současnosti jsme svědky nejrozsáhlejší výstavby dálnic u nás. V minulosti byla pozoruhodná rychlost stavby dálnice Praha – Bratislava D1 a D2 a úseku Plzeň – Německo na D5. Letos je ovšem ve stavbě osm dálnic na jednou! Nejde sice o úseky v délkách desítek či stovek kilometrů, ale po dostavbě se dálniční mapa Česka výrazně změní. Některé významné chybějící úseky se dodělávají a začíná se s realizací velkých plánů.

Na D1 je ve stavbě pokračování od Vyškova, na D3 se staví první úseky u Tábora, na D5 se dodělává plzeňský obchvat, na D8 probíhají přípravné práce na stavbu úseku k hranicím s Německem, na D47 se staví kolem Ostravy, na R6 se přistavuje úsek před Chebem, na MO se staví tunel Mrázovka a na R35 jsou ve stavbě hned dva úseky – poslední chybějící části před Libercem a jižní obchvat Olomouce.

Bližší informace o každé stavbě naleznete u každé dálnice zvlášť nebo v sekci dálnice ve stavbě.

15. 04. 03

V roce 2004 mají být změněny ceny dálničních známek. Zatím nejsou známé konkrétní částky, ale roční známka pro osobní automobil bude zřejmě o 100 nebo 200 korun dražší, pro nákladní automobily o 1 000 korun. Až budou zveřejněny konkrétní nové ceny samozřejmě je zde naleznete.

14. 04. 03

Ministerstvo dopravy chce do tří let zavést tzv. elektronické mýto pro kamiony. Těžké nákladní automobily by tak platili dálniční poplatky za ujeté kilometry a ne pomocí dálničních známek jako dnes. Zavedení tohoto systému bude stát 5-20 miliard korun a proto chce stát vybudováním a provozem pověřit soukromou společnost. Ministr dopravy Milan Šimonovský uvedl, že očekává zvýšení zisků z výběru dálničních poplatků, které se použijí na opravy a výstavbu dálnic. Letos se za dálniční známky vybere 1,7 miliard korun a prostaví se 27 miliard. Tyto peníze pocházejí z Fondu dopravy (dálniční známky, silniční daň atd.).

V horizontu deseti let se uvažuje, že by se nový systém placení za dálnice uplatnil i na osobní automobily. To by znamenalo výrazné zdražení, protože současný systém dálničních známek u nás je, když se poohlédneme do jiných evropských států velice levný. Tento krok je ale ještě velmi vzdálený a bude jistě ovlivněn faktem, jak moc bude česká dálniční síť využívána tranzitem z ostatních států EU.

Podobný model funguje například v Itálii – zde platí všechny automobily. V tomto měsíci oznámilo i Německo, že začne již na podzim vybírat podobným způsobem v průměru € 0,15 (4,80 Kč) za km na svých dálnicích mýtné pro nákladní automobily.

01. 04. 03

K informacím o rychlostních silnicích R6 a R7 přibyly schématické dálniční mapy. Tím jsou informace o každé dálnici v sekci dálnice v provozu kompletní.

31. 03. 03

Ministerstvo dopravy odstoupilo od smlouvy s konsorciem Housing & Construction ohledně výstavby dálnice D47 (Lipník n. B. – Ostrava – Polsko). Ministr Milan Šimonovský tak ukončil dlouho trvající debatu o smlouvě, která byla uzavřena za minulé vlády za podivných okolností a tvrdí, že dálnici stát vybuduje za půjčené peníze až o 40 miliard korun levněji.

22. 02. 03

Ve chvílích, kdy česká verze těchto stránek vítá 10 000. návštěvníka, je zároveň zásadně měněn design stránek.

19. 02. 03

Již brzy bychom se měli dočkat prvních kilometrů R55! R55 se připravuje v trase mezi Otrokovicemi (včetně obchvatu) a Hulínem (u Kroměříže, kam se nyní staví pokračování D1 od Vyškova), kde vznikne dálniční kříž D1R55.

18. 02. 03

Informace v sekcích dálnice ve stavbě a plánované dálnice byly aktualizovány!

17. 02. 03

Ministři dopravy Česka a Saska potvrdili cíl propojit dálnice D8 a A17 v roce 2005. Stavba hraničního mostu by měla začít v létě. Výstavba od roku 2003 a otevření v roce 2005 bylo sice od začátku plánované, ale v roce 2002 to vypadalo, že stavba D8 bude kvůli bojům s ekologickými organizacemi, ale i kvůli chybnému projektu dálničního značení oddálena.

15. 02. 03

Návštěvní kniha byla inovována!

14. 02. 03

Stránka o R56 byla doplněna a přibyla i mapa rychlostní silnice.

11. 02. 03

Na všech mapách rychlostních silnic byla doplněna kilometráž všech výjezdů. Zatím ne všechny výjezdy na rychlostních silnicích (R) jsou ovšem v reálu značeny jako dálnice (D). Příkladem jde například část R10 nebo R35.

01. 02. 03

Počínaje dnešním dnem již neplatí roční dálniční známky na rok 2002. Vše o známkách na rok 2003 naleznete v sekci dálniční známky.

31. 01. 03

Sekce ostatní informace byla doplněna.

24. 01. 03

Prodlužování dálnice D11 se opozdí. Termín začátku stavby dálnice od Poděbrad, kde nyní D11 končí, byl plánován na pololetí roku 2003. Úsek 26 km dlouhý, plánovaný k Chýšti se ale začne stavět později, asi až v roce 2004. Důvodem je, že územní řízení začne úplně znovu. Soud rozhodl, že se ho musí zúčastnit také ekologické iniciativy, které původně úředníci z jednání vyřadili. Stavba dálnice byla již připravená, ale úřady nyní nevydají stavební povolení.

leden 2003

Dálniční známky

Začal měsíc, kdy zároveň platí roční dálniční známky roku 2002 i 2003. Vzhledem k množství dotazů je dobré připomenout si, že roční známky platí skutečně 14 měsíců (platnost známek na rok 2002 tedy končí 31. 01. 2003). Možnost pořídit si novou známku máte tak celé dva měsíce – prosinec a leden. Minulé roky byly pokaždé koncem ledna potíže s distribucí, takže je dobré koupit si dálniční známku v průběhu prosince nebo začátkem ledna.

31. 12. 02

Dnes došlo k výrazné změně menu těchto stránek, tak aby byly ještě o něco přehlednější a obsáhlejší.

30. 12. 02

V sekci dálnice v provozu je nová mapa české dálniční sítě.

29. 12. 02

Sekce plánované dálnice byla inovována.

26. 12. 02

Stránka odkazy byla inovována a zároveň přibyly nové odkazy.

23. 12. 02

K informacím o rychlostní silnici R4 byla přidána mapa.

22. 12. 02

Do sekce novinky byl přidán odkaz starší zprávy, kam jsou přesouvány všechny zastaralé zprávy.

21. 12. 02

V sekci ostatní informace byly doplněny informace o vzhledu dálničních značek v některých evropských státech a o šířkách českých dálnic.

07. 12. 02

Termín začátku stavby rakouské dálnice z Lince k českým hranicím se blíží! Jedná se o součást dálničního spojení Prahy s rakouským Lincem (Linz), jehož nejdelší část bude obsluhovat nyní stavěná dálnice D3, která bude končit na českých hranicích. Odsud je to zhruba 40 km do Unterweitersdorfu, kde začíná rakouská dálnice A7, která vede přes Linec až na A1.

Hornorakouská vláda ukončila studii výstavby rychlostní silnice a do jara 2003 by chtěla vybrat konečnou variantu, která by se tak mohla začít ihned stavět. Nová dálnice (zřejmě S7) vyřeší problém přetěžované silnice E55, která vede například přímo přes město Freistadt.

Nesplní se tak původní plán dostavět A7 až k našim hranicím. Již hotová dálnice A7 (kříž A1–A7 Linz-Freindorf – Linz – Unterweitersdorf) vede přes Linec obydlenými předměstími. To znamená, že tu je výrazně snížena rychlost, dále je tu značný provoz ale i prudké zatáčky. Dálniční trasa české hranice – Linec tedy (pouze rychlostní silnice) S7+A7 nebude tedy tak kvalitní jako dálnice D3 na české straně.

02. 12. 02

Došlo k inovaci sekcí aktuální uzavírky a odkazy.

01. 12. 02

Počínaje dnešním dnem vstupují v platnost roční dálniční známky pro rok 2003. Platí totiž 14 měsíců – od 01. 12. 2002 až do 31. 01. 2004. K této příležitosti byla aktualizována sekce dálniční známky.

21. 11. 02

Vláda pověřila ministra dopravy, aby obnovil jednání o smlouvě s izraelskou firmou Housing & Construction na stavbu dálnice D47 a zpřesnil v ní některé pro stát nevýhodné formulace. Podmínky, za jakých předchozí vláda kontrakt uzavřela, vyvolávají podezření a tak se dosud neúspěšným zájemcům o zakázku na vybudování dálnice nabízí nová šance. Špidlův kabinet totiž nevylučuje, že izraelské firmě Housing & Construction vypoví smlouvu. Zakázka na vybudování zhruba osmdesátikilometrového úseku za 125 miliard korun byla podepsána bez výběrového řízení, přičemž Jaromír Schling, který za minulou vládu smlouvu podepisoval, při její obhajobě působí nevěrohodně: tvrdí třeba, že jde o drahou dálnici, protože bude procházet složitým územím. Přitom existují renomované studie, které tvrdí, že projekt by se dal pořídit za třetinu dohodnuté ceny. Divný je také argument, že nebylo jiné řešení, protože stát se stavbou dálnice spěchal. Údajně jsou v již podepsaných smlouvách takové mezery, že by se konečný účet za dálnici mohl vyšplhat nad dvě stě miliard korun. Ministr Šimonovský navíc nechává prošetřit úředníky, jestli se nenechali od Izraelců uplatit. Vláda již začala vyjednávat s konkurencí. K té patří zejména skupina kolem belgické poradenské firmy PGb Consultants a brněnské SDS Exmost.

20. 11. 02

Pro snazší a rychlejší získávání informací o jednotlivých dálnicích byly v textech těch stránek, které spadají do sekce dálnice v provozu, upraveny názvy dálnic tak, že název je zároveň i odkaz na stránku s detailními informacemi o dálnici.

19. 11. 02

K informacím o rychlostní silnici R46 byla přidána mapa.

Mapy dálnic D2 a R52 byly inovovány.

16. 11. 02

K informacím o rychlostní silnici R35 byla přidána mapa.

15. 11. 02

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) (stránky mají konečně nový design) má nového generálního ředitele. Stal se jím Petr Laušman a nahradil tak Pavla Havíře. Nový ředitel tvrdí, že uspíší jednání s ministerstvem dopravy a spojů o nové legislativě ohledně vykupování pozemků, což bude pro další rozšiřování dálniční sítě klíčové. Nové zákony si vezmou za vzor speciální zákon o plzeňském obchvatu.

Za prioritní stavby považuje Petr Laušman považovat dostavbu či stavbu dálnic D8, D11, R1, D47, D1 a R49.

14. 11. 02

Dnes bylo upraveno rozdělení sekcí těchto stránek a přibyla sekce novinky.

13. 11. 02

Vláda zpochybnila správnost podepsání smlouvy o výstavbě D47 s izraelským holdingem Housing & Construction. Smlouva byla podepsána v červnu roku 2002 ještě ministrem Schlingem.

Obnovené jednání s H&C o realizační smlouvě by mohlo nejen změnit firmu, která dálnici vybuduje, ale bohužel také znamenat zdržení realizace celé stavby, což by bylo pro oblast a obyvatele oblasti, kde D47 jednou povede, nepříjemné.

Připomeňme, že stavba dálnice D47 se svými 125 miliardami korun bude vůbec nejdražší projekt v české historii a nebylo na ní vypsáno ani výběrové řízení.

13. 11. 02

13. listopadu 2002 zrušil krajský úřad v Ústí nad Labem stavební povolení na stavbu horské části D8 Ústí nad Labem – Německo. Nejbližší možné znovupovolení lze očekávat na konci února za předpokladu, že bude projekt stavby již v pořádku. Okresní úřad Ústí nad Labem údajně porušil stavební zákon a do projektu musí být taktéž zapracováno chybějící dopravní značení.

12. 11. 02

Večer 12. listopadu 2002 byl na dobu neurčitou uzavřen úsek D8 od výjezdu 9 po výjezd 18. Na patnáctém kilometru byla již od srpnových povodní nepříjemná uzavírka levého (z Prahy) pruhu kvůli opravě poničeného mostu. Pukliny na dálničním mostě se ale nyní začaly rychle zvětšovat. Nikdo nevěděl, co by se stalo, kdyby místem projížděla další doprava.

Most opravují SSŽ a termín úplného zprovoznění dálnice není zatím znám. Nyní je doprava vedena po silnici II/608, ale v místě opravy má být brzy (do jednoho týdne) vybudován provizorní most. Pak by mohla být dálnice otevřena. Pouze na patnáctém kilometru by byl k dispozici zatím jen jeden pruh.

29. 08. 02

Tyto stránky se objevily na internetu. Sekce novinky funguje od listopadu 2002.


ceskedalnice.cz

© 2002 – 2021 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 16.03.2009 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.