D11, ekodukt u Volče

Shodné a rozdílné znaky dálnic (D) a rychlostních silnic (R)

Shodné znaky dálnice (D) a rychlostní silnice (R)

 • Směrové dělení (každý směr má minimálně dva jízdní pruhy).
 • Všechny nájezdy a výjezdy jsou mimoúrovňové.
 • Maximální dovolená rychlost 130 km/h.
 • D i R jsou brány jako páteřní komunikace a proto je podklad jejich orientačního dopravního značení proveden v zelené barvě (u D je navíc číslo komunikace podbarveno červeně).

Rozdílné znaky dálnice (D) a rychlostní silnice (R)

 • R mají oproti D skromnější prostorové uspořádání, tj. jsou užší (D jsou obecně např. 27,5 m široké, R 25,5 m). Je to na úkor šířky krajnice a středního dělicího pásu. U R postavených v parametru R 22,5 má oproti D také užší jízdní pruh (3,5 m namísto 3,75 m), tato kategorie již podle nové normy nebude používána.
 • R může mít větší podélný sklon, tj. větší stoupání a klesání (max. o 0,5 %)
 • R mají nižší nároky na poloměry křižovatkových větví.

Jelikož se vykupuje menší prostor pozemků, zemní práce nejsou tak objemné atd., může být výstavba R levnější než D, to ovšem záleží na mnoha faktorech (členitost povrchu území, výskyt vodotečí či biokoridorů).

 • Nevýhodou úspornějšího uspořádání je obecně nižší míra bezpečnosti provozu – užší krajnice poskytuje osádkám odstavených vozidel menší ochranu, střední dělicí pás je snáze překonatelný při haváriích do středních svodidel, oboje platí zejména pro nákladní automobily.
 • R jsou v mapách značeny oproti D rozdílně, jiné pojetí R v mezinárodním měřítku tak může vyvolat zmatky.
 • Větší podélný sklon zvyšuje spotřebu pohonných hmot (oproti D) a tím způsobuje větší zátěž na životního prostředí z hlediska zplodin.
 • R patří administrativně i z hlediska údržby pod skupinu silnic I. třídy, D tvoří samostatnou skupinu.

V praxi se zejména u R setkáváme také se stavem, který je pro dnešní normy neakceptovatelný (odchylky vznikly v době méně přísných pravidel a norem, zejména za totality).

Jedná se o tyto faktory:

 • Zkrácené nebo zcela chybějící odbočovací a připojovací pruhy (často na R46), nájezd je v takovém případě označen značkou "Stůj, dej přednost v jízdě".
 • Nevyskytují se stoupací pruhy pro nákladní vozidla ani tam kde je to díky podélnému sklonu potřeba.
 • Často jsou poloměry směrových i výškových oblouků nedostatečné.
 • Výskyt autobusových zastávek přímo v hlavní trase (např. R56, R10).

Na závěr je třeba říct, že stavební normy nejsou pro projektanty dopravních staveb závazné, ale jen doporučující, tzn. že má projektant realtivně velmi volnou ruku. Nemělo by se ale stávat, že dojde k neodůvodněné odchylce od normy, většinou se tak děje v případě nepříznivých geografických podmínek, při průchodu kopcovitou krajinou apod. Příklad důvodného nedodržení normy a k tomu se vážící omezení maximální povolené rychlosti najdeme na hned několika místech na rychlostní silnici R35 mezi Turnovem a Libercem (v oblasti Rádelského Mlýna a Hodkovic nad Mohelkou).


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 01.03.2009 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.